Kategoriarkiv: Forskning

Skolforum, Susanne Kjällander

Idag hade jag tid att lyssna på fil.Dr i didaktik Susanne Kjällander igen. Jag lyssnade på henne under SETT 2013.

Det var så intressant att få lyssna på vad hon kommit fram till.

Hon visade en modell som hon arbetar efter modell för undervisning och lärandeprocesser. Den finns på Ur.se att ta del av.

Hon såg några utmaningar för skolan:
– Kompetenta digitaliserade barn framstår som inkompetenta i en analog miljö.
– Oändliga möjligheter resulterar i reproduktion.
– Samhället vs politikens krav på framtida arbetskraft.

Möjligheter:
– Lärare och elever blir didaktiska designers i det digitala gränssnittet.
– Många möjligheter till en likvärdig utbildning.
– Utforskande och intresserade vuxna.

Appgapp- föräldrar köper in olika appar hur kan vi brygga om det så det inte blir glapp. Somliga föräldrar köper in dyrare appar och då blir det ett glapp mellanvad eleverna erbjuds. Hur kan vi i förskolan och skolan arbeta medvetet kring apparna för att motverka glappet med apparna?

Hon pratade mycket om det som jag brinner för, hur kan vi synliggöra processerna och det viktiga mulitmodala arbetet? Det är så mycket lärande som sker i processen och jag tror att förskolan är bättre på just den delen. Hur kan då skolan lära av förskolans dokumentation?
I barnens mulitmodala skapande så är de otroligt medveten om sina val och de är viktiga delar av lärandet om vi tar och frågar kring det.

Susanne visade från projektet Appknapp en film där en ettåring som inte verbalt kan berätta en historia men med tekniken så kan barnet visa en hel saga, berättelse med tydlig struktur. Hur tar vi tillvara på barnens kunskaper?

Nya metoder för nya tider, avslutade hon sin föreläsning med!

/Monica

Läs om Appknapp nu

Nu finns det en slutrapport att läsa om projektet Appknapp som fil dr. Susanne Kjällander har jobbat med.

http://appknapp.se/slutrapport/SV_rapport_appknapp_slutversion.pdf

Det får bli kvällsläsningen nu!!

Läsning i förskolan & #fskchatt

Här kommer en föreläsning från UR med Ulla Damber, forskare i läs- och skrivutveckling, träffade henne när jag läste förskollärarlyftet på MIUN ht 2011. Hon var väldigt spännande och vi såg alltid fram emot hennes lektioner på universitet. Många tankar väckte hon hos oss och fick oss redan då att börja funder på syftet med läsning och läsvilor i förskolor. Hon höll på med detta arbete då vi hade henne så det är roligt att få lyssna på henne nu igen två år senare. Vi var med i hennes studie och fick svara på enkäter och be våra kollegor att fylla i dessa enkäter. Det är verkligen som hon säger att alla sa att vi läste och att vi läste massor MEN när vi såg resultaten så var inte läsningen alls prioriterad och det var sällan den blev helt genomförd och viktig!

Ulla Damber 

http://urplay.se/Produkter/179722-UR-Samtiden-Skolforum-2013-Betydelsen-av-tidiga-textmoten

Det är mycket prat om läsning i förskolan och jag själv har varit en pedagog som inte tyckt om läsning och berättande i förskolan men så fick jag vara med i ett underbart genomtänkt projekt. Projektet hette Konsten att berätta och det finns att läsa om den här.

Det var då jag läste, diskuterade, inspirerades och prova olika sätt att berätta och läsa på. Det var i det projektet, Konsten att berätta, jag vågade erkänna att jag inte tidigare tyckt om att läsa men då börjat hitta mitt sätt att läsa och berätta. Visst hade jag låtit barnen berätta mycket tidigare men det hade till stor del varit för att själv slippa undan, tänk vilken tur för de barn jag kommer att möta att jag fick delta i projektet! Efter detta projekt fick jag gå förskollärarlyftet så det blev återigen påmint och lyft om läsning och dess betydelse.

Nu har jag en lust att arbeta mer med boken och ge den ett värde, fånga barnen med läsning och berättandet. Nu vill jag få barnen att läsa boken med fleruttryckssätt, vi kanske leker utifrån boken, hittar ord, dramatiserar boken, har boksamtal eller något annat. BOKEN är viktigt men boken behöver även en vuxen tillsammans med barnen. 

Det löser sig inte bara för att man har en massa böcker på förskolan det krävs lite mer av oss pedagoger. Vi måste se vad läsningen kan ge barnen och utmana barnen efter boken.

Aktiv läsning och aktivt lyssnande!

saga

lilla_anna3

/Monica

Framtidens lärande del 5- Forskning om digitala pekplattor och lärsekvenser i förskolan del 2

…Fortsättningen på mina tankar om föreläsningen av Susanne Kjällander, fil. dr. i didaktik. Hon forskar kring barns lärande i digitala miljöer, i projektet Appknapp.

I dokumentationerna menar hon att en del upptäckter av lärande faller bort för oss pedagoger innan vi har en produkt. Det finns mycket osynligt lärande som aldrig kommer med när barnen skapar exempelvis en film. Jag tänker att detta lärande kan vara det viktigaste att fånga upp, men självklart även det svåraste. Att filma kan vara ett sätt, där får vi med barnens kroppsspråk, det innehåll dom väljer bort, upptäckter osv. Även metakognitionen kan vara svår men viktig att få med i barnens produkter. Vår dokumentation blir därför oberoende av vad barnen skapar om vi väljer andra områden att titta på, då vi dokumenterar verksamheten och inte vilka produkter barnen skapar av det verksamheten erbjuder.

Hon lyfte även fram fördelen med iPaden i dess enkelhet. Det är enkelt att dokumentera och visa föräldrar vid hämtning, men hon pratade även om besvikelsen hos barnen när dom inte får berätta själva. Det känner inte jag igen, kanske för att jag frågar barnen först om dom vill visa. Däremot håller jag med om det hon sa om att risken med enkelheten är att vi pedagoger inte hinner stanna upp och reflektera om vi hela tiden tänker att det ska gå snabbt att dokumentera numer. Pedagogiska dokumentationer kan inte slängas ut på en kvart, jag som pedagog behöver själv och tillsammans med barnen och kollegorna lägga ner mer tankeverksamhet än så för att dokumentationen ska bli pedagogisk. Dock kan man ju visa halvfärdiga dokumentationer eller bara foton för föräldrarna, för att dom ska få med sig lite stöd i samtalet vid middagsbordet. Men viktigt det hon lyfter, vi måste ha med oss att bara för att knäppakort och dela-stadiet och från material till iMoviefilm går snabbt nu betyder inte det att dom pedagogiska dokumentationerna ska gå snabbare att göra, det handlar ju om så mycket mer än det tekniska!

Det var intressant att höra forskarens perspektiv. Jag varken kände igen eller höll med om allt hon sa, men det är ju också därför vi behöver forskningen. För att, genom att upptäcka andra verkligheter, omvärdera eller bekräfta vår kunskap eller omvandla deras kunskap till vår värld, (och det är även därför forskningen behöver oss). Jag har så mycket från föreläsningen jag vill dela med mig av, men vi får ta resten i andra sammanhang. In nu och kika på appknapp.se, där finns bland annat info om deras upplägg kring IKT-ambassadörer och Kaffepaddan.

/Maria

Framtidens lärande del 5- Forskning om digitala pekplattor och lärsekvenser i förskolan del 2

…Fortsättningen på mina tankar om föreläsningen av Susanne Kjällander, fil. dr. i didaktik. Hon forskar kring barns lärande i digitala miljöer, i projektet Appknapp.

I dokumentationerna menar hon att en del upptäckter av lärande faller bort för oss pedagoger innan vi har en produkt. Det finns mycket osynligt lärande som aldrig kommer med när barnen skapar exempelvis en film. Jag tänker att detta lärande kan vara det viktigaste att fånga upp, men självklart även det svåraste. Att filma kan vara ett sätt, där får vi med barnens kroppsspråk, det innehåll dom väljer bort, upptäckter osv. Även metakognitionen kan vara svår men viktig att få med i barnens produkter. Vår dokumentation blir därför oberoende av vad barnen skapar om vi väljer andra områden att titta på, då vi dokumenterar verksamheten och inte vilka produkter barnen skapar av det verksamheten erbjuder.

Hon lyfte även fram fördelen med iPaden i dess enkelhet. Det är enkelt att dokumentera och visa föräldrar vid hämtning, men hon pratade även om besvikelsen hos barnen när dom inte får berätta själva. Det känner inte jag igen, kanske för att jag frågar barnen först om dom vill visa. Däremot håller jag med om det hon sa om att risken med enkelheten är att vi pedagoger inte hinner stanna upp och reflektera om vi hela tiden tänker att det ska gå snabbt att dokumentera numer. Pedagogiska dokumentationer kan inte slängas ut på en kvart, jag som pedagog behöver själv och tillsammans med barnen och kollegorna lägga ner mer tankeverksamhet än så för att dokumentationen ska bli pedagogisk. Dock kan man ju visa halvfärdiga dokumentationer eller bara foton för föräldrarna, för att dom ska få med sig lite stöd i samtalet vid middagsbordet. Men viktigt det hon lyfter, vi måste ha med oss att bara för att knäppakort och dela-stadiet och från material till iMoviefilm går snabbt nu betyder inte det att dom pedagogiska dokumentationerna ska gå snabbare att göra, det handlar ju om så mycket mer än det tekniska!

Det var intressant att höra forskarens perspektiv. Jag varken kände igen eller höll med om allt hon sa, men det är ju också därför vi behöver forskningen. För att, genom att upptäcka andra verkligheter, omvärdera eller bekräfta vår kunskap eller omvandla deras kunskap till vår värld, (och det är även därför forskningen behöver oss). Jag har så mycket från föreläsningen jag vill dela med mig av, men vi får ta resten i andra sammanhang. In nu och kika på appknapp.se, där finns bland annat info om deras upplägg kring IKT-ambassadörer och Kaffepaddan.

/Maria

Framtidens lärande del 4- Forskning om digitala pekplattor och lärsekvenser i förskolan del 1

Min dos forskning på konferensen fick jag av Susanne Kjällander, fil. dr. i didaktik. Hon forskar kring barns lärande i digitala miljöer, i projektet appknapp. Detta på uppdrag av utbildningsförvaltningen i Botkyrka. Hon gör under ett år fältstudier på 3 förskolor i Tumba kommun. Resultatet får vi vänta på till i höst, men hon hade redan nu mycket viktigt och intressant att förmedla.

Hon pratade om designteorin som ett av de teoretiska fält hon tittar på i sina studier. Appar som är intressanta för barn är inte dom med mycket text, det ska vara bilder, symboler, överraskningar och dom ska återge en verklig fysisk miljö som t.ex. en stad. Barnens syfte med att använda iPaden är att ha roligt. Här frågar jag mig vad som menas med roligt, är lärande roligt? Varför om inte? Eftersom att jag är övertygad om att barn lär bättre när dom vet att dom lär, kan inte jag nöja mig med att barnen använder iPaden för att det är roligt i sig. Att dom tycker det är ju anledningen till att vi erbjuder lärandet med hjälp av det verktyget men det behöver för mig komma till något mer. Jag frågar alltid barnen vad dom vill lära eller utvecklas inom för område när dom frågar efter iPaden. Ibland vill dom lära sig att spela ett visst spel, ibland vill dom lära sig mer om mönster, ibland vill dom ”paddan”. Jag finns med som stöd i att upptäcka lärandet och det är fortfarande ett lustfyllt lärande, men jag tror att vi har mycket att tjäna på att vi tar chansen att synliggöra lärandet för barnen och att det är lustfyllt för barnen inte bara för att dom har roligt utan också för att dom lär. Här behöver vi pedagoger också fundera på hur vi ser på lärande, är vi rädda att presentera det för barnen för att vi är rädda att det ska ta bort lusten?

Susanne pratade även om rhizomatiska lärvägar, lärandet kommer inte färdigpackat, varken från iPad eller pedagog, det är barnen som skapar sin kunskap och är producenter snarare än konsumenter. Där får väl vi i uppdrag att se över våra appar, är dom upplagda med ett ”vilken bokstav börjar bil på?” ”Jaa, rätt!! Fanfarer och konfetti!” så kanske vi inte får så kreativa producenter… eller så får vi det med rätt stöd från pedagog/kompis. Upp till diskussion i varje fall!

Åh, jag har så mycket att skriva, fortsätter imorgon och då blir det pedagogisk dokumentation!

/Maria