Etikettarkiv: samarbete och

Dagens app -Pettson memo

Memory med Pettson och Findus! Här finns det olika memory att välja på och du kan spela själv, med kompis eller mot Pettson (datorn).
Det är ju bra att spela med andra och få lära andra eller lära av andra kompisar, vilket är fördelen med förskolan.

20121028-162045.jpg

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda mate matiska begrepp och samband mellan begrepp
Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande

Lpfö98rev10