Etikettarkiv: natur och teknik med ipad

Runkeeper i förskolan

Att komma ut med Ipaden kan vara roligt men den är lite klumpig ibland. Ska man arbeta med vissa appar behöver man ha 3G

20130228-214709.jpg
Har förskolan en smartphone så kan man använda den för att använda appen runkeeper. Den registrerar via gps er promenad och då kan ni efteråt skriva ut er väg till skogen, biblioteketet eller gymnastiken! Använd er av tidtagningen och jämför era tider varför tog det längre tid nu än förra gången osv. Det finns mycket att arbeta med efteråt. Arbetar man med närområdet och promenerar hem till barnen så sätt på runkeeper och få fram bland annat avstånd, tid och hastighet. Prova olika vägar, vilken är längst?

20130228-214932.jpg
förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”

Balans och vikt

Ny läroplan med mer fokus på naturvetenskap och teknik innebär att nya och fördjupade kunskaper och verktyg behöver vinnas hos oss pedagoger. Jag söker just nu lite extra efter appar som en av ingredienserna i att nå dessa förtydligade mål.

Levers från Vectorpark behandlar bland annat vikt och balans.

20130203-173028.jpg

Föremål med olika vikt ramlar ner. Jag fångar upp dem och testar hur jag kan hänga föremålen på vågen för att få balans. Ljudeffekterna är enkla och det du ser på bilden är vad appen innehåller. Det räcker dock gott att använda som en uppstart till arbete med vikt och balans, även om det skulle berika appen om det fanns föremål som är lättare att koppla till verkligheten. Snögubbar kanske barnen inte känt vikten på, men däremot löv och stenar.

Som pedagog är jag lyhörd för barnens resonemang, nyfiken på vilket föremål de tror väger mest och utmanar deras tankar. Vi arbetar vidare genom att t. ex. skapa egna vågar. Den pedagogiska dokumentationen kan göras av barnen och mig helst i form av filmer, både genom skärminspelning av appanvändandet (Monica har tipsat i tidigare inlägg) och genom film över barnens skapande av de egna vågarna, där vi även kan fånga barnens reflektioner och vårt samspel, för oss pedagoger att använda i våra egna reflektioner senare, samt att använda som diskussionsunderlag och uppföljning tillsammans med barnen.

/Maria

Lpfö98/10:
*utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
*utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
*utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Upptäckter i naturen

En skogsutflykt planerad efter former, likheter och olikheter får plötsligt en lyckad vändning. Någon hittar ett djurspår, och ett till. Vi hittar traktorspår och spår efter oss själva. Vi ser fortfarande former, likheter och olikheter men nu med fokus på spåren vi hittar. Vi dokumenterar och tar med oss till förskolan.

Det här behöver såklart följas upp!

Några av spåren kan finnas i appen ”Vem var det?”.

20130129-213712.jpg
Appen är uppbyggd så att man kopplar ihop spår med rätt djur. Är det rätt plingar det och är det fel brummar det.

För att istället lägga fokus på resonemang så som ”stort djur-stora spår” eller ”djur med klövar-spår från klövar” kan man såklart stänga av ljudet och använda bilderna för att se och prata om dessa likheter eller olikheter istället. Om vi saknar spår i appen kan vi göra egna bilder att para ihop. Ett memory med våra foton av spår tillsammans med bilder vi hittar i böcker/appar/internet kanske?

Skulle gärna tipsa om en app där man kan lägga in egna foton där motiven kan vara olika inom paren- kom gärna med tips! Så länge kör jag på den gamla hederliga utskrift+laminering…

/Maria

Lpfö98/10
Förskolan ska sträva efter att varje barn
*utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda mate matiska begrepp och samband mellan begrepp
*utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa
*utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur
Arbetslaget ska
*ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära