Etikettarkiv: språk

Lär dig ABC – ryska

Det är spännande att se när barnen arbetar med iPaden. Min yngsta som är 1,5 år är ganska säker på appen lär dig ABC på svenska. Vissa ord stavar han direkt men nu ser jag att han ofta ändrar språk själv till ryska eller ukrainska. Tänk vilka möjligheter det finns för barnen idag att möta olika språk idag!

Hur möter vi det? Behöver vi möta det? Spännande är det i i alla fall tycker jag men för honom är det ju helt naturligt, han är ju född in i denna digitala tid.

Hur kopplar jag till läroplanen?

”Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle.” Lpfö98/10

/Monica

Fonemo pro

Jag jobbar väldigt mycket med appen Fonemo nu, både för barn som behöver extra stöd och träning men även barn som vill leka med språket.
Har man barn med andra språk än svenska kanske det går att lyssna på det svenska ordet och spela in när man säger det både på svenska och det andra språket.

Barnen fångas av leken med ord, bilder och ljud. Roligt blir det när man spelar in ljud och orden. Här finns en liten film om appen så kika igenom några funktioner:

Hur kopplar jag till läroplanen? 

”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.” Lpfö98/10

Lek med ord genom iPaden

20130113-193339.jpg

Om du söker en app som inspirerar till lek med ord, kan det vara en idé att testa Amiralen som tappade sandalen, Ulf Löfgrens klassiker inläst av Helge Skoog.

20130113-193831.jpg

Tokigheterna i berättelsen kan tolkas i skapande arbete. Om vi bara lyssnar på berättelsen, hur
ser det då t.ex. ut när Tummeliten sitter på sockerbiten? Och kan vi utgå från vårt eget skapande för att skriva egna tokerier?

20130113-194058.jpg

Berättelsen är skriven på rim och det ibland lite avancerade språket kan nästan liknas med hittepåord. Ska vi prova själva efter en introduktion genom appen, behöver det alltså inte finnas några rätt eller fel, bara lustfyllt lärande!

/Maria

Lpfö98/10:
Förskolan ska sträva efter att varje barn
*utvecklar /…/ sin förmåga att leka med ord
*utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som /…/ bild
Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning