Månadsarkiv: september 2014

Piratlek på skolans raster –> geochaching

Igår blev det piratlek på skolans rast. Jag är ute nästan varje rast och då fokuserar jag på lekar. Jag är resurs just nu och jag vet att just raster och det sociala är bland det svåraste för barn med behov av särskilt stöd. Därför tänker jag erbjuda lek varje gång jag är ute. Men sedan hoppas jag att barnen inte alltid vill leka med mig utan att de söker egna lekar. Det är dock inte alltid barnen vill eller orkar så då kan det vara tryggt att veta att det finns en grupplek med vuxna.

Jag tänker även på alla barnen i förskoleklassen, vi förväntar oss att de ska direkt börja leka och hitta grupperingar utan oss vuxna. Men jag tror att vi vuxna behövs mer ute för att se och hjälpa barnen. Det är inte så självklart att veta vad man ska leka och med vem på rasten.

Men jag ser även vissa barn som fastnat i att leka samma lek varje rast och med samma barn och samma konflikter Där gäller det att bryta tror jag och erbjuda andra aktiviteter men om man som vuxen inte är med så blir det samma mönster.

Jag passade på att erbjuda några av de barnen andra lekar med mig och nu hittade vi på en piratlek som passade barnen bra. Nu blev det en annan gruppering av barn i leken och som alltid när vi leker så blir fler nyfiken och kommer och är med. I lekarna är det blandat med barn från förskoleklass till årskurs 5 tillslut.

Första dagen så lekte vi och vi lekte att kompisgungan var vårt skepp. Vi åkte på stormande hav och tillslut nådde vi land. Vi skulle hitta skatten så jag lurade iväg barnen åt ett håll så sprang jag in på min gamla förskola. Där har vi guldmålade stenar som jag lånade för att gömma till barnen. Tillslut hittade de riktigt GULD!

Leken smittade av sig på fler som ville vara med och sedan funderade jag hur jag skulle kunna utmana det. Jag kom på att det kanske skulle finnas en skattkarta att följa och leta efter. Google earth fungerar kanon, jag zoomande in på skolan och skrev ut en skärmdump av skolgården och laminerade. På kartan ritade jag med tusch ett kryss där jag skulle gömma skatten och sedan kom vi överens om att ses på kullen på rasten. Krysset är lätt att sudda ut och flytta när skatten är hittad.

Vi samlades där och barnen gick i nya grupperingar, letade och försökte tyda kartan vilket inte var det enklaste. Vissa barn tog hjälp av andra vuxna på gården och fler blev nyfiken. Så till nästa rast var det bara att skaffa fram fler kartor. Nu behöver jag nog fler skatter också.

När jag kikade på barnen som letade tänkte jag att detta kan komma bli en perfekt ingång för geochaching för barnen! Nu ska jag prova göra waypoints som vi kan navigera efter och prova oss fram.

Det finns många bra tips på nätet:

Trelleborgs AV-Media

Computer kunskap.

/Monica

Pirrar i hela kroppen – utmanande uppdrag

Åh idag hade jag ett möte med en förskolechef och två specialpedagoger i kommunen. Jag ska hjälpa dom med fortbildning av deras personal kring iPad som verktyg i den pedagogiska dokumentationen.

Jag fick frågan av vad jag tror är bäst för att nå ut. Jag tror stenhårt på att hitta mindre grupper där man kan jobba nära och utifrån deltagarnas behov och intressen. Så jag kommer att ha några små grupper vid flera tillfällen. Det är precis det som jag tror på och härligt att få jobba så igen. Jag hade två andra förskolor förra terminen som jag arbetade mot på samma sätt och det kändes så bra.

Ser man på feedbacken som jag fick så var kommentarerna bland annat:

”Du har höjt hela arbetslaget och spridit JAG KAN bland oss! Jag har fått mer lust att till arbete med iPad och nya användningsområden.
Personlig hjälp vid varje träff och gått igenom det som varit aktuellt för alla. Det känns som om iPaden fått en ny plats i arbetet.
Upplägget har varit bra med utgång från där man är och vad man provat innan. Att praktiskt få använda lärplattan är bra. Det ska bli kul att jobba vidare!”

Jag kommer denna gång att få koppla ihop dokumentation med mitt favoritområde!! Språket och dokumentation vilket känns så otroligt kreativt. Det finns så många olika sätt att arbeta på. Eftersom jag själv arbetar med just språk och att dokumentera så kommer jag utmanas själv vidare i mitt arbete – perfekt. Ja för jag ser mig själv inte som ett ”proffs” som kommer med färdiga lösningar och svar utan vi ska tillsammans hitta olika sätt att arbeta på mot målen. För lärande sker inte i ett led bara utan det är i samspel med andra det rhizomatiska lärandet sker.

Begreppet rhizom är hämtat från biologin
och betecknar vissa växters rotsystem. systemet kan växa och breda ut sig åt olika håll, till skillnad från
till exempel en trädrot som alltid förgrenar sig
i ändarna. Ett rhizoma­tiskt tänkande gör det möjligt att beskriva hur lärandet, likt rhizomer, går i oförutsägbara banor, och inte på något sätt är linjärt eller pro­gressivt. Lärandet följer därmed inte en linjär och på förhand utsta­kad väg, utan går lite hit och dit i oförutsägbara banor. Utifrån ett sådant synsätt kan kunskap förstås som något som uppstår i alla de olika slags förbindelser som upprättas i ett barns tillvaro.
Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan sidan 27, Skolverket

Så nu pirrar det i hela kroppen för det känns så utmanande och spännande att få delta i deras arbete! Jag har till varje tillfälle ett dokument som jag fyller i jag får med några viktiga funderingar:

IMG_1760.PNG
Det känns skrämmande, roligt, utmanande och helt rätt att få arbeta med sådana grupper i utbildning.

På torsdag ska jag träffa nästa grupp på en annan enhet och fundera kring deras arbete. Sedan på fredag avslutar jag veckan med en föreläsning och workshop kring dokumentation för två förskolor.
Men imorgon på rasten gissar jag att barnen vill fortsätta leka pirat på skolgården med mig och leta efter guldstenar på gården som jag gömt. Först ska jag fundera hur jag kan utmana vidare barnen i den leken…..
Begrepp…
Avstånd…
Sång….
Ramsa…
Roller/karaktärer….
Utklädnad…..
Språk…..
Rörelse…..

/Monica

Story wheel

Att arbeta med story wheel i gruppen är roligt och utmanande. Appen är riktigt användbar för att locka fram berättandet på ett lustfyllt sätt. Eftersom man snurrar hjulet för att få se vad som vi ska berätta utifrån så tar man bort lite press tror jag.

Arbetar man med barn som har språkstörning så kan detta vara ett bra sätt för att dokumentera utvecklingen i spontantalet och barnets berättarstruktur. Jag ser även att det är ett sätt att ge mer taltid och utrymme för samtal. Eftersom det finns ett gemensamt bildstöd så kan det vara en hjälp i att förstå vad barnet säger. Utifrån bilden kan jag som pedagog fråga mer kring bilden. Hur många ögon har figuren? Vad kan personen heta? Vem bor i slottet? Hur stort är slottet? Kan vi räkna fönster?

IMG_0165.PNG
Men hur kan man utmana och utveckla barnens berättande. Jag arbetade med appen i gruppen i veckan. Jag upptäckte att flera av barnen valde att skapa många minisagor och börja om med det var en gång…. till varje bild.
Jag valde att inte rätta eller säga till dom vid det tillfället utan mitt syfte var berättarglädje.

Men hur ska jag kunna få barnen att börja berätta så att det har en tydlig berättarstruktur? En berättelse består av en början, händelse, upplösning och slut och hur ska vi starta för att få till det.
Först tänkte jag att oj jag började fel. Vi skulle börjat med att lyssna på sagor, pratat om sagor och dess uppbyggnad men nu känner jag ändå att det kommer bli bra. För jag tror att både barn och vuxna behöver ha en ”klotterperiod” för att testa materialet och leka först. Så nu kan vi utmana vidare och pausa och fundera kring struktur. Kanske måste vi skapa bildstöd för ha berättarstrukturen.

/Monica

Föreläsning om språkstörning

Nu har jag varit på en föreläsning om språkstörning en dag. Det var en logoped och en psykolog från SPSM som föreläste för oss.

Det jag tar med mig var tankar kring informationsprocessen.
Då handlar det hur man tar in och bearbetar information. Det är väldigt spännande att ta del av hur det fungerar och för barn med språkstörning då kan det bli svårigheter här eftersom de kanske inte har språk och begrepp för att kunna hantera lagringen i hjärna.

Hur kan vi stötta för dessa elever? Kanske vi behöver använda mer bildstöd?
Har barnen något att minnas? Finns det nog med information och stöd för att de ska lyckas? Hur möjliggör vi för barnen?

Jag fick också bekräftelse på att det är viktigt med förförståelse för dessa barn, anpassad taltempo, AKK, repetion, schema, bildstöd och tekniska hjälpmedel bland annat.

Så tänkte jag att för dessa barn borde det vara bra med flippade klassrum där de hemma kan se genomgångar. De kan se dem flera gånger och stoppa, fråga i en lugn och trygg miljö antingen hemma eller med läraren.

Så varför inte börja med det redan i förskoleklassen? Hur kan jag från start nu hitta de sätt som fungerar bra för dessa elever?
Tänk vad bra förutsättningar barnen kan få om vi från start hittar sätt som fungerar för dom och som dom kan använda under sin skolgång. Det är så viktigt att de får lyckas och delta i undervisningen redan från start.

Jag har börjat med att filma tecken som vi använder i klassen och jag försöker att förbereda eleverna innan på vissa moment men jag känner att det inte räcker, det blir för snabbt och kort om tid.
Vi har en blogg för klassen som kan fungera som bank för vad vi gör och där kan jag behöva lägga in mer från våra lektioner.

/Monica

En artikel i tidningen om mitt arbete.

Idag kom det ut en artikel om mitt arbete med IKT i vår lokala tidning.
Den finns att läsa här på deras hemsida.

/Monica

Widigt go och ritade tecken

Jag använder appen Widigt go i förskoleklassen och den är verkligen suverän att använda. Den appen gör att vi kan skapa egna teckenbilder till bland annat vårt dagsschema. Vi har bilder för våra dramalektioner med magiska bollen, men det fanns ingen sådan bild men i appen kan vi kombinera tecken och texter själv.

Men nu när vi skulle börja sjunga nya sånger så behöver vi använda TAKK i sångerna och då kunde jag med appen snabbt ta fram tecken och texten ihop så att vi kan sjunga och teckna tillsammans.
Det tog mig bara 10 minuter att få fram tecken till två korta sånger som vi ska sjunga. Jag sparade det som en bild och mailade till min kollega så vi kunde skriva ut dom. Nu har vi samma tecken och samma ordning i sångerna.

Grundkurs i iMovie

Det finns så många duktiga pedagoger runt om i landet. Idag hittade jag en genomgång på fröken Åsas blogg om iMovie.

Hon beskriver tydligt hur man kommer igång och skapar en film i iMovie alla de stegen. Varför inte på ett möte ha en egen workshop med kollegorna utifrån den? Ha den öppen så kan ni tillsammans skapa filmer och prova er fram.

Ta med några sagofigurer eller sagobilder som ni använder eller varför inte en gammal flanosaga som ni fotar och filmar. Har ni samtal med föräldrar så skapa en kort film till samtalet samtidigt som ni provar er fram.

Men våga börja tillsammans på er arbetsplats, våga visa och lära tillsammans.

/Monica

Pic collage ute

Nu när vi var på utflykt så skapade jag tärningar men jag skapade också collage i appen pic collage. Då kan vi använda de som bingobrickor och eller som kort där vi delar ut vad barnen ska hämta. Alla barn kanske inte klarar att komma ihåg vad de ska hämta och då kan bildstöd vara riktigt bra för dem.
Det gäller att variera och anpassa så alla barn får en våghals att kunna delta utifrån sina behov.

IMG_0094.JPG

IMG_0091.JPG

/Monica

Make dice ute

Appen make dice är rolig att använda även ute. Idag när
vi var på utflykt passade jag på att fota olika uppdrag med iPadens kamera och sedan skapade jag tre olika tärningar av bilderna.

IMG_1721.PNG

Barnen kunde få uppdrag att hämta olika saker men vi struntade i appen och barnen fick muntliga uppdrag av mig. Det fungerar lika bra men vissa barn behöver visuellt stöd och klarar det bättre än muntligt.
Men det blir även mer utmaning genom att kunna kombinera olika tärningar och barnen kanske kan själva använda det som någon station där de får trycka på tärningen och se vad de ska hämta.

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Sko­lan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling” lgr11.

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. ” lpfö98 rev10

/Monica

Geocaching

Jag fick en fråga om hur man kommer igång med geocahing i förskolan.

Man får börja med att skaffa appen geocahing som är en iPhone app men den fungerar för iPad också.

IMG_1713.PNG

Sedan skapar du ett konto så du kommer igång.

När du har ett konto så får man börja se var skatterna finns i närheten och leta och leta. De kan vara riktigt luriga och klurigt gömda.

Här finns det mycket bra information att läsa:
https://sites.google.com/site/geocachingenlarandelek/

http://lekmit.wordpress.com/2012/06/12/geocaching-pa-forskolan/

http://www.lararnasnyheter.se/tags/geocaching

http://geocachingiforskolanihalland.wordpress.com

/Monica