Etikettarkiv: Animerad film med iPad

Easy studio

Vill man börja med animerad film så kan man låta barnen leka med den här appen för att lära sig hur man gör och hur det kommer bli. I appen kan man göra efter färdiga mallar om man vill och göra film av.

20130613-194442.jpg
Det är tomma rutor som man ska följa med figurerna och ta en bild och sedan flytta igen.
Ska man börja kan det vara bra att börja med den här appen för att barnen ska förstå hur det kommer att bli när man gör egen animerad film.

20130613-194706.jpg
Enkel och tydlig app och det går att spara ner det till kamerarullen sedan.

Hur kopplar vi till läroplanen?
”Förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”
lpfö98rev10

/Monica