Etikettarkiv: geografi i förskolan

Runkeeper i förskolan

Att komma ut med Ipaden kan vara roligt men den är lite klumpig ibland. Ska man arbeta med vissa appar behöver man ha 3G

20130228-214709.jpg
Har förskolan en smartphone så kan man använda den för att använda appen runkeeper. Den registrerar via gps er promenad och då kan ni efteråt skriva ut er väg till skogen, biblioteketet eller gymnastiken! Använd er av tidtagningen och jämför era tider varför tog det längre tid nu än förra gången osv. Det finns mycket att arbeta med efteråt. Arbetar man med närområdet och promenerar hem till barnen så sätt på runkeeper och få fram bland annat avstånd, tid och hastighet. Prova olika vägar, vilken är längst?

20130228-214932.jpg
förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”