Category Archives: Appar – hjälpmedel

Siri på iPad

Jag blev väldigt inspirerad av Ulrica Eliassons om hade bloggat om den nya funktionen Siri i iOS8.
Där kan man tala in något som förvandlas till text i olika appar.
Nu måste jag testa detta med barnen i förskoleklassen, då kanske det blir enklare för dem att blogga, de talar in det som vi vill förmedla!

Håller tummarna att detta kommer fungera!

/Monica

Annonser

Att ge strategier för att lyckas

Jag har i mitt arbete fokus på att förbereda barnen på skolan och hitta strategier som kommer fungera.

En strategi är att barnen behöver förförståelse, repetition och kunna själv förbereda sig.

På våra samlingar så har barnen fått svara med ex. när de fyller år, deras efternamn, mellannamn och saker som börjar på deras första ljud i namnet. Barn kan behöva extra stöd i detta och jag skapade ett dokument i pages där vi skrev ner sådant som brukar komma upp på samlingarna. Vi skrev ut det så barnet kan ha det utskrivet hemma men även på sin iPad.
I veckan så kom det en ny sak att säga på samlingen nämligen att säga en sak som börjar på sista ljudet i namnet.

Jag blev så glad för jag stöttade barnet på samlingen och hen lyckades men sedan hände det häftiga. Hen kom med sin iPad öppnade pages och sa nu skriver vi ord som börjar på mitt sista ljud så jag vet. Tillsammans skrev vi ner några ord och nu har barnet en strategi som fungerar och som hen känner sig bekväm med.

Tänk vad bra att kunna arbeta in så det fungerar redan nu med att själv använda olika strategier. Det är just det som är nyckeln tänker jag i mitt jobb som resurs att redan från start hjälpa barnen med strategier som fungerar för de ska bli självständiga och lyckas.

Jag håller även på att skapa schema för skolan så vi nu kan börja förbereda för att hen i framtiden ska vara van med att skapa schema och få struktur över veckan.

/Monica

Story wheel

Att arbeta med story wheel i gruppen är roligt och utmanande. Appen är riktigt användbar för att locka fram berättandet på ett lustfyllt sätt. Eftersom man snurrar hjulet för att få se vad som vi ska berätta utifrån så tar man bort lite press tror jag.

Arbetar man med barn som har språkstörning så kan detta vara ett bra sätt för att dokumentera utvecklingen i spontantalet och barnets berättarstruktur. Jag ser även att det är ett sätt att ge mer taltid och utrymme för samtal. Eftersom det finns ett gemensamt bildstöd så kan det vara en hjälp i att förstå vad barnet säger. Utifrån bilden kan jag som pedagog fråga mer kring bilden. Hur många ögon har figuren? Vad kan personen heta? Vem bor i slottet? Hur stort är slottet? Kan vi räkna fönster?

IMG_0165.PNG
Men hur kan man utmana och utveckla barnens berättande. Jag arbetade med appen i gruppen i veckan. Jag upptäckte att flera av barnen valde att skapa många minisagor och börja om med det var en gång…. till varje bild.
Jag valde att inte rätta eller säga till dom vid det tillfället utan mitt syfte var berättarglädje.

Men hur ska jag kunna få barnen att börja berätta så att det har en tydlig berättarstruktur? En berättelse består av en början, händelse, upplösning och slut och hur ska vi starta för att få till det.
Först tänkte jag att oj jag började fel. Vi skulle börjat med att lyssna på sagor, pratat om sagor och dess uppbyggnad men nu känner jag ändå att det kommer bli bra. För jag tror att både barn och vuxna behöver ha en ”klotterperiod” för att testa materialet och leka först. Så nu kan vi utmana vidare och pausa och fundera kring struktur. Kanske måste vi skapa bildstöd för ha berättarstrukturen.

/Monica

Widigt go och ritade tecken

Jag använder appen Widigt go i förskoleklassen och den är verkligen suverän att använda. Den appen gör att vi kan skapa egna teckenbilder till bland annat vårt dagsschema. Vi har bilder för våra dramalektioner med magiska bollen, men det fanns ingen sådan bild men i appen kan vi kombinera tecken och texter själv.

Men nu när vi skulle börja sjunga nya sånger så behöver vi använda TAKK i sångerna och då kunde jag med appen snabbt ta fram tecken och texten ihop så att vi kan sjunga och teckna tillsammans.
Det tog mig bara 10 minuter att få fram tecken till två korta sånger som vi ska sjunga. Jag sparade det som en bild och mailade till min kollega så vi kunde skriva ut dom. Nu har vi samma tecken och samma ordning i sångerna.

Pic collage ute

Nu när vi var på utflykt så skapade jag tärningar men jag skapade också collage i appen pic collage. Då kan vi använda de som bingobrickor och eller som kort där vi delar ut vad barnen ska hämta. Alla barn kanske inte klarar att komma ihåg vad de ska hämta och då kan bildstöd vara riktigt bra för dem.
Det gäller att variera och anpassa så alla barn får en våghals att kunna delta utifrån sina behov.

IMG_0094.JPG

IMG_0091.JPG

/Monica

Spegel eller iPad?

Varför beklaga sig över att det inte finns speglar till alla elever när vi ska rita självporträtt. Vi hade en uppsättning iPad i klassrummet så vi ställde upp dem och slog igång kameran så fick det bli en spegel för barnen. Sedan hann jag tänka att vad bra att man kan ta kort ur flera vinklar eller zooma in vissa delar om man tar kort med iPaden. Idag när vi ritade var det dock ingen som behövde mer stöd än sin spegelbild.
Men tänk vad man kan utveckla det med enkla medel!

/Monica

Teckenfilmer

Jag har påbörjat mitt arbete med att göra teckenfilmer till skolan. Vi är bara två som kan tecken och det är många fler som behöver lära sig det. Jag tänker att om vi gör detta till vårt eget så blir det enklare att ta till sig av det och det blir utsållat för de andra och greppbart.
För det räcker inte att en eller två tecknar, jag tror att alla behöver vara med på banan så att det blir en helhet och en respekt för det språket.
Vi har inte rätt att beröva barnen ett språk.

/Monica

Widgit go – möjliggör kommunikation

Nu har jag appen widgit go på jobbet. Det är en app för kommunikation och det finns många fördelar med den. Jag trodde att den skulle vara lite enklare men det blir en del jobba att skapa egna ordbaser, symbolkartor.

Men kommer man bara på vad man vill använda den till så kan det bli bra.
Det gäller som alltid att fundera ut vad jag har för syfte med användningen, vad vill vi berätta om.

IMG_1667.PNG

Det är så viktigt att kunna få kommunicera enkelt och avslappnat ibland. Har man problem med kommunikation så är det viktigt tror jag att med olika hjälpmedel få uttrycka sig och förmedla tankar . Sedan kan det vara via tecken, bilder, symboler eller text men det är viktigt att vi möjliggör för att alla ska kunna kommunicera.

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”lgr11

Här kan jag bygga upp bilder som är kopplad talsyntes för att barnet ska kunna kommunicera kring olika områden. Nu har jag börjat med rasten, hur den varit och vad de gjort.

Sedan utökar vi till att kunna berätta mer kring dagen i appen och kunna beskriva känslor.

Ett senare steg blir att kunna skapa berättelser i appen och skriva med bilder en text/saga.

I appen går det att köpa till ritade tecken så vi kan ta fram sidor med tecken som är aktuella för olika aktiviteter. Det blir ett bra arbetsverktyg för oss pedagoger att kunna delge varandra olika viktiga tecken som vi arbetar med.

IMG_1670.PNG

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.” Lpfö98rev 10

Ny arbetsplats i höst

Jag har varit på min förskola sedan 2009, dock varit föräldraledig lite också men trivs kanon på min förskola. Förra terminen jobbade jag 50% och var föräldraledig 50% men under min tjänstlediga tid fyllde jag även upp tid genom att utbilda andra förskolor och skolor. Det var en bra balans och jag kände att jag fick ut det bästa av allt! Jag hann med min egen familj, förskolan och utveckla mig själv genom att hjälp andra. För det är verkligen utvecklande att få hjälpa andra förskolor med tekniken för det gäller att lyssna in och känna av var de befinner sig. Sedan hittar vi lösningar ofta tillsammans, jag får inblick i deras verksamheter som jag kan ta med mig och reflektera kring hur och om det kan fungera i vår verksamhet. För det går sällan att bara kopiera saker utan det gäller att ta godbitarna och göra om det till sitt eget.

 

Men denna temin har jag fått möjlighet att få följa barnen in till förskoleklass. Jag har endast gjort en praktik under utbildningen i förskoleklass och det börjar vara länge sedan nu! Otroligt spännande och intressant att få följa med barnen in i den verksamheten. Vilka erfarenheter jag kommer få, hur kan vi i förskolan eller i förskoleklassen mötas! Jag gillar verkligen att få utvecklas och tänka nytt så det passar mig kanon. Min roll i klassen och fritids kommer att vara som resurs, vara den som får igång tecken som stöd i klassen och med fördel hela skolan.

Min plan för att kunna få till tecken som stöd på skolan är att se ut vilka ord som är viktiga? I lekcafé/rasten/matsalen/korridoren/lektionen vilka ord behöver vi kunna teckna där för att förstå varandra? Jag behöver även skriva ut de teckenbilderna och fota de sakerna så både barnen själva kan tolka bilderna och teckna och så att personalen kan teckna. Men för att ge det ytterligare  en version så kommer jag starta upp en ny Youtube kanal där jag filmar alla de tecken vi tar fram. Men youtube kan tyvärr bli lite rörig så min tanke är att samla och kategorisera allt på en blogg som blir tillgänglig för barn, föräldrar, personal. För det ska inte falla på om jag försvinner eller om jag blir borta en period då vill jag inte att det ska vara så att tyvärr kan vi inte förstå dig eller hjälpa dig för det är Monica som kan teckna.

Jag tycker om både Aurasma och QR koder så jag kommer att länka i miljön till dessa teckenfilmer så att det finns en möjlighet att direkt kunna se den aktuella teckenfilmen eller bloggkategorin.

Nu håller vi tummarna att min iPad och dator kommer nästa vecka så jag får det lite enklare att starta upp detta arbete på skolan.

Jag hoppas även att jag ska kunna inspirera skolan att använda tekniken med barnen mer i undervisningen och fritidsverksamheten för vi har teknik nu behöver vi börja använda den. Jag gissar att det är lika bra att starta upp några skypekonton för mina barn från förskolan lär nog vilja leka skype kurragömma….

Nu måste jag nog nog in på Skolverket.se och läsa in mig om förskoleklassen och fritidshemmets läroplaner!  Det finns också en hel del matnyttigt att läsa på lärarnas nyheter om förskoleklassen!

/Monica

 

TAKK och pic collage

Jag jobbar med tecken som stöd och tar fram tecken till verksamheten. Jag upptäckte att det är väldigt enkelt att effektivt skriva ut teckenbilder genom att använda pic collage.

I pic collage väljer jag att change layout och den storleken på bilderna jag vill ha.

IMG_1627.PNG

De blir flera teckenbilder i samma storlek på samma A4. Sedan blir det enkelt om man gör tecken i olika grupperingar så blir det samlat material.
Jag använder teckeknapparna Ritade tecken och SignItForward de har tydliga bilder att använda.

Tidigare på förskolan startade jag en youtube kanal med teckenfilmer, nu var de inte så bra kvalitet på dem, många gånger var det barnen som filmade mig. Nu ska jag starta upp en ny kanal och teckenblogg för skolan för att skapa en teckenbank som är aktuell för just oss.
Min plan är nu att använda skolans stativ till iPaden och köpa in mikrofon så ljudet blir bättre.

För min stora utmaning är att få en hel skola att använda TAKK och hur kan jag sprida mina teckenkunskaper till elever och personal?

/Monica