Dagsarkiv: 28 oktober, 2014

Skriva instruktion med barnen

Nu har jag gjort en instruktion med några barn i förskoleklassen. Vi är med i ett projekt om genrepedagogik i skolan nu. Första delen var att läsa om instruktioner och uppgiften var att göra en instruktion med eleverna.

Jag arbetar som resurs vilket gör att jag inte har hela klassansvaret så jag kan inte på samma sätt planera in detta som en egen lektion. Istället arbetade jag med en liten grupp barn på annan tid.

Jag hade tidigare tagit bilder på biblioteket för jag upplevde att vissa barn kunde behöva visuellt stöd kring vad vi skulle göra och bilder som underlag för samtal. Det blev i alla fall grunden till vår instruktion.

Vi började med att fundera kring ordet instruktion och vad det kan vara. Barnen svarade snabbt att det finns när man bygger lego och att det talar om hur man ska göra något.

Så utifrån det började vi prata om biblioteket och fundera kring det. Nu skulle vi ha skrivit upp och samlat ord kring detta men det gjorde vi muntligt lite kort.

Nu till vår instruktion som vi skulle göra. Jag hade fått en ny tanke av läraren in 1:an som bloggar med sina elever så när han skriver på bloggen gör de det tillsammans vilket gör att de ser vad han skriver med hjälp av projektorn.

Jag kopplar in min iPad till projektorn och startar Pages. Nu ser barnen att direkt att det vi kommer överens om det skriver jag. De ser också att det tar längre tid att skriva än att prata så de måste vänta in mig ibland.

Vi börjar med att skriva tydliga instruktioner för hur man gör i biblioteket och sedan tittar vi om mina bilder är till hjälp och det fungerar att lägga in dom tillsammans med texten.

IMG_1858.PNG

/Monica