Månadsarkiv: september 2013

Så många känslor på en gång – min bok kom!

Idag har jag känt massvis med känslor, pirrigt, nervöst, roligt, förväntansfullt, spänd, upprymd, rädd, glad, stolt, ja säkert något mer också. Men idag var det äntligen dax att hämta ut paketet med böcker från posten.

20130930-204351.jpg
Tänk att från i våras tro att det är en omöjlighet att jag kan skriva något, till att nu ha en bok i handen.

Den boken hade aldrig kommit till om det inte vore för peppande systrar, familj, vänner, kollegor och bekanta. De fick mig att våga skicka in mitt material och nu har jag fått det publicerat. Stort TACK!

/Monica

Tecken som stöd på förskolan med iPad

Jag arbetar med TAKK, tecken som stöd på förskolan. Jag upplever att det är svårt att komma igång ibland och få igång barngrupp och familjer.
Nu är min tanke att göra det nära, roligt och intressant för barn och föräldrar. Om barnen får vara engagerade så tror jag att det är lättare att lyckas.

Idag laddade jag hem en e-bok från biblioteket om Emma tvärtemot, det finns många e-böcker med tecken. Den läste vi tillsammans och tecknade. Det finns många bra enkla böcker att låna till iPaden.

20130927-195343.jpg
Det blir ett lättillgängligt material att använda, är man många kan man visa med projektor istället. Fördelen jag upptäckte var att barnen blev intresserade att tecken med mig och vissa tecken stannade vi upp vid och studera bilden för att avläsa tecknet.
Vill du veta hur man lånar e-böcker kika in den här manualen!

20130927-195512.jpg
Barnen var engagerade och vi hade roligt, bra förutsättningar för lärande. Hur skulle vi arbeta vidare nu?

Jag ville skapa teckenböcker som de själva gör och att vi fyller på allteftersom med nya tecken. Jag ville filma barnen med iPaden för att göra en egen digital bok eller film.
Barnen kände sig lite blyga och fundersam så de ville inte bli filmad, men de vart överlyckliga när jag erbjöd att de fick filma mig när jag gjorde tecknen.

Jag kunde inte visa filmerna från jobbet för de är på jobbets iPad, så för att visa gjorde jag två hemma. Det blir ett första steg vi tog, kanske det är bättre om de filmar varandra. Barnen valde från boken vilka tecken jag skulle göra och det blir riktigt bra.
Kanske vi kommer få material till en bok fylld med tecken, den boken kan vi lägga på vår Facebook eller maila hem till barnen!

Hur kopplar jag till läroplanen?
”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.” Lpfö98 rev10

Att bara ha kreativa appar på iPaden?

Hemma har vi två iPad en som är min och en som är familjens. Det blir alltså väldigt olika vad det är för appar på dem. På min har jag bara de appar som jag tycker är bra, kreativa, pedagogiska och som jag ska blogga om bland annat.
På familjens finns massvis med filmer, spel och spel och spel.

Det blev intressant att se att de gärna väljer att använda min med de kreativa apparna och skapa små böcker, filmer istället för att ”bara spela”.

Jag tänker att om det finns tillgängligt att kunna uttrycka sig och skapa själv så är det enkelt att välja det när man har lust och inspiration. På förskolan tror jag att det kan vara en fördel att det inte finns för mycket appar på iPaden. Jag tror att man kan i perioder eller med en speciell iPad kan nischa arbetet. Med bara skapande appar en period och kan det leda till nya insikter och arbetssätt. Vad händer med barnens skapande om det bara finns skapande appar?

Jag kikade in i kamerarullen på min iPad och fick se massa olika bilder från appen, art maker.

20130925-220218.jpg

20130925-220225.jpg

Man blir verkligen nyfiken att höra sagorna som de gjort med bilder från min fjälltur. Vad gör nallarna på fjället? Använder de sig av bakgrunden? Vad upptäcker de i bakgrunderna? Hur arbetar vi vidare med detta? Många tankar väcks!

Koppla till läroplanen:
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandetLpfö98 rev10

/Monica

Book creator

Jag har arbetat med appen book creator idag för att dokumentera barnens tankar efter en teater vi var på.

Vi tog med iPaden till teatern och tog kort på medlemmarna i teatern, de var ju bara tre så det var enkelt för barnet att ta det kortet. Påväg från teatern tog jag kort på barnen. Det kortet blev framsidan på boken idag, de fick berätta till bilden vart vi var på väg. Jag spelade in vårt samtal i appen. En nackdel var att inspelningen försvann när barnen ville peka och röra på skärmen. Då började jag diskret om den inspelningen och ställde om frågan.
Ett tips är att det kanske kan vara bra att spela in korta samtal men flera samtal till en sidan.

20130924-174136.jpg
Med ett barn tog jag in två kompisar som inte hade varit med på teatern och det barnet fick berätta för kompisarna om teatern. Vi spelade in några av frågorna till de bilderna.

Detta fick föräldrarna till ett barn ta del av via mailen för att kunna fortsätta och förstärka samtalen hemma.

Jag vet att de har iPhone så en kort instruktion om hur de får upp boken med ljud skrev jag ner till dem. Det fungerar utmärkt att öppna e-boken i iBook för att få med ljudinspelningarna.

Det blir ett enkelt, lättillgängligt material som vi kan använda innan vi ska på samma teater nästa vecka.

Hur kopplar vi till läroplanen?

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjlig heter till inflytande
lpfö98 rev 10

Jag hade gärna haft en rubrik med vilken förmåga vi arbetade med men jag är ännu inte helt insatt i detta. du får gärna skriva en kommentar om vilken förmåga/förmågor vi har arbetat med utifrån Big5. Vad tycker du?

/Monica

iOS7? Vad? Varför? Hur?

Just nu kommer det mängder med uppdateringar som fylls på i App store. Alla tillverkare har eller håller på att uppdaterar sina appar för att de ska fungera med det nya operativsystemet iOS 7 som släpptes den18/9-13.

iOS 7 ger iPaden ett lite nytt utseende och lite nya funktioner.

Jag hoppas att ni har någon som är ansvarig för era iPads och får tid för att uppdatera dem för det kan ta tid ibland och krångla.
Själv fick jag radera och föra över bilder från iPaden till datorn för att det skulle gå att installera det nya iOS 7. Vem på ert arbete har den uppgiften och tiden? För det kommer behöver göras förr eller senare.

Några nya funktioner är att sökfunktionen har bytt plats.
Sökfunktionen hittar man om man på startskärmen dra ner på skärmen, var som helst för att sökrutan och tangentbordet ska komma fram.

20130919-202123.jpg

För att stänga av appar:
Tryck två gånger på hemknappen men dra upp förhandsvisningen av den app du vill stänga av så den försvinner.

20130919-202306.jpg

Justera ljud, bluetooth, wi-fi, air play osv
Dra längst nere upp med fingret på iPadens startskärm för att få fram funktionerna.

20130919-202356.jpg

Man uppdaterar genom att gå in på inställningar – allmänt – programuppdatering.

20130920-204850.jpg
Klicka på installera när den hittat den nya uppdateringen, koppla in strömsladden för att inta batteriet ska ta slut och vänta. När den är klar startas iPaden om och du får klicka dig fram och fylla i lösenord för Apple id osv.

/Monica

Tecken appar

Det finns några bra appar om man är i behov eller vill lära sig teckenspråk eller tecken som stöd.
Apparna finns om man söker på både iPad appar och iPhone appar. Så sök på TAKK på iPhone för att hitta apparna ritade tecken, teckna.se och TAKK. Teckenlex och svensk teckenspråkslexikon finns om man söker på iPad appar på teckenspråk.

20130918-071512.jpg

Det kan vara ett bra komplement till uppslagsböcker och papper, det blir lättillgänglig i många lägen.

”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning Lpfö98 rev 10

Ute kan en telefon ha appen eller på iPaden om flera ska se tecknet.
Det finns appar som har bilderna och det finns någon där man ser hur tecknet utförs, en filmsnutt.

Jag tycker att det är ett viktigt hjälpmedel och det kan vara lite roligare i vissa situationer att använda iPaden istället för ett papper.

Fundera om ni kanske kan skapa er egen teckenbok, på iPaden. Ta kort med er kamera och gör en förklaring. Spela in teckensånger och maila hem eller lägg på er blogg/hemsida/Facebook så kan ni få lite extra stöd från hemmen kanske. Levandegör tecknen!

Skapa förskolans teckenblogg där ni lägger upp era tecken, ramsor och sånger.

”Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårig heter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen”Lpfö98 rev10

/Monica

Appen skriv och läs

Appen skriv och läs gör att barnen kan skapa egna böcker.

20130909-174207.jpg

20130909-193716.jpg

I appen är de tydliga med att barnet skriver på en rad och den vuxna skriver på raden under.
Barnet barnskriver som de säger i appen. Andra begrepp är bland annat spökskriva och lekskriva.

”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” Lpfö98rev10

Tittar man på instruktionsfilmen berättar de om att barnskriva, att barnet skriver de bokstäver som de hör i orden. Sedan skriver den vuxna och de tittar på likheter och olikheter tillsammans.

Filmen är riktigt bra att se på innan. Se filmen med barnen så de får en chans att se att de kan och att det är bra att prova även om man inte kan skriva.

20130909-193925.jpg

Det går att spela in berättelsen om man vill.
Det går att lägga till lite pratbubblor, tankebubblor eller en textruta på bilden.

Alla vokaler är röda, det lockar och bjuder in till samtal, frågor om det.

Enkelt att välja mellan att ha bokstaven eller bokstavsljudet som hörs. Det gör att det går att variera appen utifrån syftet. Barnen kan undersöka bokstäverna, hur de ser ut och låter. Lekar för att jämföra bokstaven och ljudet får man möjlighet till. Det går även att slå av ljudet om man behöver det vilket gör att möjligheterna med appen blir fler. Även de äldre skolbarnen kan skapa böcker med appen och stödet med ljudet finns tillgängligt.

Så i appen går det att skapa sitt eget bibliotek med böcker av barnen.
Böckerna går även att skriva ut, maila eller dela på Facebook.

/Monica

Pedagogens lycka -Babblarna

Lycka är att se ett barn kikna av skatt och ha roligt samtidigt som vi tränar språkljud.

20130911-214458.jpg
”Arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag” Lpfö 98 rev 10

Lycka är att hen har så roligt att hen inte vill sluta träna på ljud. Hen har så roligt att hen inte en märker att vi tränar!

I leken har vi inga svårigheter! Babblarna svarar oss och vi ”pratar” med figurerna.

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt”Lpfö98 rev 10

20130911-214506.jpg
Babblarna har varit till hjälp och det blir olika ljud, melodier och tonlägen vi har lekt med utan att hen märkte det.

/Monica

Mask jumble animals

Mask jumble finns i olika varianter dels som djur och som halloween figurer.

Man får enkelt ta på sig en mask i appen, som kan fota av dig.

20130908-162410.jpg

Använd appen för att skapa en figur att använda i andra appar. Ta kort och skapa en saga med de olika djuren. Sagan kanske ni kan göra i någon bokapp eller filmapp. Berätta eller skriv er historia.

20130908-162637.jpg

Klä ut er och inta en annan roll, kanske leder till något nytt!

Kopplat till läroplanen:
”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter”

/Monica

Tack för mig!

Jag inser hur snabbt det svänger här. Från inlägget om ”kul att vara tillbaka efter sommaruppehåll”, till detta inlägg.

Jag har mycket på gång nu, både privat och på jobbet. Har jag i och för sig länge haft men det känns som att jag behöver prioritera lite. Det jag gör vill jag göra fullt ut. Fokusera. Bloggen får därför kliva åt sidan för min del. Kommer dock gästblogga ibland och ändå troget följa Monicas inlägg. Tack Monica för att du gav mig chansen att skriva här, har gett mig otroligt mycket i utvecklandet av mina tankar om iPads i förskolan!

Denna Monica som numer även kan titulera sig författare! Jag har läst och kritiskt granskat utkast av boken och kan varmt rekommendera den. Den är kopplad till förskolans läroplan både i text och innehåll och innehåller, enligt mig, bra tips och tankar både för dig som är nybörjare på dokumentation och skapande via iPaden och för dig som kommit lite längre. Kolla in den här!

Ja men då ses vi i gästblogginlägg framöver då, tack för nu!

/Maria