Etikettarkiv: book creator

Book creator – labyrint

Just nu arbetar vi med programmet Labyrint och håller på att skapar en massa olika saker till den leken. 

Vi såg i programmet att det finns en bok med bilder på byggen som de ska förklara för kompisarna som ska lyckas bygga lika. 

idag var en uppgift i leken att börja bygga modeller och fota av den med iPaden. Vi hade gått igenom innan hur de lade till bild i appen Book creator och tryckte fram en ny tom sida till kompisen. Barnen skötte det galant, de byggde, fotade av och tog fram en ny sida. 

20140319-065002.jpg

20140319-065011.jpg

Den boken skrev jag ut nu så de kan få ett exemplar att bläddra i men min tanke är att kanske de kan spela in deras byggbeskrivningar i appen så blir det fler användningsområden senare. Det kanske kan bli en aktivitet där barnen kan lyssna på sig själv eller en kompis och försöka bygga lika och sedan se facit.

Kanske de kan teckna till beskrivningarna så kan vi spela in teckenbeskrivningar för att få med mer i projektet.

Book creator

Jag har arbetat med appen book creator idag för att dokumentera barnens tankar efter en teater vi var på.

Vi tog med iPaden till teatern och tog kort på medlemmarna i teatern, de var ju bara tre så det var enkelt för barnet att ta det kortet. Påväg från teatern tog jag kort på barnen. Det kortet blev framsidan på boken idag, de fick berätta till bilden vart vi var på väg. Jag spelade in vårt samtal i appen. En nackdel var att inspelningen försvann när barnen ville peka och röra på skärmen. Då började jag diskret om den inspelningen och ställde om frågan.
Ett tips är att det kanske kan vara bra att spela in korta samtal men flera samtal till en sidan.

20130924-174136.jpg
Med ett barn tog jag in två kompisar som inte hade varit med på teatern och det barnet fick berätta för kompisarna om teatern. Vi spelade in några av frågorna till de bilderna.

Detta fick föräldrarna till ett barn ta del av via mailen för att kunna fortsätta och förstärka samtalen hemma.

Jag vet att de har iPhone så en kort instruktion om hur de får upp boken med ljud skrev jag ner till dem. Det fungerar utmärkt att öppna e-boken i iBook för att få med ljudinspelningarna.

Det blir ett enkelt, lättillgängligt material som vi kan använda innan vi ska på samma teater nästa vecka.

Hur kopplar vi till läroplanen?

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjlig heter till inflytande
lpfö98 rev 10

Jag hade gärna haft en rubrik med vilken förmåga vi arbetade med men jag är ännu inte helt insatt i detta. du får gärna skriva en kommentar om vilken förmåga/förmågor vi har arbetat med utifrån Big5. Vad tycker du?

/Monica