Kategoriarkiv: Förhållningssätt

Widgit go igen

Jag har verkligen fastnat för appen widgit go. Idag använde jag appen för att göra en repetition för eleverna. I klassen arbetar vi med första ljudet och idag tog vi bort första ljudet och la till ett nytt ljud så det blev andra ord.

Jag gjorde en tavla för att synliggöra detta för eleverna för att de ska kunna se och leka lite.

IMG_0748.PNG

IMG_0747.PNG

Men jag fick också en idé om att man kanske borde göra en film kring detta för att förklara det igen. Jag tror att det är bra att använda olika uttryckssätt för att förklara vissa saker. Det är bra med muntliga genomgångar men man behöver komplettera tror jag med andra sätt att förklara så att man når alla elever.

Kanske ska ta in lite lek med appen bornholmslek och appen se bokstavsljuden där det också finns att lyssna på första ljudet.

/Monica

Teckensång, jag såg mamma kyssa tomten….

På skolan ska vi ha julsjung med hela skolan och eftersom jag arbetar med tecken så tycker jag att hela skolan borde lära dig en sång med tecken.

Av de sånger som de valt ut så hade jag hittat tecken till Jag såg mamma kyssa tomten…
Jag skrev ut den men såg sedan att det var för många tecken och tecknet för såg var fel.

Så jag fick backa och göra om sången själv med rätt tecken.
Jag använder appen Widgit Go på iPaden.

IMG_2151.PNG

Jag tänkte först att alla får läsa teckenbladet men en kollega frågade om inte jag kan gå runt och introducera tecknen. Så bra idé men jag tänkte att jag själv inte vill gå runt utan här vill jag få med barnen. Några barn i förskoleklassen är med och några i 5:an. Vi ska träna nu imorgon och på måndag. Lite ont om tid känner jag så jag spelade in mig så det finns på Youtube kanalen. Jag gjorde två versioner en där jag sjunger och en för jag läser den.

Dessa länkar mailade jag ut till all personal på skolan så de kan se om de vill.
Barnen i vår klass sa direkt att de ville ha det på bloggen så de kan gå in och kika på det hemma.
5:orna fick länk till youtube om de vill kika själva på mobilen.

/Monica

Utmaningar som spännande och utvecklande

Just nu är jag hemkommen från ett personalmöte med en enhet i Östersund. Det är ett av mina uppdrag som jag har utöver min tjänst i förskoleklass.

I bilen på väg till mötet så insåg jag att det är två-tre år sedan jag mailade förvaltningen om att jag tror att ska det ha effekt i verksamheten så behöver det komma från pedagogerna och att det är verksamhetsnära. Jag fick då inget större gehör på det och det var innan det var så många ord som kollegialt lärande, delakultur och coachning.

Men jag var i samband med det på en föreläsning med Leo Razzak som sa något som verkligen fångade mig. ”Har du en idé som ingen förstår eller nappar på direkt så är det för att den är för bra”. Ja så jag har levt med den tanken nu i två år och behållt mina funderingar.

Nu två år senare så får jag möjligheter att vara ute på förskolor och hjälpa dom utifrån deras verksamhet. Hur kan vi få in de digitala verktygen i deras verksamhet. Var befinner de sig just nu och hur kan de med tekniken utmana barnen vidare. Det känns så otroligt spännande att få ta del av detta arbete och det är verkligen en härligt att få lyssna på pedagogerna och försöka lyfta dem och utmana vidare. För det är så att det digitala löser inga problem och det är inget som ska vara något eget ämne utan det ska vävas in i det som vi redan gör. Det ska vara utgångspunken och det kan fungera som en extra krydda i våra verksamheter.

Idag när jag gick runt och lyssnade på pedagogerna  så var det så otroligt inspirerande och jag ville direkt börja jobba i alla arbetslagen. Glöden och intresset finns så starkt att arbeta utifrån barnen och sedan kan vi med det digitala synliggöra det på olika sätt.

/Monica

Mina extra uppdrag kring utbildning

Just nu har jag tre enheter i kommunen som jag arbetar mot på olika sätt. Jag är förskollärare och har min tjänst som resurs i förskoleklass just nu på 75% så allt annat gör jag på de 25% som jag hade tänkt vara föräldraledig men fyller då upp med mertid till de olika enheterna. Det är något som jag själv har valt för det ger mig så mycket tillbaka, jag lär mig otroligt mycket i dessa möten. Sedan har jag startat en enskild firma för att kunna arbeta utanför kommunen ibland men här tänkte jag berätta lite om vad jag gör just nu i kommunen.

En enhet har jag haft en stor föreläsning med mitt ”smörgåsbord” där jag berättar om mina erfarenheter, tankar och där vi hinner prova lite också med en kortare workshop.
Sedan hade jag uppföljning med förskolechefen och vi kom fram till att jag skulle jag handleda en pilotgrupp bestående av några förskollärare. Denna grupp skulle i sin tur efter det kunna inspirera och lära ut till sina kollegor.

När jag jobbar så använder jag en mall där vi skriver in nuläge, hinder, mål, delmål, innehåll på träffen och sist en eventuell uppgift till nästa träff. För mig är det viktigt att dokumentera för att det ska bli tydligt över vad vi har gjort och gått igenom.
Det som kom upp var underlag till utvecklingssamtalen, de var intresserade på alla förskolor att ta in iPaden till samtalen. Så vi startade där med appen Book creator. Eftersom jag tycker att det är viktigt att det inte kommer med något nytt hela tiden så fick jag deras underlag de hade och gjorde dem digitala på iPaden. Så där har vi arbetat och provat tillsammans och de känner sig redo att prova att själva lära ut till sin enhet de ska hålla en workshop i Book creator.

På en annan enhet har jag alla pedagoger samtidigt och där är det de som arbetat ganska mycket och de som inte alls arbetat med iPaden. Men utifrån samtal med förskolechefen så kom vi fram till att apparna Keynote, Pages, Book creator och pic collage var en bra start. Jag hade en inspirationsföreläsning och sedan hade vi workshop tillsammans. Det blev en lyckad eftermiddag och alla verkade komma igång och komma vidare i sin användning. Nu väntar en uppföljningsträff med dessa pedagoger så det ska bli spännande att se hur vi fortsätter.

På en enhet som jag ska till snart har vi tänkt ett upplägg där jag sitter med mindre grupper och vi arbetar utifrån deras behov och pågående projekt. Jag kommer att träffa dessa grupper under några tillfällen
Hur kan vi dokumentera språket på olika sätt är en fundering och där finns det många olika sätt att arbeta på. Detta är verkligen spännande och utmanande för mig, att lyssna in och tillsammans skapa och hitta lösningar.
Vad ser de själva för lösningar, själva tekniken är bara en liten del tänker jag medvetenhet, reflektion och fokus är det viktiga.

På min skola försöker jag inspirera mina kollegor att använda tekniken. Nu på lovet ska jag hjälpa en lärare i den andra förskoleklassen att komma igång med en blogg. Jag ska även se över vilka appar vi har på iPaden så de kan användas.

Det är väldigt spännande med dessa möten och jag får utmana mig och lära mig otroligt mycket själv!

/Monica

Lyft varandra! Kollegialt lärande

Idag var jag på en förskola för att hjälpa dem komma vidare med sitt användande av iPad i den pedagogiska dokumentationen. Jag har haft en inspirationsföreläsning för alla i deras enhet och detta var en uppföljning med en pilotgrupp. Hur går vi vidare nu?

Jag hade fått frågan tidigare vad jag tror på och det är ju att vi börjar våga lära varandra och säga – Jag provade detta och det gick så här….

Så nu har jag en grupp från två förskolor som jag ska hjälpa vidare så att de i sin tur kan lära vidare. För jag tror verkligen att det finns så många duktiga som kan lära andra, det gäller bara att våga prova. Man behöver inte säga att man är bäst eller vet mer utan man lyssnar, bemöter och kanske delar med sig av sina erfarenheter.

Jag brukar säga att någon måste ju börja så varför inte DU? Det innebär ju att även jag måste leva som jag lär därför försöker jag visa att om jag kan dela med mig så kan även du! Sedan hoppas jag att de får med sig en känsla att de kan förmedla vidare till varandra! Det kollegiala lärandet är otroligt viktigt idag och det är viktigt att vi öppnar ögonen för varandra och inte förlitar oss på olika experter som ska komma in en kväll och ”fixa” allt. För det är en process lika som när barnen arbetar och målet är inte alltid det viktigaste utan vägen dit. Vad är du bra på och vad kan din kollega bra på? Hur möjliggör vi möten där vi lära varandra?

/Monica

Pirrar i hela kroppen – utmanande uppdrag

Åh idag hade jag ett möte med en förskolechef och två specialpedagoger i kommunen. Jag ska hjälpa dom med fortbildning av deras personal kring iPad som verktyg i den pedagogiska dokumentationen.

Jag fick frågan av vad jag tror är bäst för att nå ut. Jag tror stenhårt på att hitta mindre grupper där man kan jobba nära och utifrån deltagarnas behov och intressen. Så jag kommer att ha några små grupper vid flera tillfällen. Det är precis det som jag tror på och härligt att få jobba så igen. Jag hade två andra förskolor förra terminen som jag arbetade mot på samma sätt och det kändes så bra.

Ser man på feedbacken som jag fick så var kommentarerna bland annat:

”Du har höjt hela arbetslaget och spridit JAG KAN bland oss! Jag har fått mer lust att till arbete med iPad och nya användningsområden.
Personlig hjälp vid varje träff och gått igenom det som varit aktuellt för alla. Det känns som om iPaden fått en ny plats i arbetet.
Upplägget har varit bra med utgång från där man är och vad man provat innan. Att praktiskt få använda lärplattan är bra. Det ska bli kul att jobba vidare!”

Jag kommer denna gång att få koppla ihop dokumentation med mitt favoritområde!! Språket och dokumentation vilket känns så otroligt kreativt. Det finns så många olika sätt att arbeta på. Eftersom jag själv arbetar med just språk och att dokumentera så kommer jag utmanas själv vidare i mitt arbete – perfekt. Ja för jag ser mig själv inte som ett ”proffs” som kommer med färdiga lösningar och svar utan vi ska tillsammans hitta olika sätt att arbeta på mot målen. För lärande sker inte i ett led bara utan det är i samspel med andra det rhizomatiska lärandet sker.

Begreppet rhizom är hämtat från biologin
och betecknar vissa växters rotsystem. systemet kan växa och breda ut sig åt olika håll, till skillnad från
till exempel en trädrot som alltid förgrenar sig
i ändarna. Ett rhizoma­tiskt tänkande gör det möjligt att beskriva hur lärandet, likt rhizomer, går i oförutsägbara banor, och inte på något sätt är linjärt eller pro­gressivt. Lärandet följer därmed inte en linjär och på förhand utsta­kad väg, utan går lite hit och dit i oförutsägbara banor. Utifrån ett sådant synsätt kan kunskap förstås som något som uppstår i alla de olika slags förbindelser som upprättas i ett barns tillvaro.
Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan sidan 27, Skolverket

Så nu pirrar det i hela kroppen för det känns så utmanande och spännande att få delta i deras arbete! Jag har till varje tillfälle ett dokument som jag fyller i jag får med några viktiga funderingar:

IMG_1760.PNG
Det känns skrämmande, roligt, utmanande och helt rätt att få arbeta med sådana grupper i utbildning.

På torsdag ska jag träffa nästa grupp på en annan enhet och fundera kring deras arbete. Sedan på fredag avslutar jag veckan med en föreläsning och workshop kring dokumentation för två förskolor.
Men imorgon på rasten gissar jag att barnen vill fortsätta leka pirat på skolgården med mig och leta efter guldstenar på gården som jag gömt. Först ska jag fundera hur jag kan utmana vidare barnen i den leken…..
Begrepp…
Avstånd…
Sång….
Ramsa…
Roller/karaktärer….
Utklädnad…..
Språk…..
Rörelse…..

/Monica

Föreläsning om språkstörning

Nu har jag varit på en föreläsning om språkstörning en dag. Det var en logoped och en psykolog från SPSM som föreläste för oss.

Det jag tar med mig var tankar kring informationsprocessen.
Då handlar det hur man tar in och bearbetar information. Det är väldigt spännande att ta del av hur det fungerar och för barn med språkstörning då kan det bli svårigheter här eftersom de kanske inte har språk och begrepp för att kunna hantera lagringen i hjärna.

Hur kan vi stötta för dessa elever? Kanske vi behöver använda mer bildstöd?
Har barnen något att minnas? Finns det nog med information och stöd för att de ska lyckas? Hur möjliggör vi för barnen?

Jag fick också bekräftelse på att det är viktigt med förförståelse för dessa barn, anpassad taltempo, AKK, repetion, schema, bildstöd och tekniska hjälpmedel bland annat.

Så tänkte jag att för dessa barn borde det vara bra med flippade klassrum där de hemma kan se genomgångar. De kan se dem flera gånger och stoppa, fråga i en lugn och trygg miljö antingen hemma eller med läraren.

Så varför inte börja med det redan i förskoleklassen? Hur kan jag från start nu hitta de sätt som fungerar bra för dessa elever?
Tänk vad bra förutsättningar barnen kan få om vi från start hittar sätt som fungerar för dom och som dom kan använda under sin skolgång. Det är så viktigt att de får lyckas och delta i undervisningen redan från start.

Jag har börjat med att filma tecken som vi använder i klassen och jag försöker att förbereda eleverna innan på vissa moment men jag känner att det inte räcker, det blir för snabbt och kort om tid.
Vi har en blogg för klassen som kan fungera som bank för vad vi gör och där kan jag behöva lägga in mer från våra lektioner.

/Monica

När man fångar barnen – glädje!

Det är verkligen underbart att se när barnen har det riktigt roligt tillsammans. Idag hade jag ett underbart tillfälle igen med gruppen. Jag hade den andra halvan av klassen idag och då gjorde jag samma sak med dom. Vi började med Bornholmslek och rimord. Barnen var helt fångade och de turades om att gå till tavlan och visa vilka ord som rimmade. Först så sa vi rimordet i grupp så ingen skulle känna sig utpekad för min tanke var att det var en gruppaktivitet och det skulle vara roligt. Känslan av att lärande är roligt är så otroligt viktigt. Att hitta sätt som barnen tycker är roliga och viktiga det är roligt att se glöden i ögonen och lusten och viljan att lära mer. Det var inget barn som under tillfället som inte satt och var med alla var aktiva och deltog hela tiden. 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.” Lgr11

Sedan tog jag fram och visade appen Story Wheel. Där skapar man sagor genom att snurra ett hjul och få hitta på kring det. Barnen delade in sig i gruppen så började de berätta och hitta på sagorna. Det var så mycket skratt och glädje och barnen berättade och sparade sina filmer. Sedan är frågan hur jag kan utmana barnen i deras berättande sedan, hur får jag in teknik, matematik, språk, värdegrund i barnens sagor? Dessa filmer blir ett riktigt bra underlag att ha för tänk vilken skillnad det kommer vara i deras berättande om ett år. Sedan hör jag i dessa inspelningar även barnens tal och språk vilket ger mig en bra bild och dokumentation för vad barnen kan behöva. 

Tänk vad viktigt det är att vi från början har et lustfyllt lärande och ser verksamheten som en helhel och inte som enskilda delar. 

”Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak­ grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” Lgr11

 

Jag har funderat en del kring detta och jag har insett att jag själv har haft väldigt bra lärare. Jag gick i en musikklass och mina lärare trodde mycket på att arbeta i projekt och ämnesövergripande istället för att se allt som enskilda delar. Tänk vad viktigt det är att med lustfyllt lärande för detta bär jag med mig ännu! 

 

/Monica 

 

Bornholmslek och reflektioner om användningen…

Idag skulle jag ha ett pass i förskoleklassen och använda iPaden. Men det är för mig ingen enskild del i verksamheten utan det ska vävas in och sättas i samband med allt annat vi gör. Så jag började fundera och vi har jobbat och lekt mycket med rim så vi började med att rimma med bornholmslek. Jag kopplade upp iPaden mot projektorn och barnen frågade direkt när får vi göra. Så jag gjorde så barnen fick komma fram och trycka på tavlan och visa vilka som rimmade så drog jag samtidigt på iPaden.

IMG_1699.PNG

Sedan fortsatte vi med story wheel, jag ville göra den för att få en inblick i barnens språk så vi får ett utgångsläge att arbeta med. Tänk vad spännande att höra deras sagor om några månader när vi har arbetat med det mera.

Men helst hade jag idag lyft in Trulle som hälsade på, varför intervjuade barnen inte varandra om Trulle? Varför ritade och beskrev vi inte trulles hus och skapade en bok att arbeta och reflektera i. Nu visste jag inte innan att Trulle skulle komma och hälsa på så därför kunde och hann inte jag förbereda för det.

/Monica

Ny arbetsplats i höst

Jag har varit på min förskola sedan 2009, dock varit föräldraledig lite också men trivs kanon på min förskola. Förra terminen jobbade jag 50% och var föräldraledig 50% men under min tjänstlediga tid fyllde jag även upp tid genom att utbilda andra förskolor och skolor. Det var en bra balans och jag kände att jag fick ut det bästa av allt! Jag hann med min egen familj, förskolan och utveckla mig själv genom att hjälp andra. För det är verkligen utvecklande att få hjälpa andra förskolor med tekniken för det gäller att lyssna in och känna av var de befinner sig. Sedan hittar vi lösningar ofta tillsammans, jag får inblick i deras verksamheter som jag kan ta med mig och reflektera kring hur och om det kan fungera i vår verksamhet. För det går sällan att bara kopiera saker utan det gäller att ta godbitarna och göra om det till sitt eget.

 

Men denna temin har jag fått möjlighet att få följa barnen in till förskoleklass. Jag har endast gjort en praktik under utbildningen i förskoleklass och det börjar vara länge sedan nu! Otroligt spännande och intressant att få följa med barnen in i den verksamheten. Vilka erfarenheter jag kommer få, hur kan vi i förskolan eller i förskoleklassen mötas! Jag gillar verkligen att få utvecklas och tänka nytt så det passar mig kanon. Min roll i klassen och fritids kommer att vara som resurs, vara den som får igång tecken som stöd i klassen och med fördel hela skolan.

Min plan för att kunna få till tecken som stöd på skolan är att se ut vilka ord som är viktiga? I lekcafé/rasten/matsalen/korridoren/lektionen vilka ord behöver vi kunna teckna där för att förstå varandra? Jag behöver även skriva ut de teckenbilderna och fota de sakerna så både barnen själva kan tolka bilderna och teckna och så att personalen kan teckna. Men för att ge det ytterligare  en version så kommer jag starta upp en ny Youtube kanal där jag filmar alla de tecken vi tar fram. Men youtube kan tyvärr bli lite rörig så min tanke är att samla och kategorisera allt på en blogg som blir tillgänglig för barn, föräldrar, personal. För det ska inte falla på om jag försvinner eller om jag blir borta en period då vill jag inte att det ska vara så att tyvärr kan vi inte förstå dig eller hjälpa dig för det är Monica som kan teckna.

Jag tycker om både Aurasma och QR koder så jag kommer att länka i miljön till dessa teckenfilmer så att det finns en möjlighet att direkt kunna se den aktuella teckenfilmen eller bloggkategorin.

Nu håller vi tummarna att min iPad och dator kommer nästa vecka så jag får det lite enklare att starta upp detta arbete på skolan.

Jag hoppas även att jag ska kunna inspirera skolan att använda tekniken med barnen mer i undervisningen och fritidsverksamheten för vi har teknik nu behöver vi börja använda den. Jag gissar att det är lika bra att starta upp några skypekonton för mina barn från förskolan lär nog vilja leka skype kurragömma….

Nu måste jag nog nog in på Skolverket.se och läsa in mig om förskoleklassen och fritidshemmets läroplaner!  Det finns också en hel del matnyttigt att läsa på lärarnas nyheter om förskoleklassen!

/Monica