Månadsarkiv: september 2014

Av media dagen i Kalmar

Då har jag varit ännu en dag i Kalmar och föreläst för förskollärare. Sedan har jag förmånen att lyssna på av medias duktiga IKT pedagoger som höll i olika workshop.

Jag hann med att lyssna på en presentation om UR.se och då fick jag upp ögonen igen för den underbara sidan. Vad mycket det finns som man glömmer bort, man behöver bli påmind och nu kom jag att tänka på alla lus kampanjer som är på skolor och förskolor. Vi skickar ut till föräldrar att det går löss och varför inte då koppla ihop det med serien Räliga djur på UR.
Där finns det en film om löss så den ska jag genast se med eleverna och mina egna barn!

Sedan finns det filmer på andra språk och det kan blir ett kanonbra upplägg om man kan se samma film på olika språk. Det måste jag verkligen undersöka närmare och se hur det kan passa våra språk i förskoleklassen.

IMG_9549.JPG
Efter fikat så fick jag lyssna på utomhuspaddagogik och fick tips om några bra appar att använda i förskolan. Hon visade QR koder och jag hade lagt in några korta exempel i min presentation eftersom jag visste att hon skulle hålla workshop kring det. Då fick vi ett brett användningsområde för koderna och vi fick även gå en kort QR runda på AV media. Som avslutning så visade Mia geocaching och vi fick prova hitta en skatt. Nu är jag nyfiken att arbeta mer med waypoints och lägga ut egna skatter så det ska jag undersöka närmare framöver. Tidigare har jag bara letat andra skatter med barnen.

Tusen tack Av media i Kalmar för en välordnad dag!

/Monica

I Kalmar igen!

Nu är jag i Kalmar och ska föreläsa om dokumentation med iPad.
Jag är laddad att få möta dem i morgon, detta blir redan min andra föreläsning nu efter semestern.

IMG_1703.JPG

Ska bli roligt att möta nya förskollärare och själv bli inspirerad av alla duktiga pedagoger.

/Monica

När man fångar barnen – glädje!

Det är verkligen underbart att se när barnen har det riktigt roligt tillsammans. Idag hade jag ett underbart tillfälle igen med gruppen. Jag hade den andra halvan av klassen idag och då gjorde jag samma sak med dom. Vi började med Bornholmslek och rimord. Barnen var helt fångade och de turades om att gå till tavlan och visa vilka ord som rimmade. Först så sa vi rimordet i grupp så ingen skulle känna sig utpekad för min tanke var att det var en gruppaktivitet och det skulle vara roligt. Känslan av att lärande är roligt är så otroligt viktigt. Att hitta sätt som barnen tycker är roliga och viktiga det är roligt att se glöden i ögonen och lusten och viljan att lära mer. Det var inget barn som under tillfället som inte satt och var med alla var aktiva och deltog hela tiden. 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.” Lgr11

Sedan tog jag fram och visade appen Story Wheel. Där skapar man sagor genom att snurra ett hjul och få hitta på kring det. Barnen delade in sig i gruppen så började de berätta och hitta på sagorna. Det var så mycket skratt och glädje och barnen berättade och sparade sina filmer. Sedan är frågan hur jag kan utmana barnen i deras berättande sedan, hur får jag in teknik, matematik, språk, värdegrund i barnens sagor? Dessa filmer blir ett riktigt bra underlag att ha för tänk vilken skillnad det kommer vara i deras berättande om ett år. Sedan hör jag i dessa inspelningar även barnens tal och språk vilket ger mig en bra bild och dokumentation för vad barnen kan behöva. 

Tänk vad viktigt det är att vi från början har et lustfyllt lärande och ser verksamheten som en helhel och inte som enskilda delar. 

”Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak­ grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” Lgr11

 

Jag har funderat en del kring detta och jag har insett att jag själv har haft väldigt bra lärare. Jag gick i en musikklass och mina lärare trodde mycket på att arbeta i projekt och ämnesövergripande istället för att se allt som enskilda delar. Tänk vad viktigt det är att med lustfyllt lärande för detta bär jag med mig ännu! 

 

/Monica 

 

Spegel eller iPad?

Varför beklaga sig över att det inte finns speglar till alla elever när vi ska rita självporträtt. Vi hade en uppsättning iPad i klassrummet så vi ställde upp dem och slog igång kameran så fick det bli en spegel för barnen. Sedan hann jag tänka att vad bra att man kan ta kort ur flera vinklar eller zooma in vissa delar om man tar kort med iPaden. Idag när vi ritade var det dock ingen som behövde mer stöd än sin spegelbild.
Men tänk vad man kan utveckla det med enkla medel!

/Monica

Bornholmslek och reflektioner om användningen…

Idag skulle jag ha ett pass i förskoleklassen och använda iPaden. Men det är för mig ingen enskild del i verksamheten utan det ska vävas in och sättas i samband med allt annat vi gör. Så jag började fundera och vi har jobbat och lekt mycket med rim så vi började med att rimma med bornholmslek. Jag kopplade upp iPaden mot projektorn och barnen frågade direkt när får vi göra. Så jag gjorde så barnen fick komma fram och trycka på tavlan och visa vilka som rimmade så drog jag samtidigt på iPaden.

IMG_1699.PNG

Sedan fortsatte vi med story wheel, jag ville göra den för att få en inblick i barnens språk så vi får ett utgångsläge att arbeta med. Tänk vad spännande att höra deras sagor om några månader när vi har arbetat med det mera.

Men helst hade jag idag lyft in Trulle som hälsade på, varför intervjuade barnen inte varandra om Trulle? Varför ritade och beskrev vi inte trulles hus och skapade en bok att arbeta och reflektera i. Nu visste jag inte innan att Trulle skulle komma och hälsa på så därför kunde och hann inte jag förbereda för det.

/Monica

Mer än 100 000 besök på bloggen

Wow så roligt med så många besök på bloggen. Jag som inte tänkte och trodde någon skulle läsa och ta del av det jag skriver. Jag skriver för min egen skull för att kunna få ner tankarna på ett samlat ställe. Det är väldigt roligt med kommentarer och frågor för då förstår jag att det är någon som läser.

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

/Monica