Månadsarkiv: maj 2013

Sagoskapande vid datorn -min uppsats från förskollärarlyftet 2011

Sammandrag:

Jag har genom att studera litteratur och aktionsforskning undersökt vilka språkliga och kommunikativa vinster och svårigheter som finns med att använda IKT (med IKT menas Information och kommunikations teknik) i förskolan. Jag har arbetat med 6 barn i åldrarna 4-5 år för att skapa sagor med hjälp av datorns skalprogram (rit-, ordbehandling- och ljudprogram) samt låtit dem kommunicera med webbkamera för att dels göra en videohälsning till föräldrar och dels för att användas som minnesanteckningar, Barnen har varit i olika utvecklingszoner och har fungerat som fiffiga kompisar (en kompis som kan lära och visa) för varandra och hjälpt varandra att lära. Allt eftersom arbetet har fortlöpt under en period har barnen kunnat gå tillbaka, reflektera och ändra i sina berättelser vilket jag inte tror hade skett om man använde sig enbart av papper och penna. Jag har utifrån min loggbok och mitt filmande av arbetstillfällena sett att barnen samspelar och samtalar mycket kring bilder som de ritar med hjälp av datorn. Jag har sett en utveckling av barnens sätt att kommunicera med webbkameran och svårigheterna vi mött har varit då tekniken ibland inte fungerat korrekt och att det varit en viss tidsbrist.

Nyckelord: IKT, förskolan, berättande, dator, webbkamera.

Blev du nyfiken kan du läsa min uppsats om Sagoskapande vid datorn så finns den här.

Den svenska forskare som återkommer då jag sökt information är Anna Klerfelt vid Göteborgs Universitet som skrivit en avhandling som heter Barns multimediala berättande. En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik (2007). I en intervju med Anna Klerfelt uppger hon:

”Det är en klart interaktionsskapande plats om man använder den, använder man den inte så är det naturligtvis inte så och då berövas den pedagogiska verksamheten på ytterligare ett verktyg, plats där det kan ske.”

Den här uppsatsen skrev jag hösten 2011 precis innan vi fick våra iPads till förskolan.

 

/Monica

UR play

På UR PLAY finns det mycket att finna, jag tips på twitter om en film som handlar om Reggio Emilia.

Där får vi åka med till Reggio och se deras miljö i förskolan och hur de arbetar.

”De är inte bara barn de är också invånare i en stad”

Framtidens lärande del 2- Skolutveckling och forskning, iPads i förskolan

Förskolepedagog Mahroo Khousravi, doktorand Torbjörn Ott, Göteborgs universitet och Camilla Rudevärn, som är någon sorts spindel i nätet, delade med sig av hur dom utvecklat sitt användande av iPads i förskolan, mot skolutveckling i Mölndals stad.

För dom har resan gått från att vara barnens verktyg till att vara pedagogens. I början handlade det mycket om att förstå tekniken, man utforskade tillsammans med barnen, för att sedan använda iPads som verktyg i den pedagogiska dokumentationen. Dom pratade om hur man har gått från Piaget till Vygotskij, från avbockade utvecklingssteg till att läraren och det kompetenta barnet skapar rörlig media tillsammans. Dom resonerar också så att genom att addera pedagogens kompetens med den nya digitala kompetensen får man en pedagogisk digital kompetens i vardagen. Dessa ord från Torbjörn är i min text tagna ur sitt sammanhang men så bra formulerade och viktiga att för alltid lyfta så det får en egen rad samt fetmarkering:

Kompetensen finns hos pedagogen, inte i appen.

Inga frågor på det så vi går vidare på deras process. Den har fått ta tid, man har använt sig av återkommande workshops för att följa upp samt uppgifter att utföra mellan träffarna. Stödet från chefen har varit viktigt men även att man har haft en forskare som satt ord på pedagogens upptäckter (eller ickeupptäckter). Deras råd var att om man inte har tillgång till en forskare så skaffar man sig tillgång till en forskare (men någon annan sorts processhandledare går annars bra). Förskolepedagogen Mahroo såg en vinst i processen i och med att hon behövt strukturera upp sina tankar om verksamheten och titta på hur hon själv tänker. Dom menade även att det är viktigt att även dokumentera pedagogernas utveckling, likväl som vi gör det med barnen.

Mina tankar
Resan i iPad-användandet känns bekant, jag har tänkt kring det i tidigare inlägg men kort tror jag att man behöver komma förbi ”upptäcka tekniken-stadiet” i form av att använda en app i taget och göra det till en början mer på barnets initiativ.

Själva processtänket däremot tog jag med mig mycket från, man verkat ha hittat ett sätt att i processen se på iPaden som det kompletterande verktyg den är, den finns i samverkan och är inget som ligger på sidan av. Det tar inte tid från verksamheten att utveckla tankarna kring den, då man samtidigt utvecklar verksamheten. Detta måste gälla under samma princip som det som så smått börjar bli en klassiker ”vi hinner knappt det vi ska på planerings/reflektionstiden, ska vi nu börja dokumentera via iPaden också?!” Svar: ”Ja, just för att allt planerings/reflektionsarbete tar sådan tid, passa på att effektivisera!”.

Att utveckla arbetet med iPads (egentligen pratar jag om IKT allmänt här) kan heller inte ske vid ett eller ett fåtal tillfällen, något relativt nytt behöver bearbetas och där tror jag att det efter kunskapsinsamlingen behöver finnas en uppföljning och något som lever vidare, pedagogiska caféer eller andra forum där inspirationen fångas upp innan den hinner sina och där idéer får utvecklas i samspel med andra.

Nu raggar vi forskare!

/Maria

Föra över filmer och bilder med USB minne till iPad

Nu har jag testat att föra över bilder och film nu från usb. Det funkade kanonbra.

Hur gör man?
Först tar du ett USB minne och öppnar det på datorn. Skapa en mapp som heter DCIM, det är så kameramappar heter så vi luras lite med iPaden.
I mappen DCIM på USBminnet sparar du bilder och filmer från datorn. De bilderna ska ha är ett namn med minst 8 tecken. Filmerna funkade när de var i MP4 Video format och har åtta tecken i namnet.

Du behöver ha Camera conecction kit eller en kontakt för nya iPad med USB ingång.

20130527-135948.jpg
Sedan väljer du de filer du vill importera till iPaden så läggs de i kamerarullen.

20130527-135408.jpg

Nu ska jag sedan testa om det kan funka och ha några usb minnen med film till sommarens resor så kan man byta film till barnen under resan med hjälp av USB minnet.
Jag använder ett gammalt usb minne på 1GB och det kan vars olika beroende på usb minnet om det fungerar. Jag får inte upp något felmeddelande alls utan det funkade klockrent.

20130527-140243.jpg/Monica

Sagor, berättande och film med iPad

Nu har jag längtat och väntat länge på att få berätta om hur man kan använda iPaden för att skapa och arbeta med sagor, berättande och film i förskolan. Jag hade äran att bli inbjuden till ett projekt som föreläsare om just detta.

bild

Just det kreativa och skapande med IKT är något som jag brinner för och vill förmedla. Så nu fick jag visa mitt material som jag samlat ihop nu under en längre tid och det är så roligt att se hur deltagarna sätter igång och börjar skapa olika berättelser med apparna. Dom frågar, provar och framförallt VÅGAR! Underbart att se dessa grupper arbeta under kvällen. De fick med sig QR koder hem från föreläsningen som jag hoppas kommer till användning på förskolorna.

För ett år sedan trodde jag aldrig att jag skulle kunna stå framför kollegor och berätta om något som jag verkligen brinner för, men jag trivs!

/Monica

Mina reflektioner om dokumentation

Här är några reflektioner som jag har skrivit till kurserna i pedagogisk dokumentation med IT-stöd.

……En tanke som jag bär med mig nu är att allt inte ska dokumenteras utan att man väljer ut vissa saker till portfolio. Sedan finns det vardagsdokumentationer på förskolan också men att det kan vara olika hur de ser ut. Just att man väljer ut en del som man arbetar vidare med utifrån dokumentationen och inte allt. Jag har upplevt en press att som pedagog välja ut rätt område att arbeta vidare med men om jag tar den tillbaka till barnen så hjälper dom och dom väljer ut vad och hur vi arbetar vidare. Jag tror att mitt sätt att tänka ligger kvar i att man som förskollärare ska vara duktig, veta allt och lära barnen, då glömmer jag att ha
roligt och vara en medforskande pedagog som lär tillsammans med barnen……

……Två nyckelbegrepp som jag har tagit till mig i kursen är delaktighet och kvalitet. Delaktighet, det blev tydligt i litteraturen att ta tillbaka dokumentation till barnen. Detta kan fångas med olika medier, text, bild eller ljud. Genom att spela in samtal, skriva ner deras reaktioner eller fotografera så kan vi ge dem en röst.

Kvalitet, är ett annat nyckelbegrepp som jag upplever jag hittar i kursen. Genom att göra urval av all dokumentation så blir det kvalitet istället för kvantitet. Allt ska inte in i barnens pärmar, det väljer vi ut tillsammans med barnet.

Genom att barnen är delaktig i dokumentationen så blir deras lärande och utveckling i fokus istället för mina tolkningar. Genom enkla beskrivningar och exempel i litteraturen har jag kunnat ta del av hur de yngsta barnen blir delaktiga även utan språk. Det är viktigare då att iaktta och läsa av deras kroppsspråk för att ge dem orden för det. Detta kommer att leda till att mina dokumentationer nu kommer att innehålla barnets val, språk och utveckling istället för vad jag tycker är viktigt och min beskrivning av barnets utveckling. Jag har börjat fundera över hur vi kan lyfta in barnets tankar och reflektioner i utvecklingssamtalen med föräldrarna för att synliggöra barnet lärande. Jag tänker att lärplattan i det fallet kan vara ett bra verktyg då kan vi spela i samtal med barnet som vi kan ta fram på samtalet med föräldrarna. Det blir barnets beskrivning av verksamheten
som kommer fram då istället för bara min beskrivning

Kvalitet på dokumentationer kommer när personalen börjar med att formulera syfte och sedan väljer ut dokumentationer med barnet istället för att massproducera fotoalbum. Här har vi mycket att arbeta med just att begränsa oss och göra det med med barnen. Den nya tekniken med lärplattor kan underlätta detta arbete ex att det blir enklare för barnen själva att skapa dokumentationer med bild och ljud. Att ha ett tydligt syfte med portfolion är viktigt
för kvalitén annars är det lätt att det blir ett fint fotoalbum som man inte är riktigt nöjd med….

Detta har jag hämtat från mina reflektionsuppgifter som jag har skrivit.

/Monica

Hämta gratis ljudeffekter o musik till iMovie fortsättning

Nu har jag testat lite till och använt appen iDownloader som är kanon eftersom det ger oss möjlighet att hitta mer musik och ljudeffekter att använda till våra filmer i förskolan och skolan.

För att hämta ljudeffekter gör man lika som med musik, öppna multimedia.skolverket.se i appen iDownloaders webbläsare. Och välj ljudeffekter i arkivet.
Här får man bläddra i menyn efter olika teman som ljudeffekterna finns och när man vill ladda ner en ljudeffekt så trycker man på ladda hem för att få fram nästa ruta och ladda ner.

20130522-085140.jpg
Här får man sedan upp ett alternativ innan du trycker på spara. För börjar man ha lite material så kan det vara dax att sortera upp lite och göra mappar. Så nu kommer jag att spara mina ljudeffekter i en egen mapp.

20130522-090515.jpg

Hur kommer det att se ut iMovie?

20130522-091133.jpg

Hämta musik och ljud sparat i dropbox:

Om du har dropbox och sparat musik där så går de att hämta genom att Copy link to clipboard, kopiera länken, och klistra in den i iDownloaders webbläsare.

20130522-095820.jpg

20130522-100031.jpg

Det ska därefter gå att exportera, öppna ljudet/musiken i iMovie när du öppnar filer i menyraden längst ner

Kan vara värt att tänka på att det kan bli fullt i iPaden minne när man börjar spara ner mycket musik. Men med detta sätt kan man radera dem sedan eftersom det är enkelt att hämta ny musik igen

/Monica

ABC-spelet

Nu har vi lekt med bokstäver och ord med appen ABC-spelet.

20130520-205242.jpg
Det är en enkel app där man får lyssna efter vilken bokstav man ska hitta och när alla de bokstäverna är hittade ska man stava till ett ord som barnet frågar efter.
I appen är det en gullig barnröst som pratar hela appen och berättar vad de ska göra och som ger beröm! Som vuxen blir man till och med stolt när man får höra, ” vad duktig du är!” i appen.

20130520-205321.jpg
Det blir en enkel app för de som börjat intressera sig för bokstäver och ord att kunna leka lite. Glöm inte att prata och arbeta tillsammans med appen. Det finns nog många namn i er närhet som går att koppla ihop med bokstäverna.
Hur kopplar vi det till läroplanen?
”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord,
utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”

20130520-205413.jpg
Kan passa bra att göra en app analys så ni funderat innan hur ni kan använda appen.

20130520-211533.jpg
/Monica

Framtidens lärande del 1- sammanfattning

Som utlovat ska jag försöka sammanfatta Framtidens lärande, vet dock inte riktigt hur. Har inte landat efter alla intryck än men ”Överträffade förväntningar” ligger nära till hands. Vi kör lite övergripande här och nu, och med mer fokus på reflektioner över föreläsningar i kommande inlägg.

Konferensen var som väntat en plats för möten. Vi är så många som arbetar för att våra förskolor/skolor ska ha så bra verksamheter som möjligt och så får jag chansen att möta en del av människorna som alla på olika sätt drar sitt strå till stacken! Ena stunden diskuterade jag lärmiljöer med en bibliotekarie, för att den i andra försöka få tag i mat/spåna över samarbeten tillsammans med en forskare, i nästa stund stod jag och informerades om, samt önskade, lösningar för att förenkla förskolans administrativa delar med produktutvecklare. Detta är alltså glimtar ur vad som hände utöver de föreläsningar som faktiskt hade räckt för att göra mig nöjd! Föreläsningarna ska vi inte tala om, inspirerande människor med roller så som förskollärare, lärare, elev, forskare, politiker, arkitekt osv.

Ja, jag är alltså nöjd med Framtidens lärande, om det gick någon förbi.

Återkommer när jag landat lite mer!

/Maria

Tekniken för alla åldrar

Här har vi en artikel i LT vår lokala dagstidning om Britt Hallgren 85 år som köpte sig en iPad och nu använder. Underbart att se hur hon nu kan googla till korsord och via Facebook fått kontakt med en gammal bekant.
Här finns artikeln att läsa!
Så det är verkligen ett verktyg som fungerar för många oavsett ålder, ung som gammal.

/Monica