Månadsarkiv: november 2012

Dagens app – boksnok

Boksnok är en gratisapp som man laddar ner och sedan där får man prenumerera på böcker i appen. Det finns många bra böcker där som är gratis att läsa och använda.

20121125-210417.jpg
Du får upp en bokhylla med nerladdade böcker. Här har jag hämtat en bok, den fula Ankungen.

Åter igen så kan du som pedagog förbereda dig med att läsa boken på Ipaden för den brukar inte kunna springa iväg på samma sätt som böckerna.
Du kan använda dig av guidad åtkomst om ett barn själv vill berätta/läsa en bok så de inte klickar sig ut ur boken.

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.”

20121129-225826.jpg
Jag vet att det är en förskollärare om skapar böcker till boksnok kika in på hennes blogg. Hon är det som har gjort några av böckerna vi ser här på bilden.

20121129-225852.jpg

förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

Lpfö98rev 10

/Monica

Guidad åtkomst

När jag tar fram iPaden har jag alltid ett syfte med det. Därför erbjuder jag inte barnen att ”spela på iPaden”, jag erbjuder dem ett särskilt lärande eller en särskild app som svarar mot mitt syfte.
Jag vill då förstås inte att appen stängs av (hemknappen kan vara väldigt spännande att trycka på). Då har vi räddningen:

Klicka på inställningar –> allmänt –> hjälpmedel –> guidad åtkomst

När du startat appen du ska använda tillsammans med barnen, trycker du 3 gånger på hemknappen. Då ser det ut så här:

20121128-195239.jpg

Här väljer du ”start”, och sedan knappar du in det lösen du vill ska krävas för att appen ska kunna stängas av. När ni lärt färdigt trycker du 3 gånger på hemknappen igen och återigen ditt lösen.

När jag använt mig av sagoappar med barnen har jag ibland velat använda mig av en sida i boken som inspirationsbild till fortsatt skapande. Då kan man låsa tryckfunktionen på ”tryck” i guidad åtkomst. Då går det inte att göra någonting på skärmen. Låsningen stängs även här av på samma sätt.

Finns det någon fler som gång på gång får hjälpa till att stänga av AppStore efter att barnen halkat dit genom en länk i appen? Jag misstänker det. Du kan välja att markera det område på skärmen som du inte vill ska gå att trycka på genom att ringa in det i guidad åtkomst. Även här stänger du av på samma sätt.

20121128-200627.jpg

Här har jag ringat in länken till uppdatering av app
.

Man kan även stänga av att skärmen vrider sig när man vrider iPaden på ”rörelse”.

Nu är det er tur, någon som vet hur jag gör en print screen när jag är i guidad åtkomst? Fungerade inte med hem+av-knapp.

/Maria

Finaste (n)appen

Fick en fin present till min lilla bebis på 6 månader nu av chefen som tack för att han lånar ut sin mamma lite ibland.

20121127-222601.jpg

En Östersunds napp med det fina snöhjärtat på!

/Monica

Puppet pal

Vad roligt att vi kan komplettera varandra jag och Maria! Hon är ute i verksamheten och kan använda sig av lite olika saker och appar medan jag är hemma mammaledig och provar på mina barn hemma.

Här är en kort instruktionsfilm med puppet pals:

Här se ni när vi spontant gör en saga, det är en 5 årig pojke som berättar och agerar.

Ju fler gånger man gör och de får prova på ju mer kan du utmana dem sedan att stanna upp och reflektera eller sätta ihop det med musik sedan. Koppla upp det sedan mot en projektor/smartboard för att visa upp det för resten av barngruppen.
/Monica

Puppet Pals

Idag fick Puppets Pals hamna i fokus på vilan efter lunch.

Denna app har en förmåga att förtrolla barnen, från spånandet av idéer till färdig produkt. De får först välja karaktärer, sedan miljö. När det är dags att börja berätta startar vi inspelning av ljud och bild.

Idag tog jag mig an berättarrollen, för dagen i form av fén. Fén kunde hjälpa de övriga karaktärerna på traven att leda sagan framåt och ställa frågor för att exempelvis förtydliga eller utveckla. Ett helt, för barnen, fritt berättande fungerar också super. Då är jag som pedagog med i efterhand och reflekterar tillsammans med barnen över hur sagan blev och varför.

Det bästa med appen är enkelheten. Det tar inte mer än en vila från idén om sagan till att jag sitter där i soffan med stolta filmproducenter.

Sagoberättande tillsammans med barnen tycker jag är ett fantastiskt verktyg för att nå de olika demokratiska värderingar vår läroplan omfattar. Sagan kan leda var som helst och jag som pedagog behöver finnas där för att fånga upp de funderingar barnen har eller ställa frågor så som ”hur mår den här karaktären nu när det här hände?”. Pedagogens närvaro på ett eller annat sätt är som alltid nyckelordet när vi använder oss av iPaden.

Om ni kikar in imorgon kommer ni få se en film av Monica där hon presenterar appen och dess funktioner lite närmare.

Mitt samtal med barnen baserades idag på dessa mål ur Lpfö98/10: 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

/Maria

Tack Monica!

Som Monica tidigare nämnt kommer även jag att blogga här i fortsättningen, vilket jag är väldigt glad och tacksam för.

Jag ser på iPaden som något som på många sätt berikar förskoleverksamheten, om den används på ett medvetet sätt av en närvarande pedagog.

Jag hoppas på att jag kommer att kunna inspirera er i mina tankar och idéer om detta, och att även utvecklas själv i dialogen med er.

/Maria

Föra över dokument från Ipad till PC utan internetuppkoppling

Många förskolor i Östersund saknar trådlösa nätverk idag, det är på gång men inte påbörjat ännu. Därför känner många att det inte går att använda Ipaden som de vill, det fastnar i Ipaden och det går inte att skriva ut eller maila vidare ex dokumentationer.

Idag fick jag frågan om det går att föra över filer och självklart svarar jag självsäkert!!! Jag hade ingen aning om hur man gör egentligen men tänker att någon måste ju redan ha klurat ut det här problemet!

Kommer sedan hem och börjar testa olika sätt, dropbox? Nej inte utan wifi på Ipaden.
Sätta sladden mellan datorn och Ipaden för så kan man föra över bilder enkelt? Nej inte i utforskaren kommer du åt filerna.

Men google ger mig svaret sen att det är via Itunes som du fildelar från Ipaden utan internetuppkoppling men med sladden i kopplad i dator och Ipad!
Här har ni apples support om hur man gör!

Jag gör så klart en lite visning om hur det går till från Pages till datorn!

När du ska spara i Imovie ser det ut så här:

Då trycker ni på skicka projekt till iTunes.

Tur att jag ibland säger mer än jag egentligen vet så istället för att skämmas sen så tar jag reda på hur det funkar!

Så alla förskolor i Östersund nu kan ni göra enkla dokumetationer med Ipaden och skriva ut/maila dem vidare. Det förkortar återigen vårt arbete och när vi gör dokumentationer!

/Monica

art maker

här kommer en liten snutt av art maker när ett barn har gjort sin film. Det brukar kunna bli många inspelningar som görs och sedan tittar han igenom dom om och om igen. Ibland inspireras de av varandras filmer. Tyvärr så går det inte att exportera filmerna till kamerarullen eller youtube så jag har fått göra en skärminspelning för att kunna visa det.

/monica

Kamera tips!

Jag hittade ett tips som jag inte hade någon aning om! När man tar bilder med kameran på Ipad/iphone så kan du ta foto genom att trycka på volymknappen också. Det gör att du kan hålla i ipad/iphone stadigare och få bättre bilder!
Nu måste jag ju göra om min instruktionsfilm för det är väldigt bra att känna till den funktionen.
Tur att andra delar med sig för jag har haft min ipad nu i snart ett år så det finns saker att lära sig ännu.
/Monica

Dagens inspirationskollega nr 2

Hade en kväll med kollegorna vi firade de som fyllt jämt och tackade av en som bytt förskola. Nu fick jag se filmer som hon gjort i iMovie. De hade målat på förskolan och ett barn hade av det gjort en trailer. Efter att ha varit på konstutställning så vart det en trailer av det besöket. Här arbetar man verkligen med enkelheten som finns i Ipaden och använder sig av det i vardagen utifrån verksamheten. Man börjar inte i Ipaden utan i verksamheten, kompletterar med Ipaden och tillför ytterligare ett verktyg i processen!

Roligt att få se vad ni har gjort! Tack Eva för att du delade med dig!

Skriv gärna andra bra exempel på hur ni arbetar med Ipaden i förskolan!