Etikettarkiv: berättande med ipad

Boktips till Ipad

Det finns böcker till Ipaden att köpa som appar. Det går att välja om man vill ha boken uppläst eller om du vill läsa själv. Det kan vara ett bra komplement om något barn behöver en egen lugn vilostund och verkligheten säger något annat som det kan vara på förskolan. Om du dessutom använder dig av guidad åtkomst så kan barnen inte trycka bort boken utan får läsa/lyssna på den ni valt.

20121028-155931.jpg

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen
Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat.

Lpfö98rev10