Etikettarkiv: dokumentera med barn

Barnens dokumentation

Det är viktigt att barnen är delaktiga i dokumentationen som görs på förskolan. Dels för att vi behöver barnens perspektiv och deras reflektioner för att kunna utveckla verksamheten inom alla områden och strävansmål men också för att läroplanen lägger större vikt vid att just möjliggöra för barnen att dokumentera och uttrycka sitt lärande nu efter revideringen. På detta sätt kan vi också erbjuda en möjlighet att förstå det egna lärandet, utveckla den metakognitiva förmågan, vilket i skolan kommer att vara en av de största förmågorna att utveckla.

20130203-190814.jpg
Fotobabble från Fotobabble Inc. är ett exempel på app som möjliggör detta. Det är en iPhone-app där barnen under max 5min kan berätta om en bild de tagit på exempelvis en upptäckt de gjort. Ljudet spelas in på fotot och förutom att vi använder det som en dokumentation i sig, kan vi som pedagoger kan ha detta som underlag i våra reflektioner och utgå från i vidare arbete, vilket kan göra det till en pedagogisk dokumentation.

/Maria

Lpfö98/10:
Arbetslaget ska
*ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer
Förskollärare ska ansvara för
*att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll
Förskolan ska sträva efter att varje barn
*utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära