Månadsarkiv: november 2018

Filma genomgångar

Det finns så många bra filmer på youtube som kan vara till stor hjälp för elever som man kan använda i undervisningen. Jag tänker att de elever som jag möter behöver många gånger få en förförståelse inför vad vi ska arbeta med. Det kan finnas många anledningar till att det är så viktigt med förförståelse.
Det som jag funderat mycket kring är hur man ska hinna med det. Hur ska jag hinna gå igenom enskilt med elever innan lektioner? Det har kännas som hopplöst då man många gånger är ensam med en hel klass.

Jag har turen att arbeta tillsammans med en otroligt duktig kollega så under våra samtal kring detta kom vi fram till att filma ”genomgångar” där en figur lär eleverna något om det tänkta området. Denna figur fungerar även som en verklig mottagare som vill veta vad eleverna har lärt sig om området. De elever som behöver extra stöttning får då det genom att vi mailar hem en film som de ska se, den filmen tittar vi sedan på i helklass och det finns då något att titta på flera gånger för de elever som behöver det.

Vi använder oss av appen animate anything som kan få vad som helst att komma till liv. Det som är ännu mer spännande är att jag ser att detta har en positiv effekt på de elever som behöver upprepning och förförståelse.

Ska jag ha en muntlig genomgång i klassrummet som jag sedan ska förklara en gång till för vissa elever så är det så enkelt att man byter ut ord och begrepp vilket många gånger då krånglar till det ännu mer. Nu när de har en film så kan de se samma sak flera gånger och den förklaringen förändras inte. Sedan är det självklart viktigt att få andra sammanhang att förstå kunskapen men kanske inte direkt för vissa elever.
Att vi tar oss denna tid till förberedelse gör att vi är säkra på vad som är viktigt i undervisningen och att vi kan fokusera mer på arbetet med eleverna istället för att försöka förklara på många olika sätt på lektionen. Jag får även möjlighet att se hur eleverna följer med i filmen.

Här använder jag det digitala verktyget för att förstärka min undervisning samt möjliggöra förförståelse för de elever som behöver. Det krävs att man börjar prioritera detta och har tid att vara väl förberedd inför lektioner men målet är väl att få alla elever med i undervisning och då är det värt det.

Kom ihåg ska du spela in så skriv ett manus vad du ska säga så går det snabbare och du slipper massa omtagningar.

Programmering workshop 2

I veckan hade jag tid med alla lärare på min skola för att utbilda i programmering, det var vår andra workshop så nu började vi med digitala verktyg. Den förra workshopen var helt analog för att förstå grunderna och vilka förmågor det är som är viktiga.

Nu hade jag förberett egna mattor till bluebot, skrivit ut material att ha till mattorna och en massa andra analoga övningar. Nu var det full aktivitet och de började direkt att se fördelar och fundera över hur mer man kan använda robotarna i undervisningen. Det är där det är viktigt att fortsätta fundera över tillsammans så att det ger ett mervärde i undervisningen och inte bara som en rolig happening.

/Monica