Månadsarkiv: november 2015

Det böcker jag bär runt på just nu…

Jag har två böcker som jag bär runt på hela tiden nu för att bläddra fram och tillbaka i. 

Den ena hete med luppen på verksamheten, att systematiskt utveckla förskolans verksamhet och den andra heter lärande lek i förskoleklass.

  

 I boken Med luppen på verksamheten finns många bra expmpel på hur dokumentationer för arbetet vidare i verksamheten. Där finns goda exempel på hur verksamhetsplanen och reflektionsprotoll kan användas. Jag tror mycket på att just dokumentera och kvalitetssäkra verksamheten för det jag upplever att det leder till ett tydligare arbete. 

Vi hade en lärarkonferens om bedömning för lärande och då kunde jag direkt koppla det till de dokumentationer vi hade gjort. I dokumentationen får vi med elevernas reflektioner för att synliggöra hur deras lärande och tankar och hur vi kan gå vidare.

Boken lyfter in mallen från Skolverket med fokus på var är vi, vart ska vi, hur gör vi och hur gick det så att men ser helheten och att det synligt och tydligt. Flera bra frågeställningar finns i boken att lyfta in i arbetslaget vilket gör att den bläddras fran och tillbaka i flera gånger. 
I boken Lärande lek i förskoleklass  ser jag att det sättet jag tor på verkligen fungerar i förskoleklass. Man behöver inte beställa massa läromedel utan ger vi barnen möjlighet att få arbeta utifrån sina intressen så sker utveckling. Det i kombination med dokumentationen från den första boken så tror jag att kvalitén höjs och förtydligas. I förkskoleklass finns en stor spridning av vad eleverna kan och vill vilket gör att man även då behöver ha ett tillåtande arbetssätt där deras förmågor kommer fram och utvecklas. Om man tillåter eleverna att arbeta med meningsfulla uppgifter så kan de fungera som fiffiga kompisar till varandra och eleverna kan lära av varandra. Så även den boken bläddrar jag fram och tillbaka i för att hitta stöd och beprövad erfarenhet för att motivera mitt arbetssätt i förskoleklassen. Det låter som att de har hittat ett för eleverna lustfyllt och meningsfullt lärande! 

/Monica 

Att följa barnens intressen…

Eleverna pratar så mycket om minecraft nu så jag får börja med mig själv nu. Mina egna barn spelar och bygger i minecraft men nu är det dax för mig att sätta mig in i det hela så jag kan få syn på hur vi kan utmana eleverna med minecraft. 

  
Jag vet att det finns många skolor och förskolor som arbetar väldigt medvetet med minecraft så nu ska jag börja bygga och fundera hur vi kan använda det i vår grupp.