Kategoriarkiv: Framtidens lärande 2013

Sommar!

Nu har jag, Maria, haft den äran att blogga här i ett år. Väldigt utvecklande att få sätta ord på, och ordna upp tankar. Jag har inte gjort det i närheten av så frekvent som Monica har gjort det, men när det blivit har det blivit med glädje!

Saker jag minns särskilt från detta bloggår:
*Monica har gjort ett otroligt bra jobb med sina instruktionsvideos och manualer, hon har bloggat sig till tweets från både det ena och det andra hörnet i världen
*De värdefulla kontakter vi fått
*Monicas resa till SETT-mässan och min till Framtidens lärande
*Hur bloggen börjat hitta sin form. Hur vårt sökande efter förhållningssätt och användande av iPaden speglas i våra inlägg.
*Mängden läsare vi har, blir alldeles ödmjuk vid tanken av att så många vill ta del av våra tankar, några av er kommenterar till och med (Macilane är flitig där). Tack till er!

Men… nu är det äntligen sommar och semestrar för många!

Vi alla som rör oss på nätet i jobbet, som söker ny kunskap och inspiration uppkopplade, behöver inte bara ta semester från den fysiska arbetsplatsen, utan även den digitala, tror vi. (Observera att att tro och att efterleva är två skilda saker.) Därför drar vi ner på takten i bloggen under sommarlovet. Kanske kommer inlägg dyka upp, kanske inte. Kanske ni i så fall får veta det på Twitter (@ipadiosd @mariawessen), kanske inte. Kravlöst och somrigt.

Ha nu en kravlös sommar ni med kära läsare så möts vi igen i augusti!

Monica & Maria

Framtidens lärande del 5- Forskning om digitala pekplattor och lärsekvenser i förskolan del 2

…Fortsättningen på mina tankar om föreläsningen av Susanne Kjällander, fil. dr. i didaktik. Hon forskar kring barns lärande i digitala miljöer, i projektet Appknapp.

I dokumentationerna menar hon att en del upptäckter av lärande faller bort för oss pedagoger innan vi har en produkt. Det finns mycket osynligt lärande som aldrig kommer med när barnen skapar exempelvis en film. Jag tänker att detta lärande kan vara det viktigaste att fånga upp, men självklart även det svåraste. Att filma kan vara ett sätt, där får vi med barnens kroppsspråk, det innehåll dom väljer bort, upptäckter osv. Även metakognitionen kan vara svår men viktig att få med i barnens produkter. Vår dokumentation blir därför oberoende av vad barnen skapar om vi väljer andra områden att titta på, då vi dokumenterar verksamheten och inte vilka produkter barnen skapar av det verksamheten erbjuder.

Hon lyfte även fram fördelen med iPaden i dess enkelhet. Det är enkelt att dokumentera och visa föräldrar vid hämtning, men hon pratade även om besvikelsen hos barnen när dom inte får berätta själva. Det känner inte jag igen, kanske för att jag frågar barnen först om dom vill visa. Däremot håller jag med om det hon sa om att risken med enkelheten är att vi pedagoger inte hinner stanna upp och reflektera om vi hela tiden tänker att det ska gå snabbt att dokumentera numer. Pedagogiska dokumentationer kan inte slängas ut på en kvart, jag som pedagog behöver själv och tillsammans med barnen och kollegorna lägga ner mer tankeverksamhet än så för att dokumentationen ska bli pedagogisk. Dock kan man ju visa halvfärdiga dokumentationer eller bara foton för föräldrarna, för att dom ska få med sig lite stöd i samtalet vid middagsbordet. Men viktigt det hon lyfter, vi måste ha med oss att bara för att knäppakort och dela-stadiet och från material till iMoviefilm går snabbt nu betyder inte det att dom pedagogiska dokumentationerna ska gå snabbare att göra, det handlar ju om så mycket mer än det tekniska!

Det var intressant att höra forskarens perspektiv. Jag varken kände igen eller höll med om allt hon sa, men det är ju också därför vi behöver forskningen. För att, genom att upptäcka andra verkligheter, omvärdera eller bekräfta vår kunskap eller omvandla deras kunskap till vår värld, (och det är även därför forskningen behöver oss). Jag har så mycket från föreläsningen jag vill dela med mig av, men vi får ta resten i andra sammanhang. In nu och kika på appknapp.se, där finns bland annat info om deras upplägg kring IKT-ambassadörer och Kaffepaddan.

/Maria

Framtidens lärande del 5- Forskning om digitala pekplattor och lärsekvenser i förskolan del 2

…Fortsättningen på mina tankar om föreläsningen av Susanne Kjällander, fil. dr. i didaktik. Hon forskar kring barns lärande i digitala miljöer, i projektet Appknapp.

I dokumentationerna menar hon att en del upptäckter av lärande faller bort för oss pedagoger innan vi har en produkt. Det finns mycket osynligt lärande som aldrig kommer med när barnen skapar exempelvis en film. Jag tänker att detta lärande kan vara det viktigaste att fånga upp, men självklart även det svåraste. Att filma kan vara ett sätt, där får vi med barnens kroppsspråk, det innehåll dom väljer bort, upptäckter osv. Även metakognitionen kan vara svår men viktig att få med i barnens produkter. Vår dokumentation blir därför oberoende av vad barnen skapar om vi väljer andra områden att titta på, då vi dokumenterar verksamheten och inte vilka produkter barnen skapar av det verksamheten erbjuder.

Hon lyfte även fram fördelen med iPaden i dess enkelhet. Det är enkelt att dokumentera och visa föräldrar vid hämtning, men hon pratade även om besvikelsen hos barnen när dom inte får berätta själva. Det känner inte jag igen, kanske för att jag frågar barnen först om dom vill visa. Däremot håller jag med om det hon sa om att risken med enkelheten är att vi pedagoger inte hinner stanna upp och reflektera om vi hela tiden tänker att det ska gå snabbt att dokumentera numer. Pedagogiska dokumentationer kan inte slängas ut på en kvart, jag som pedagog behöver själv och tillsammans med barnen och kollegorna lägga ner mer tankeverksamhet än så för att dokumentationen ska bli pedagogisk. Dock kan man ju visa halvfärdiga dokumentationer eller bara foton för föräldrarna, för att dom ska få med sig lite stöd i samtalet vid middagsbordet. Men viktigt det hon lyfter, vi måste ha med oss att bara för att knäppakort och dela-stadiet och från material till iMoviefilm går snabbt nu betyder inte det att dom pedagogiska dokumentationerna ska gå snabbare att göra, det handlar ju om så mycket mer än det tekniska!

Det var intressant att höra forskarens perspektiv. Jag varken kände igen eller höll med om allt hon sa, men det är ju också därför vi behöver forskningen. För att, genom att upptäcka andra verkligheter, omvärdera eller bekräfta vår kunskap eller omvandla deras kunskap till vår värld, (och det är även därför forskningen behöver oss). Jag har så mycket från föreläsningen jag vill dela med mig av, men vi får ta resten i andra sammanhang. In nu och kika på appknapp.se, där finns bland annat info om deras upplägg kring IKT-ambassadörer och Kaffepaddan.

/Maria

Framtidens lärande del 4- Forskning om digitala pekplattor och lärsekvenser i förskolan del 1

Min dos forskning på konferensen fick jag av Susanne Kjällander, fil. dr. i didaktik. Hon forskar kring barns lärande i digitala miljöer, i projektet appknapp. Detta på uppdrag av utbildningsförvaltningen i Botkyrka. Hon gör under ett år fältstudier på 3 förskolor i Tumba kommun. Resultatet får vi vänta på till i höst, men hon hade redan nu mycket viktigt och intressant att förmedla.

Hon pratade om designteorin som ett av de teoretiska fält hon tittar på i sina studier. Appar som är intressanta för barn är inte dom med mycket text, det ska vara bilder, symboler, överraskningar och dom ska återge en verklig fysisk miljö som t.ex. en stad. Barnens syfte med att använda iPaden är att ha roligt. Här frågar jag mig vad som menas med roligt, är lärande roligt? Varför om inte? Eftersom att jag är övertygad om att barn lär bättre när dom vet att dom lär, kan inte jag nöja mig med att barnen använder iPaden för att det är roligt i sig. Att dom tycker det är ju anledningen till att vi erbjuder lärandet med hjälp av det verktyget men det behöver för mig komma till något mer. Jag frågar alltid barnen vad dom vill lära eller utvecklas inom för område när dom frågar efter iPaden. Ibland vill dom lära sig att spela ett visst spel, ibland vill dom lära sig mer om mönster, ibland vill dom ”paddan”. Jag finns med som stöd i att upptäcka lärandet och det är fortfarande ett lustfyllt lärande, men jag tror att vi har mycket att tjäna på att vi tar chansen att synliggöra lärandet för barnen och att det är lustfyllt för barnen inte bara för att dom har roligt utan också för att dom lär. Här behöver vi pedagoger också fundera på hur vi ser på lärande, är vi rädda att presentera det för barnen för att vi är rädda att det ska ta bort lusten?

Susanne pratade även om rhizomatiska lärvägar, lärandet kommer inte färdigpackat, varken från iPad eller pedagog, det är barnen som skapar sin kunskap och är producenter snarare än konsumenter. Där får väl vi i uppdrag att se över våra appar, är dom upplagda med ett ”vilken bokstav börjar bil på?” ”Jaa, rätt!! Fanfarer och konfetti!” så kanske vi inte får så kreativa producenter… eller så får vi det med rätt stöd från pedagog/kompis. Upp till diskussion i varje fall!

Åh, jag har så mycket att skriva, fortsätter imorgon och då blir det pedagogisk dokumentation!

/Maria

Framtidens lärande del 3- Digital pedagogisk dokumentation

Kristofer Skogholm (Twitter: @skogholmk), Sofia knuppel, Mahroo Khousravi och Naomi Jonas från Mölndal höll en föreläsning om pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

Föreläsningen hette ”Digital pedagogisk dokumentation” men man hade -citat- smugit in -slut citat- systematiskt kvalitetsarbete i den. Detta gjorde mig lite rädd, är det så att pedagoger annars hade blivit avskräckta av det? Jag tänker att för att kunna arbeta med pedagogiska dokumentationer behöver man det systematiska kvalitetsarbetet att utgå från, och likväl utgå från kvalitetsarbetet i dokumentationerna. Går det inte att kombinera har man fokuserat fel i antingen kvalitetsarbetet eller i dokumentationerna som jag ser det.

För föreläsarna handlade pedagogisk dokumentation om att dokumentera processen fram till, och snarare än, produkten. Man tittar på hur man behöver dokumentera för att exempelvis fånga barnens förståelse eller barnens och pedagogernas tankar. Eller mötet mellan barn-barn, pedagog-barn, pedagog-pedagog osv, hur ser det ut? Dom berättade också om hur dom tittar på vilka kvalitetsindikatorer som finns för deras verksamhet, det som påverkar kvaliteten är vad som behöver dokumenteras. Dessa kvalitetsindikatorer är processer som man behöver ha koll på för att kunna få ett bra resultat. Kristofer Skogholm gjorde en jämförelse med att baka en limpa, han menade att om man inte har koll på exempelvis jäsningsprocessen kan man inte baka en så bra limpa som möjligt.

Om detta tänk finns förankrat hos all personal i en förskoleverksamhet är jag övertygad om att det finns mycket tid att spara, och att denna effektivisering, förvaltad på rätt sätt, leder till mer tid över till att fördjupa analyserna och förbättra kvaliteten. Jag tror att vi alla är överens om att det inte är kvantiteten som räknas i dokumentationer, men diskussionen om vad pedagogisk dokumentation är handlar, enligt min erfarenhet, ofta mer om att dokumentera processer i verksamheten, ofta med syfte att se hur man har nått ett mål eller liknande. Vi i förskolan är på god väg att komma ifrån att dokumentera görande, men tittar vi alltid på var vi är på väg i slutändan? Ser vi den pedagogiska dokumentationen som en del i det systematiska kvalitetsarbetet eller dokumenterar vi för utvecklingsplanerna? Jag fick mycket inspiration med mig från denna föreläsning i detta!

Framtidens lärande del 2- Skolutveckling och forskning, iPads i förskolan

Förskolepedagog Mahroo Khousravi, doktorand Torbjörn Ott, Göteborgs universitet och Camilla Rudevärn, som är någon sorts spindel i nätet, delade med sig av hur dom utvecklat sitt användande av iPads i förskolan, mot skolutveckling i Mölndals stad.

För dom har resan gått från att vara barnens verktyg till att vara pedagogens. I början handlade det mycket om att förstå tekniken, man utforskade tillsammans med barnen, för att sedan använda iPads som verktyg i den pedagogiska dokumentationen. Dom pratade om hur man har gått från Piaget till Vygotskij, från avbockade utvecklingssteg till att läraren och det kompetenta barnet skapar rörlig media tillsammans. Dom resonerar också så att genom att addera pedagogens kompetens med den nya digitala kompetensen får man en pedagogisk digital kompetens i vardagen. Dessa ord från Torbjörn är i min text tagna ur sitt sammanhang men så bra formulerade och viktiga att för alltid lyfta så det får en egen rad samt fetmarkering:

Kompetensen finns hos pedagogen, inte i appen.

Inga frågor på det så vi går vidare på deras process. Den har fått ta tid, man har använt sig av återkommande workshops för att följa upp samt uppgifter att utföra mellan träffarna. Stödet från chefen har varit viktigt men även att man har haft en forskare som satt ord på pedagogens upptäckter (eller ickeupptäckter). Deras råd var att om man inte har tillgång till en forskare så skaffar man sig tillgång till en forskare (men någon annan sorts processhandledare går annars bra). Förskolepedagogen Mahroo såg en vinst i processen i och med att hon behövt strukturera upp sina tankar om verksamheten och titta på hur hon själv tänker. Dom menade även att det är viktigt att även dokumentera pedagogernas utveckling, likväl som vi gör det med barnen.

Mina tankar
Resan i iPad-användandet känns bekant, jag har tänkt kring det i tidigare inlägg men kort tror jag att man behöver komma förbi ”upptäcka tekniken-stadiet” i form av att använda en app i taget och göra det till en början mer på barnets initiativ.

Själva processtänket däremot tog jag med mig mycket från, man verkat ha hittat ett sätt att i processen se på iPaden som det kompletterande verktyg den är, den finns i samverkan och är inget som ligger på sidan av. Det tar inte tid från verksamheten att utveckla tankarna kring den, då man samtidigt utvecklar verksamheten. Detta måste gälla under samma princip som det som så smått börjar bli en klassiker ”vi hinner knappt det vi ska på planerings/reflektionstiden, ska vi nu börja dokumentera via iPaden också?!” Svar: ”Ja, just för att allt planerings/reflektionsarbete tar sådan tid, passa på att effektivisera!”.

Att utveckla arbetet med iPads (egentligen pratar jag om IKT allmänt här) kan heller inte ske vid ett eller ett fåtal tillfällen, något relativt nytt behöver bearbetas och där tror jag att det efter kunskapsinsamlingen behöver finnas en uppföljning och något som lever vidare, pedagogiska caféer eller andra forum där inspirationen fångas upp innan den hinner sina och där idéer får utvecklas i samspel med andra.

Nu raggar vi forskare!

/Maria

Framtidens lärande del 1- sammanfattning

Som utlovat ska jag försöka sammanfatta Framtidens lärande, vet dock inte riktigt hur. Har inte landat efter alla intryck än men ”Överträffade förväntningar” ligger nära till hands. Vi kör lite övergripande här och nu, och med mer fokus på reflektioner över föreläsningar i kommande inlägg.

Konferensen var som väntat en plats för möten. Vi är så många som arbetar för att våra förskolor/skolor ska ha så bra verksamheter som möjligt och så får jag chansen att möta en del av människorna som alla på olika sätt drar sitt strå till stacken! Ena stunden diskuterade jag lärmiljöer med en bibliotekarie, för att den i andra försöka få tag i mat/spåna över samarbeten tillsammans med en forskare, i nästa stund stod jag och informerades om, samt önskade, lösningar för att förenkla förskolans administrativa delar med produktutvecklare. Detta är alltså glimtar ur vad som hände utöver de föreläsningar som faktiskt hade räckt för att göra mig nöjd! Föreläsningarna ska vi inte tala om, inspirerande människor med roller så som förskollärare, lärare, elev, forskare, politiker, arkitekt osv.

Ja, jag är alltså nöjd med Framtidens lärande, om det gick någon förbi.

Återkommer när jag landat lite mer!

/Maria

Mot #framlar

I morgon bär det av mot Stockholm och Framtidens lärande 2013! Kanske läge för mig att köra igång på riktigt med twittrandet då? Följ mina tankar på @mariawessen många andras genom hashtagen #framlar eller #framlar2013 så uppdaterar jag er ordentligt om min upplevelse av konferensen här senare!

/Maria

Framtidens lärande 2013

Nu börjar nedräkningen!

För mig kommer torsdag och fredag denna vecka att bli en spännande blandning av berättande och boksamtal, UR, forskning på iPads, skolutveckling, digital pedagogisk dokumentation, interaktiva skrivtavlor, språklek, möten med människor som tänker lika, andra som tänker olika, och mycket mer! Behöver jag säga att jag ser fram emot detta?

Några av er som ska iväg?

/Maria