Etikettarkiv: matematik

Lek och lär med Nisse

Här ser ni en kort film med en liten 1,5 åring som leker med former och antal med appen lek och lär med Nisse.

Det är spännande att se vad de kan och lär sig hela tiden. I filmen syns hur han går tillbaka till sitt arbete efter att han råkat komma ut ur appen.

Matteappar

Här kommer en lista med matteappar som jag har börjat prova. Det kommer att fyllas på allt eftersom på listan.

”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. ” Lpfö98/10

Toca builders                                             
Flow free                                                                                                                                           
Build and play                                                                                                               
Puppets workshop                                                                                                               
Pic collage                                                                                                                               
Runkeeper                                                                                                                               
Elin memo                                                                                                                                         
Vem var det?                                                                                                                           
Foldify                                                                                                                           
Magnetic ABC                                                                                                                     
Toca store                                                                                                                               
Wheres My Water?                                                                                                         
 Alien likes milk for kids                                                                                              
Pettsons uppfinningar                                                                                                 
Pettson memo                                                                                                         
Mojiklockis                                                                                                                          
Toca tailor fairy tales                                                                                                        
Toca tailor                                                                                                                 
Memollow                                                                                                                      
Kråkans flygspel                                                                                                                
Vem är jag?                                                                                                                          
Lek och lär med Nisse                                                                                             
Fingerfun                                                                                                                         
Dinomath

”Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,” Lpfö98/10

Dagens app -Pettson memo

Memory med Pettson och Findus! Här finns det olika memory att välja på och du kan spela själv, med kompis eller mot Pettson (datorn).
Det är ju bra att spela med andra och få lära andra eller lära av andra kompisar, vilket är fördelen med förskolan.

20121028-162045.jpg

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda mate matiska begrepp och samband mellan begrepp
Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande

Lpfö98rev10