Dagsarkiv: 29 september, 2014

Pirrar i hela kroppen – utmanande uppdrag

Åh idag hade jag ett möte med en förskolechef och två specialpedagoger i kommunen. Jag ska hjälpa dom med fortbildning av deras personal kring iPad som verktyg i den pedagogiska dokumentationen.

Jag fick frågan av vad jag tror är bäst för att nå ut. Jag tror stenhårt på att hitta mindre grupper där man kan jobba nära och utifrån deltagarnas behov och intressen. Så jag kommer att ha några små grupper vid flera tillfällen. Det är precis det som jag tror på och härligt att få jobba så igen. Jag hade två andra förskolor förra terminen som jag arbetade mot på samma sätt och det kändes så bra.

Ser man på feedbacken som jag fick så var kommentarerna bland annat:

”Du har höjt hela arbetslaget och spridit JAG KAN bland oss! Jag har fått mer lust att till arbete med iPad och nya användningsområden.
Personlig hjälp vid varje träff och gått igenom det som varit aktuellt för alla. Det känns som om iPaden fått en ny plats i arbetet.
Upplägget har varit bra med utgång från där man är och vad man provat innan. Att praktiskt få använda lärplattan är bra. Det ska bli kul att jobba vidare!”

Jag kommer denna gång att få koppla ihop dokumentation med mitt favoritområde!! Språket och dokumentation vilket känns så otroligt kreativt. Det finns så många olika sätt att arbeta på. Eftersom jag själv arbetar med just språk och att dokumentera så kommer jag utmanas själv vidare i mitt arbete – perfekt. Ja för jag ser mig själv inte som ett ”proffs” som kommer med färdiga lösningar och svar utan vi ska tillsammans hitta olika sätt att arbeta på mot målen. För lärande sker inte i ett led bara utan det är i samspel med andra det rhizomatiska lärandet sker.

Begreppet rhizom är hämtat från biologin
och betecknar vissa växters rotsystem. systemet kan växa och breda ut sig åt olika håll, till skillnad från
till exempel en trädrot som alltid förgrenar sig
i ändarna. Ett rhizoma­tiskt tänkande gör det möjligt att beskriva hur lärandet, likt rhizomer, går i oförutsägbara banor, och inte på något sätt är linjärt eller pro­gressivt. Lärandet följer därmed inte en linjär och på förhand utsta­kad väg, utan går lite hit och dit i oförutsägbara banor. Utifrån ett sådant synsätt kan kunskap förstås som något som uppstår i alla de olika slags förbindelser som upprättas i ett barns tillvaro.
Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan sidan 27, Skolverket

Så nu pirrar det i hela kroppen för det känns så utmanande och spännande att få delta i deras arbete! Jag har till varje tillfälle ett dokument som jag fyller i jag får med några viktiga funderingar:

IMG_1760.PNG
Det känns skrämmande, roligt, utmanande och helt rätt att få arbeta med sådana grupper i utbildning.

På torsdag ska jag träffa nästa grupp på en annan enhet och fundera kring deras arbete. Sedan på fredag avslutar jag veckan med en föreläsning och workshop kring dokumentation för två förskolor.
Men imorgon på rasten gissar jag att barnen vill fortsätta leka pirat på skolgården med mig och leta efter guldstenar på gården som jag gömt. Först ska jag fundera hur jag kan utmana vidare barnen i den leken…..
Begrepp…
Avstånd…
Sång….
Ramsa…
Roller/karaktärer….
Utklädnad…..
Språk…..
Rörelse…..

/Monica