Månadsarkiv: december 2012

JulklAPP

Här kommer en klapp från mig! min sida till min Pim 5 uppgift. Det är en sida för pedagoger om dokumentation med Ipad i förskolan.
Jag blev klar och godkänd på min uppgift i nivå 5 i PIM.

Här har ni våra inlägg om puppet PALs kika in under julen och skapa lite med barn och barnbarn.

Tips på böcker? Låna från biblioteket! Kolla här hur du gör.

Tisdagskossans inlägg finns här

Vill du skippa Kalle i år kika in instruktionsfilmer

Kolla in inlägg om iMovie.

Inlägg om art maker.

En riktigt god jul och gott nytt år önskar vi er!

/Monica och Maria

Dagens app -memollow

Dagens app blir memory med kuddar. Det finns flera olika teman att välja på utifrån intresse och behov.

20121216-201302.jpg

Vad behöver ni arbeta med för ord eller hur tänker ni arbeta med memory den är gången? beskriv bilden med ord?
förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Kanske är matematik ni ser idag och mönster, form, likheter?
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda mate matiska begrepp och samband mellan begrepp,
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

20121216-201234.jpg

Samarbete och regler blir tydliga när man är några som spelar på Ipaden tillsammans det gäller att man kommit överens om reglerna innan!
förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

/Monica

Dagens app – fotomemo

Nu vill jag visa er appen fotomemo. Det är en memoryapp där du har möjlighet att lägga in egna bilder och ljud.

Har man barn med med andra språk än svenska så kan ni göra memory på barnens hemspråk med hjälp av föräldrarna. Be föräldrarna eller modersmålsläraren spela in orden på sitt språk.

Hur kopplar vi till läroplanen?
förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål
Lpfö98rev10

20121218-101033.jpg
Har ni barn som behöver språkträning, kolla vad logopeden vill att ni tränar för ljud och gör ett memory som bara har ord som börjar på ex F. Det blir lättsamt och roligt sätt att träna ljud. Ta kort på munnarna när ni gör olika ljud och när det blir par så härma bilden och lista ut vilket ljud det är. Kan bli väldigt rolig och tokig munmotorik.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
Lpfö98 rev10

20121218-101029.jpg
Behöver ni arbeta med känslouttryck? Ta bilder på er när ni är glad, arg eller liknande och gör memory. Det kan leda till många goda samtal.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
Lpfö98 rev10

20121218-101022.jpg

Dagens app – fancy mess

Här kan ni klä ut en tjej eller en kille i några olika saker, det finns lite att välja på men det är ganska begränsat. Efter att ni klätt ut figuren så kan ni ta kort på figuren på er förskola.
Här kan barnen göra en berättelse om förskolan genom figuren om de är lite blyga eller om ni har ett annat syfte med berättandet. Den figuren kan gå runt och intervjua andra och sedan sätter ni ihop det i iMovie.

20121216-185101.jpg

20121216-185107.jpg

Hur kopplar vi till läroplanen?

Förskolan ska sträva efter att varje barn
– tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
– utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
,

Dagens app – Beck och Bo

Här har vi en app som jag först inte riktigt tyckte om och funderade om hur den ska kunna användas. Det som jag hittar i den är det blir ett bra tillfälle att arbeta med olika bord och begrepp. Ni kan placera barnen I båtar, bakom trädet, molnen är uppe på himlen.

20121216-183147.jpg

20121216-183154.jpg

Men kom ihåg att en app inte i sig endast är pedagogisk den kräver samspel och utmaning från pedagoger och kompisar.

Hur kopplar vi till läroplanen?
Förskola ska sträva efter att varje barn
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

/Monica

Förebilder i förskolan

Här måste jag tipsa om hur otroligt inspirerande det är att få se när två förskolor skapat en saga via Skype. De har skypat och gjort sagan och efter det gjort varsin film av sagan!
Det är häftigt att se de olika resultaten.

pedagogiska fotspår

Kika in i bloggen för att inspireras och sök upp samarbete med någon för ert skapande.

Här arbetar de mot flera av läroplanens mål under tiden på ett lustfyllt sätt. Tänk vilken belöning att få se sin saga på flera sätt!

/Monica

Dagens app -nalle

Här hittar vi en app med barnsånger och just nu med julsånger som vi brukar sjunga med barnen.
Midnatt råder, pepparkaksgubbarna, tomten och haren och några till. Det finns fler barnsånger men det tar vi om en annan gång.

20121214-084639.jpg

20121214-084654.jpg
Det är Malmö symfoniorkester som spelar och det är hörs att musiken är välgjord. Man trycker på några olika saker så börjar låtarna, ex huset är sången midnatt råder.
Här kan man arbeta med musik för de som är intresserade eller så lyssnar ni och samtalar om sångerna sedan. Kanske det här ger inspiration att själv sjunga in GarageBand sedan när ni tränat lite.

Hur kopplar vi till läroplanen?
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
Lpfö98 rev 10

20121214-085122.jpg

Dagens app- lucia

Ja då är det lucia imorgon och vi firar lucia på alla sätt nu för tiden. Eftersom det finns en lucia app så kan man vara med hur som helst.

20121212-141319.jpg

Här kan man höra melodierna på några av sångerna så kan man öva lite när som helst på väg till förskolan eller hemma.

Här får ni mitt luciatåg

20121212-141435.jpg

20121212-141440.jpg

20121212-141445.jpg

Hur kopplar vi det här till läroplanen?
I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kultur skapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa
Lpfö98 rev 10

Ha en härlig lucia imorgon!

Puppet PALs många möjligheter

Har ni fastnat i hur ni kan använda er av puppet PALs?

20121211-093252.jpg

Gruppen iPad i skola och förskola på Facebook har gjort ett dokument om 47 sätt att använda appen på! Så kika i på länken det är så bra och kreativt arbetet!

puppet PALs på 47 sätt

Projekt: Skapa en berättelse

Det senaste berättarprojektet började med ett barns önskan att få se en berättelse om Laban och rök på smart boarden. Den hade vi inte. Vad tror ni vi gjorde då? Valde en annan berättelse? Skaffade fram sagan? Nej, vi började skapa sagan, här hade vi ju världens tillfälle att erbjuda en möjlighet till språklig utveckling åt inspirerade barn!

Vi började med att brainstorma idéer i appen Simplemind+. En app för att skapa mindmaps, utan några särskilt flashiga funktioner, men som ändå fyller sitt syfte.

20121207-144957.jpg
En mindmap jag gjort som exempel.

Här tog jag som pedagog en roll att synliggöra en berättelses uppbyggnad med frågor som ”vad vill vi berätta om huvudpersonen?”, ”om det här är den viktigaste händelsen, hur ska berättelsen då sluta?” osv.

Kika in framöver för att se hur barnen och jag tar skapandet av berättelsen vidare!

/Maria