Månadsarkiv: juni 2013

Tema vatten – squiggle fish

Arbetar man med vattentema, kan man komplettera till lite torrare jobb på iPaden. Har man inte ett eget akvarium så kan vi göra ett akvarium på iPaden. Med appen squiggle fish ritar du först fiskar med papper och penna, sedan fotar du av den med appen. Det appen gör är att väcka till liv din ritade fisk så den kan simma omkring i vattnet. Det kan vara början till en film där ni visar upp ert arbetet…. Se möjligheterna med apparna och hur vi kan arbeta vidare. Ni kanske kan göra egna akvarium av kartong efteråt….

20130613-142831.jpg

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,” Lpfö 98 rev10

Tema rymden -Space Rover

Nu kommer några appar med temat rymden.
Här är appen Space Rover där vi åker i rymden och gör små uppdrag för att få stjärnor. Ta tid att fundera över hur ni skulle klara er i rymden. Vem kan bli astronaut?

20130613-102022.jpg
Finns det rymdfigurer? Har man tema så kan detta komplettera och det blir en lek med iPaden ute i rymden.

20130613-102126.jpg

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” Lpfö98rev10

Tema rymden, jorden- Google earth

Vill man arbeta mer med jorden eller rymden så ta en titt med Google map för att utforska delar av jorden uppifrån. Tänk va spännande att åka upp i rymden och spana ner på gården eller se hur det ser ut uppifrån med alla hus. Vilka former blir det på taken?
Känner ni igen era hus? Ett svart hål var visst en sjö…. Många tankar och funderingar kan få komma fram när vi utforskar vår stad uppifrån.

Vi började titta på jorden, zoomade in och såg stjärnor vad betyder de? Huvudstäder? Vad är det för streck vad ser länderna ut som? Det var frågor som kom fram när jag öppnade appen med barnen.

20130613-135511.jpg

Se vad vackert det är i Östersund ovanifrån!

20130613-135303.jpg

Lite fakta kan man få fram i appen från Wikipedia.

20130613-140158.jpg

Experiment med Pic collage

Här kommer ett uppdrag som är gjort i appen Pic collage. Så enkelt att snabbt göra ett uppdrag till barnen, kollegorna, andra avdelningen eller som present!
Det går att lägg in bild och text i appen, spara till kamerarullen som en bild för att kunna skriva ut.
Här ser ni ett uppdrag i Pic collage som jag har gjort!
Var så god att prova!

20130620-104502.jpg
Bästa tycker jag är när man kan utforska tillsammans med barnen och när man behöver vara nyfiken själv och följa med istället för att kunna alla svaren och vad som är rätt och fel.
Jag har gjort flera experiment på förskolan där vi misslyckats och fått prova igen och det gör inget vi har roligt och får fundera och klura tillsammans på vid som gick fel osv.

”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.”

Lpfö98 rev10

Så här gick det för oss:

20130620-104619.jpg

Easy studio

Vill man börja med animerad film så kan man låta barnen leka med den här appen för att lära sig hur man gör och hur det kommer bli. I appen kan man göra efter färdiga mallar om man vill och göra film av.

20130613-194442.jpg
Det är tomma rutor som man ska följa med figurerna och ta en bild och sedan flytta igen.
Ska man börja kan det vara bra att börja med den här appen för att barnen ska förstå hur det kommer att bli när man gör egen animerad film.

20130613-194706.jpg
Enkel och tydlig app och det går att spara ner det till kamerarullen sedan.

Hur kopplar vi till läroplanen?
”Förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”
lpfö98rev10

/Monica

Hopscotch – programmering för barn

Ganska snabbt ledsnade jag på Daisy the dino men jag tror att barnen verkligen kan provs flera olik varianter och låta andra få prova deras spel! Tänk vad roligt att få göra ett eget spel till kompisarna.
20130616-213318.jpg
Men om nu barnen är lite större kan de behövs lite mer utmaning och då har samma tillverkare en annan gratis app som heter Hopscotch, här kan vi göra lite mer avancerade saker i spelet och läggs till flera figurer osv. Det är verkligen roligt att leka och prova hur jag kan skapa olika spel.
Nu är det bara släppa fram kreativiteten och se möjligheterna!

20130616-213344.jpg

Det går att lägga in text så det kan komma fram meddelanden i spelet. Även här är en bra början innan man börjar prova programmera på datorn sedan. Det här är ett bra sätt att sakta lära sig olika steg vad gäller att skapa spel, det underlättar förståelsen för svårare program sedan.

20130616-213602.jpg
När barnen sedan kan det kan de lära och inspirera andra barn och få möjlighet att få visa och växa.

/Monica

Daisy the dino- programmering för barn

Vill man börja prova på programmering så är gratis appen Daisy the dino en bra början.
I appen finns ett läge där man fritt programmerar och ett läge där man ska prova på och göra vissa saker. Den är dock på engelska men det kan vara bra att göra efter det läget eftersom det bara är de funktioner dom behövs framme så man kan se hur det fungerar.

20130616-170155.jpg

20130616-170952.jpg
Enkelt att få en dinosaurie att komma fram och göra som man vill. Lite väl begränsat tyckte jag att den var men det här kan leda till att man lockas vidare och provar scratch som är en webbaserad programmering.

20130616-171015.jpg
Men som första steg inför att börja skapa era egna spel är det här kanonbra!

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”lpfö98 rev10

Här får ni en lite film om appen:

/Monica

E-böcker från bibliotek till iPaden

Jag gillar verkligen när det är enkelt och tillgängligt nu. Jag såg ett tips om en bok så jag gick in på bibliotekets hemsida och kikade om den fanns att låna och det fanns den som e-bok! Jag kunde logga in och läsa den direkt! Vilken fantastisk service vi har nu och jag började kika runt och upptäckte flera bra böcker som jag vill läsa. Nu finns det dock en begränsning så jag får vänta någon dag innan jag kan ladda hem nya att läsa så jag får läsa ”Jakten på demokrati i förskolan” av Gabriella Ekelund igen!

20130616-200933.jpg

/Monica

Build and play

Vill man arbeta med former och konstruktion så är den här appen en möjlighet att använda som komplement om något barn behöver ett annat sätt att komma igång eller utmanas med.

20130613-100730.jpg
Prata om former, färger, antal och hur man bygger så får appen mer liv. Fundera ut en historia av det ni bygger, det kan bli er huvudkaraktär i ert berättande. Vems bil är det? Var kör den? Stad eller land? Vad har den varit med om?

20130613-101113.jpg

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” Lpfö98rev10

Min soltid

20130607-222940.jpg
Vi som är ute mycket på förskolan kan behöva bli påmind idag om hur stark solen är och det går att se hur länge barnen bör vara ute i solen. Det kanske kan vara värt att skriva ut och sätta upp för att påminna och informera föräldrarna och barnen. Kanske man det bli ett soldiagram? Det går även att välja en annan ort för att jämföra om ex någon är på semester eller känner någon i en annan stad. Kanske ni skypar med en förskola någon annanstans och undra hur de har det med solen….

20130607-222954.jpg
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” Lpfö98 rev 10

20130607-223004.jpg