Etikettarkiv: ipad och samarbete

Dagens app – Where is My water?

Här har vi en app som kräver att förskolebarnen hjälper varandra, det behövs ofta stöd av en vuxen så samarbetet flyter på.
I appen ska ni få vattnet ner till krokodilen genom att gräva rätt vägar för vattnet att åka. Det är perfekt när ni arbetar med vattentema. I vissa banor måste man göra vattnet till is och sen till vattenånga. Det ger temaarbetet ett nytt verktyg att spela och samarbeta i appen.

20121108-072813.jpg

Hur kopplar vi till läroplanen?

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Den här appen ger utmaning för de vuxna också så tillsammans kan man prova sig fram och undersöka vilken väg vattnet ska ta.

/Monica