Etikettarkiv: ipad i förskolan

Flippa teckenramsa ;-)

Idag så började jag med en ramsa som vi brukar använda på förskolan. Den har några enkla tecken att använda som stöd och barnen tycker om den. Men för att den ska komma igång så hade jag förut skrivit ut ramsan och plastat in så de satte jag på varje bord så att alla kan se ramsan vid maten. Men hur kan jag ta det vidare funderade jag på, så ett barn filmade mig när jag tecknar ramsan. Eftersom jag vet att det ibland är lite svårt att tyda teckenbilderna så tänkte jag att det är en fördel om man kan se den.
Barnet filmade mig och sedan lade jag på lite text och musik och den var klar. Det behövs inge mera för att skapa en kort film. Filmen lade jag upp på förskolans Facebook och mailade till de föräldrarna som inte har Facebook. Nu kan de se på ramsan hemma och både barn och föräldrar kan ta del av vårt arbete.

Kika in och hoppas ni blir lite inspirerade att skapa egna teckenfilmer! För att det kan ju räcka med att ett barn blir sjuk eller är ledig mycket och då missar många tillfällen som vi håller på med olika ramsor. Har vi barn som behöver lite extra stöd på förskolan så kan detta vara ett sätt att nå dem. De yngsta barnen på förskolan som inte har ett språk för att förmedla kanske kan ha nytta av den filmen.

Koppla till läroplanen:

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen ” Lpfö98/10

/Monica

dagens app -pekboken

I dagens app visar jag pekboken som förskollärarna i Lit tipsade om. De använde den till barn som hade annat modersmål än svenska. Det är en app som är en pekbok med olika språk peka på bilder så läser rösten upp det. Där kan du gå till flaggan och ändra språket och kanske lära kompisarna något på sitt språk. Det är inte så många språk som finns där tyvärr. Men även om man inte har andra språk i gruppen så är det så spännande att få lära sig ord på andra språk.

Det finns också ett memory i appen som man kan använda.

Den tänker jag anväda till mina barn här hemma för att fortsätta leka och lära med engelskan så de kan några ord till semestern.

Koppla till läroplanen:
”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.”

 

dagens app -pekboken

I dagens app visar jag pekboken som förskollärarna i Lit tipsade om. De använde den till barn som hade annat modersmål än svenska. Det är en app som är en pekbok med olika språk peka på bilder så läser rösten upp det. Där kan du gå till flaggan och ändra språket och kanske lära kompisarna något på sitt språk. Det är inte så många språk som finns där tyvärr. Men även om man inte har andra språk i gruppen så är det så spännande att få lära sig ord på andra språk.

Det finns också ett memory i appen som man kan använda.

Den tänker jag anväda till mina barn här hemma för att fortsätta leka och lära med engelskan så de kan några ord till semestern.

Koppla till läroplanen:
”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.”

 

mera vatten! dagens app- fluid

Dagens app fortsätter på vattentemat, nämligen att plaska utan att bli blöt.

I appen Fluid så blir skärmen en vattenyta som man kan röra vid, det blir väldigt rofyllt och avslappnade att sitta med vatten i Ipaden. Du kan använda färdig bakgrund med stenar, fota egen eller ta en bild från kamerarullen. Det går att välja om man vill ha bakgrundsmusiken på eller inte.

Glöm inte bort sen att ni kan använda skärmdump för att anväda i en saga eller effekt i en film!

/Monica

Dagens app – Where is My water?

Här har vi en app som kräver att förskolebarnen hjälper varandra, det behövs ofta stöd av en vuxen så samarbetet flyter på.
I appen ska ni få vattnet ner till krokodilen genom att gräva rätt vägar för vattnet att åka. Det är perfekt när ni arbetar med vattentema. I vissa banor måste man göra vattnet till is och sen till vattenånga. Det ger temaarbetet ett nytt verktyg att spela och samarbeta i appen.

20121108-072813.jpg

Hur kopplar vi till läroplanen?

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Den här appen ger utmaning för de vuxna också så tillsammans kan man prova sig fram och undersöka vilken väg vattnet ska ta.

/Monica

Vad behöver man för appar i förskolan?

Det finns en mängd appar till Ipad i app store det tar en evighet att titta igenom allt. Men börja med att köpa ett ITunes presentkort som man lätt köper på pressbyrån eller elgiganten. Snåla inte nu när ni ska köpa kortet utan minst 500kr ska ni ladda med gärna två 500kr kort.
De appar som jag tycker hittills är riktigt bra är

Pages – skriv dokument i ordbehandlingsapp, gör dokumentationer, anteckningar, sparas i pdf, Word format.

Keynote – gör ett bildspel enkelt och snabbt till mötet. Eller en saga som barnen gjort,

iMovie – filmredigering som är väldigt lätthanterligt.

GarageBand – spela in ljud, gör egen musik.

Adobe reader – öppnar pdf filer.

Bluefire – låna e-böcker och läs i appen.

Skolstil – skrivprogram som ljudar och läser upp det som skrivs.

Imotion Hd -gör animerande filmer väldigt enkelt.

Takk – teckenspråk.

Puppets pal – gör sagor, berättelser.

Translator – översätter till andra språk med talsyntes.

Stora pekboken – pekbok med olika språk.

Här kan man börja och då har ni en stabil grund till Ipaden sen andra appar får man ladda in efter behov. Dessa appar kostar kring 350kr totalt och då har man ännu inte börjat titta på andra appar som kan vara bra på förskolan. Börja i verksamheten med det ni jobbar nu och sen leta appar utifrån det. Ex ni har skogen som tema då kan det vara bra med fågelappar, naturappar, förstoringsapp osv.

/Monica

Boktips till Ipad

Det finns böcker till Ipaden att köpa som appar. Det går att välja om man vill ha boken uppläst eller om du vill läsa själv. Det kan vara ett bra komplement om något barn behöver en egen lugn vilostund och verkligheten säger något annat som det kan vara på förskolan. Om du dessutom använder dig av guidad åtkomst så kan barnen inte trycka bort boken utan får läsa/lyssna på den ni valt.

20121028-155931.jpg

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen
Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat.

Lpfö98rev10

Dagens app -Pettson memo

Memory med Pettson och Findus! Här finns det olika memory att välja på och du kan spela själv, med kompis eller mot Pettson (datorn).
Det är ju bra att spela med andra och få lära andra eller lära av andra kompisar, vilket är fördelen med förskolan.

20121028-162045.jpg

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda mate matiska begrepp och samband mellan begrepp
Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande

Lpfö98rev10