Dagsarkiv: 21 oktober, 2014

Att ge strategier för att lyckas

Jag har i mitt arbete fokus på att förbereda barnen på skolan och hitta strategier som kommer fungera.

En strategi är att barnen behöver förförståelse, repetition och kunna själv förbereda sig.

På våra samlingar så har barnen fått svara med ex. när de fyller år, deras efternamn, mellannamn och saker som börjar på deras första ljud i namnet. Barn kan behöva extra stöd i detta och jag skapade ett dokument i pages där vi skrev ner sådant som brukar komma upp på samlingarna. Vi skrev ut det så barnet kan ha det utskrivet hemma men även på sin iPad.
I veckan så kom det en ny sak att säga på samlingen nämligen att säga en sak som börjar på sista ljudet i namnet.

Jag blev så glad för jag stöttade barnet på samlingen och hen lyckades men sedan hände det häftiga. Hen kom med sin iPad öppnade pages och sa nu skriver vi ord som börjar på mitt sista ljud så jag vet. Tillsammans skrev vi ner några ord och nu har barnet en strategi som fungerar och som hen känner sig bekväm med.

Tänk vad bra att kunna arbeta in så det fungerar redan nu med att själv använda olika strategier. Det är just det som är nyckeln tänker jag i mitt jobb som resurs att redan från start hjälpa barnen med strategier som fungerar för de ska bli självständiga och lyckas.

Jag håller även på att skapa schema för skolan så vi nu kan börja förbereda för att hen i framtiden ska vara van med att skapa schema och få struktur över veckan.

/Monica