Etikettarkiv: IKT

Flippa teckenramsa ;-)

Idag så började jag med en ramsa som vi brukar använda på förskolan. Den har några enkla tecken att använda som stöd och barnen tycker om den. Men för att den ska komma igång så hade jag förut skrivit ut ramsan och plastat in så de satte jag på varje bord så att alla kan se ramsan vid maten. Men hur kan jag ta det vidare funderade jag på, så ett barn filmade mig när jag tecknar ramsan. Eftersom jag vet att det ibland är lite svårt att tyda teckenbilderna så tänkte jag att det är en fördel om man kan se den.
Barnet filmade mig och sedan lade jag på lite text och musik och den var klar. Det behövs inge mera för att skapa en kort film. Filmen lade jag upp på förskolans Facebook och mailade till de föräldrarna som inte har Facebook. Nu kan de se på ramsan hemma och både barn och föräldrar kan ta del av vårt arbete.

Kika in och hoppas ni blir lite inspirerade att skapa egna teckenfilmer! För att det kan ju räcka med att ett barn blir sjuk eller är ledig mycket och då missar många tillfällen som vi håller på med olika ramsor. Har vi barn som behöver lite extra stöd på förskolan så kan detta vara ett sätt att nå dem. De yngsta barnen på förskolan som inte har ett språk för att förmedla kanske kan ha nytta av den filmen.

Koppla till läroplanen:

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen ” Lpfö98/10

/Monica