Månadsarkiv: oktober 2014

Vilket förtroende, tack!

Jag fick igår en frågan om att hoppa in och föreläsa istället för en som blivit sjuk till Lust14.

Jag skulle ha en timmes föreläsning mot förskolan om mina erfarenheter och tankar kring användningen av iPad i förskolan. Åh wow kände jag här får jag lite eget utrymme att tänka vad jag vill förmedla. Mina direkta tankar var att jag vill förmedla mitt engagemang kring Språk, lek och dokumentation kring iPad i förskolan.

IMG_1976.PNG

Jag vart galet nervös inför föreläsningen och men kände att jag ändå hade en hel del jag ville förmedla och berätta om. Jag genomförde föreläsningen och fick positiva kommentarer från deltagarna. Så härlig känsla efteråt.

Men nu efteråt blev jag helt tagen över det förtroendet jag fick både av arrangören och av åhörarna. Tänk att få förtroendet att sätta ord på sina tankar. Men samtidigt så tänker jag att detta behöver bli mer självklart och enklare. Jag tror på den delakultur och det kollegiala lärandet som är aktuellt.
Jag tror att vi måste öppna upp för varandra och våga dela med oss av det vi gör i våra verksamheter. Men det viktigaste som jag och många andra föreläsare förmedla på olika sätt var lusten att lära!

/Monica

Skriva instruktion med barnen

Nu har jag gjort en instruktion med några barn i förskoleklassen. Vi är med i ett projekt om genrepedagogik i skolan nu. Första delen var att läsa om instruktioner och uppgiften var att göra en instruktion med eleverna.

Jag arbetar som resurs vilket gör att jag inte har hela klassansvaret så jag kan inte på samma sätt planera in detta som en egen lektion. Istället arbetade jag med en liten grupp barn på annan tid.

Jag hade tidigare tagit bilder på biblioteket för jag upplevde att vissa barn kunde behöva visuellt stöd kring vad vi skulle göra och bilder som underlag för samtal. Det blev i alla fall grunden till vår instruktion.

Vi började med att fundera kring ordet instruktion och vad det kan vara. Barnen svarade snabbt att det finns när man bygger lego och att det talar om hur man ska göra något.

Så utifrån det började vi prata om biblioteket och fundera kring det. Nu skulle vi ha skrivit upp och samlat ord kring detta men det gjorde vi muntligt lite kort.

Nu till vår instruktion som vi skulle göra. Jag hade fått en ny tanke av läraren in 1:an som bloggar med sina elever så när han skriver på bloggen gör de det tillsammans vilket gör att de ser vad han skriver med hjälp av projektorn.

Jag kopplar in min iPad till projektorn och startar Pages. Nu ser barnen att direkt att det vi kommer överens om det skriver jag. De ser också att det tar längre tid att skriva än att prata så de måste vänta in mig ibland.

Vi börjar med att skriva tydliga instruktioner för hur man gör i biblioteket och sedan tittar vi om mina bilder är till hjälp och det fungerar att lägga in dom tillsammans med texten.

IMG_1858.PNG

/Monica

Årets stipendium från Ulla-Britta Bruun

Årets Ulla-Britta Bruuns stipendium delas ut till Annicka Andreasson och
Birgit Allard.

De arbetar i förskoleklassen där de arbetat fram så eleverna får vara kursledare för varandra. De möter barnen i hallen direkt där de fångar upp barnens intressen och de får berätta på samlingen. De skapar egna kurser för de andra kamraterna, skriva upp sig på en lista. Hålla kursen. Samtala om hur de lär sig, vad har de lärt sig?
De är delaktiga och med i barnens lekar, där hittar de tillfällen för lärande. Lekarna hamnar i ett sammanhang för lärande.

IMG_1884.JPG

Förskolans pedagogik i skolans värld! Detta är otroligt spännande och jag hoppas de får till sin bok framöver!

/Monica

Skolforum, Susanne Kjällander

Idag hade jag tid att lyssna på fil.Dr i didaktik Susanne Kjällander igen. Jag lyssnade på henne under SETT 2013.

Det var så intressant att få lyssna på vad hon kommit fram till.

Hon visade en modell som hon arbetar efter modell för undervisning och lärandeprocesser. Den finns på Ur.se att ta del av.

Hon såg några utmaningar för skolan:
– Kompetenta digitaliserade barn framstår som inkompetenta i en analog miljö.
– Oändliga möjligheter resulterar i reproduktion.
– Samhället vs politikens krav på framtida arbetskraft.

Möjligheter:
– Lärare och elever blir didaktiska designers i det digitala gränssnittet.
– Många möjligheter till en likvärdig utbildning.
– Utforskande och intresserade vuxna.

Appgapp- föräldrar köper in olika appar hur kan vi brygga om det så det inte blir glapp. Somliga föräldrar köper in dyrare appar och då blir det ett glapp mellanvad eleverna erbjuds. Hur kan vi i förskolan och skolan arbeta medvetet kring apparna för att motverka glappet med apparna?

Hon pratade mycket om det som jag brinner för, hur kan vi synliggöra processerna och det viktiga mulitmodala arbetet? Det är så mycket lärande som sker i processen och jag tror att förskolan är bättre på just den delen. Hur kan då skolan lära av förskolans dokumentation?
I barnens mulitmodala skapande så är de otroligt medveten om sina val och de är viktiga delar av lärandet om vi tar och frågar kring det.

Susanne visade från projektet Appknapp en film där en ettåring som inte verbalt kan berätta en historia men med tekniken så kan barnet visa en hel saga, berättelse med tydlig struktur. Hur tar vi tillvara på barnens kunskaper?

Nya metoder för nya tider, avslutade hon sin föreläsning med!

/Monica

Mina extra uppdrag kring utbildning

Just nu har jag tre enheter i kommunen som jag arbetar mot på olika sätt. Jag är förskollärare och har min tjänst som resurs i förskoleklass just nu på 75% så allt annat gör jag på de 25% som jag hade tänkt vara föräldraledig men fyller då upp med mertid till de olika enheterna. Det är något som jag själv har valt för det ger mig så mycket tillbaka, jag lär mig otroligt mycket i dessa möten. Sedan har jag startat en enskild firma för att kunna arbeta utanför kommunen ibland men här tänkte jag berätta lite om vad jag gör just nu i kommunen.

En enhet har jag haft en stor föreläsning med mitt ”smörgåsbord” där jag berättar om mina erfarenheter, tankar och där vi hinner prova lite också med en kortare workshop.
Sedan hade jag uppföljning med förskolechefen och vi kom fram till att jag skulle jag handleda en pilotgrupp bestående av några förskollärare. Denna grupp skulle i sin tur efter det kunna inspirera och lära ut till sina kollegor.

När jag jobbar så använder jag en mall där vi skriver in nuläge, hinder, mål, delmål, innehåll på träffen och sist en eventuell uppgift till nästa träff. För mig är det viktigt att dokumentera för att det ska bli tydligt över vad vi har gjort och gått igenom.
Det som kom upp var underlag till utvecklingssamtalen, de var intresserade på alla förskolor att ta in iPaden till samtalen. Så vi startade där med appen Book creator. Eftersom jag tycker att det är viktigt att det inte kommer med något nytt hela tiden så fick jag deras underlag de hade och gjorde dem digitala på iPaden. Så där har vi arbetat och provat tillsammans och de känner sig redo att prova att själva lära ut till sin enhet de ska hålla en workshop i Book creator.

På en annan enhet har jag alla pedagoger samtidigt och där är det de som arbetat ganska mycket och de som inte alls arbetat med iPaden. Men utifrån samtal med förskolechefen så kom vi fram till att apparna Keynote, Pages, Book creator och pic collage var en bra start. Jag hade en inspirationsföreläsning och sedan hade vi workshop tillsammans. Det blev en lyckad eftermiddag och alla verkade komma igång och komma vidare i sin användning. Nu väntar en uppföljningsträff med dessa pedagoger så det ska bli spännande att se hur vi fortsätter.

På en enhet som jag ska till snart har vi tänkt ett upplägg där jag sitter med mindre grupper och vi arbetar utifrån deras behov och pågående projekt. Jag kommer att träffa dessa grupper under några tillfällen
Hur kan vi dokumentera språket på olika sätt är en fundering och där finns det många olika sätt att arbeta på. Detta är verkligen spännande och utmanande för mig, att lyssna in och tillsammans skapa och hitta lösningar.
Vad ser de själva för lösningar, själva tekniken är bara en liten del tänker jag medvetenhet, reflektion och fokus är det viktiga.

På min skola försöker jag inspirera mina kollegor att använda tekniken. Nu på lovet ska jag hjälpa en lärare i den andra förskoleklassen att komma igång med en blogg. Jag ska även se över vilka appar vi har på iPaden så de kan användas.

Det är väldigt spännande med dessa möten och jag får utmana mig och lära mig otroligt mycket själv!

/Monica

Skolforum 2014

Imorgon är jag på skolforum och ska lyssna på fler duktiga föreläsare under dagen. Jag ska även se vem det är som får det fina priset Guldäpplet som även jag blev nominerad till.

Jag ska lyssna på Susanne Kjällander, Anne-Marie Körling och på Malin Hugander imorgon det ska bli väldigt intressant!

Det är mycket som verkar hända på skolforum och jag kommer även att träffa Mirvi Unge Thorsén som har förlaget Askunge. Mirvi var det som gav ut min bok Dokumentera och skapa med lärplatta förra året. Så passa på att kika förbi hennes monter, jag kanske kommer att vara där en liten stund.

IMG_1536.JPG

/Monica

Äntligen i Pages

Jag har länge saknat när jag dokumenterar eller sitter på föreläsning möjligheten att direkt i pages ta ett foto eller filma. Men nu finns det med den nya uppdateringen så jag slipper öppna kameraappen för att ta en bild.

IMG_1855.PNG

Det kommer underlätta mycket för mig i mitt arbete!
En annan fördel är att det går att döpa dokumentet direkt, du behöver inte gå tillbaka till för att döpa utan kan direkt göra det.

IMG_1856.PNG
För det är så lätt att sedan hinna glömma bort det och plötsligt har man fler dokument som heter tom, tom1, tom2 osv….
Bättre att döpa dokumentet och sedan skapa mappar!

/ Monica

Make dice

Jag har uppdaterat min iPad nu så då fungerar inte appen make dice som den ska. Det går inte nu att lägga in nya bilder. De tärningar man gjort med bilder fungerar men det går inte att göra nya med bilder.

Jag passade på att maila tillverkaren för att se om de kommer med en uppdatering nu så den fungerar med iOS8. Jag fick snabbt ett svar om att det kommer en uppdatering framöver så den kommer fungera med iOS8.

Många tillverkare uppdaterar ganska fort sina appar så det gäller att ha lite tålamod ibland eller maila och se så det är något på gång.

Denna app är en favorit i vår språkträning och barnen tycker att det är roligt att slå tärningar och träna praxisbilderna.

/ Monica

Siri på iPad

Jag blev väldigt inspirerad av Ulrica Eliassons om hade bloggat om den nya funktionen Siri i iOS8.
Där kan man tala in något som förvandlas till text i olika appar.
Nu måste jag testa detta med barnen i förskoleklassen, då kanske det blir enklare för dem att blogga, de talar in det som vi vill förmedla!

Håller tummarna att detta kommer fungera!

/Monica

Att ge strategier för att lyckas

Jag har i mitt arbete fokus på att förbereda barnen på skolan och hitta strategier som kommer fungera.

En strategi är att barnen behöver förförståelse, repetition och kunna själv förbereda sig.

På våra samlingar så har barnen fått svara med ex. när de fyller år, deras efternamn, mellannamn och saker som börjar på deras första ljud i namnet. Barn kan behöva extra stöd i detta och jag skapade ett dokument i pages där vi skrev ner sådant som brukar komma upp på samlingarna. Vi skrev ut det så barnet kan ha det utskrivet hemma men även på sin iPad.
I veckan så kom det en ny sak att säga på samlingen nämligen att säga en sak som börjar på sista ljudet i namnet.

Jag blev så glad för jag stöttade barnet på samlingen och hen lyckades men sedan hände det häftiga. Hen kom med sin iPad öppnade pages och sa nu skriver vi ord som börjar på mitt sista ljud så jag vet. Tillsammans skrev vi ner några ord och nu har barnet en strategi som fungerar och som hen känner sig bekväm med.

Tänk vad bra att kunna arbeta in så det fungerar redan nu med att själv använda olika strategier. Det är just det som är nyckeln tänker jag i mitt jobb som resurs att redan från start hjälpa barnen med strategier som fungerar för de ska bli självständiga och lyckas.

Jag håller även på att skapa schema för skolan så vi nu kan börja förbereda för att hen i framtiden ska vara van med att skapa schema och få struktur över veckan.

/Monica