Kategoriarkiv: Garageband

QR koden ledde till en film

Nu valde ett barn vad vi skulle ha för uppdrag från trollet och hen ville leka gömma trollet. Vi har haft uppdrag att leka gömma nyckel men nu ville hen leka gömma trollet. Hur ska vi göra då? Jo hen kom ihåg att trollets tidigare meddelande var med en konstig röst så vi spelade in i GarageBand instruktionen.
Sedan ville jag förstärka med tecken så hen filmade mig och vi lade in det i filmen.
Det var riktigt bra för att vi hörde inte riktigt vad trollet sa så vi fick se den flera gånger och då kunde vi också tyda några tecken eller förstå tack vare det. Nu var inte talet och tecknen synkade men vi förstod ändå men det kan vara värt att tänka på framöver.

/Monica

Föra över musik från GarageBand till iMovie

Fick frågan om det inte går att föra över musik från GarageBand till iMovie mer och efter den nya uppdateringen så blev det några extra steg. Jag gjorde en snabb manual!

20131228-191713.jpg
Utskriftsformat finns här.

Mina kollegor!

Mina filmer och musikfilmer har smittat av sig på mina kollegor, så nu har vi spelat in tre sånger med iPaden när barnen sjunger på samlingen. Det är meningen att dessa filmer ska barnen kunna få hem på mail, länk, facebook eller liknande. Det är för att många föräldrar varit intresserade av att få veta vad barnen sjunger och vissa sånger har vi gjort om vilket gör att föräldrarna inte kan hänga med annars. 

Bild

De barn som har andra språk än svenska hemma kanske kan få en chans att lära sin familj nya sånger med vår hjälp, vi för vår röst hem till barnen! Vi hjälper barnen att få en bit av förskolan hem och ger föräldrarna en liten extra inblick.

Jag spelade in i Garageband ute och det blev ganska bra inspelning och det var många barn med på sången, ca 13 barn. Nu är min tanke att barnen ska få rita bilder till någon sång och någon sång gör jag klar själv nu så den kan publiceras som en film snart till föräldrarna. 

Jag tänker att jag nog ska kunna få det till en QR kod som vi kan sätta upp på förskolan så barnen kan använda filmen. 

Ja det finns många sätt att arbeta på inser jag, kanske vi kan hitta en förskola att växla sång med???? 

Vi lär varandra sånger mellan förskolor, det vore väl roligt!!!

 

/Monica 

Garageband

Här kommer två instruktionsfilmer från hur man spelar in ljud och röster och delar det med appen GarageBand.
I förskolan har språket och barns språkutveckling en stor del det går enkelt att dokumentera det med appen GarageBand. Spela in boksamtal med appen och använd det i iMovie så gör ni en inspirationsfilm för andra barn om ex en bok.

/Monica

Bokprat om Tisdagskossan

Vi har läst boken Tisdagskossan i appen med uppläsning. Efter att vi läste boken så öppnade vi upp soundcloud för att spela in bokpratet men det fick jag ångra. Jag skulle från början använt mig av garageband för att spela in eftersom vi ville göra en film av bokpratet i Imovie.

 
”Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.”Lpfö98 rev10
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
lpfö98 rev10

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,”
lpfö98rev10

 

Sen om man vill så kan man fokusera på matematiken i boken och bilderna för att arbeta mot målen:
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, Lpfö98 rev10

 

Det går att arbeta mot många mål i läroplanen beroende på vad du som pedagog har för tankar och utmaningar till barnet.

 

/Monica

 

Vad behöver man för appar i förskolan?

Det finns en mängd appar till Ipad i app store det tar en evighet att titta igenom allt. Men börja med att köpa ett ITunes presentkort som man lätt köper på pressbyrån eller elgiganten. Snåla inte nu när ni ska köpa kortet utan minst 500kr ska ni ladda med gärna två 500kr kort.
De appar som jag tycker hittills är riktigt bra är

Pages – skriv dokument i ordbehandlingsapp, gör dokumentationer, anteckningar, sparas i pdf, Word format.

Keynote – gör ett bildspel enkelt och snabbt till mötet. Eller en saga som barnen gjort,

iMovie – filmredigering som är väldigt lätthanterligt.

GarageBand – spela in ljud, gör egen musik.

Adobe reader – öppnar pdf filer.

Bluefire – låna e-böcker och läs i appen.

Skolstil – skrivprogram som ljudar och läser upp det som skrivs.

Imotion Hd -gör animerande filmer väldigt enkelt.

Takk – teckenspråk.

Puppets pal – gör sagor, berättelser.

Translator – översätter till andra språk med talsyntes.

Stora pekboken – pekbok med olika språk.

Här kan man börja och då har ni en stabil grund till Ipaden sen andra appar får man ladda in efter behov. Dessa appar kostar kring 350kr totalt och då har man ännu inte börjat titta på andra appar som kan vara bra på förskolan. Börja i verksamheten med det ni jobbar nu och sen leta appar utifrån det. Ex ni har skogen som tema då kan det vara bra med fågelappar, naturappar, förstoringsapp osv.

/Monica

Det fria berättandet med GarageBand

Jag tycker att det fria berättandet i förskolan är viktigt. Barnen får en chans att bli sedd, lyssnad på och kännas sig viktig. Som oftast på förskolan är det tajt med tid och hur ska man få till det?
Spela in det är ju toppen, jag hinner aldrig skriva snabbt när barnen berättar. Spelar du in på Ipaden så kan sitta var som helst där berättandet får utrymme ex matbordet, läsvila, samlingen osv.

20121021-140315.jpg

20121021-140405.jpg
kolla dessa inställningar innan, jag fick först med takt med träklossar i min inspelning, inte så bra alla gånger. Så här ska det se ut för att bara få röstinspelning.

Sedan är det bara att spela in, tänk på att rikta mikrofonen på Ipaden, mikrofonen sitter på sidan bredvid kameralinsen som är på skärmsidan.
Nu har du ett material i Ipaden att arbeta med senare.

20121021-140722.jpg

Du kan välja olika effekter på inspelningen, kanske du är ett monster eller en robot? Testa er fram!

Nu ska du exportera ljudet till iMovie så ni kan arbeta vidare med det.

20121021-141113.jpg

20121021-141242.jpg

20121021-141259.jpg

Den öppnar iMovie och du kan välja att antingen lägga in det i ett tidigare projekt eller start ett nytt. Denna inspelning lägger sig som ett grönt fält, samma som bakgrundsmusik/temamusik Det är bara lägga till bilderna så har ni gjort en film/saga.

Hur kopplar vi till läroplanen
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning
Lpfö98rev10

/Monica