Dagsarkiv: 15 september, 2014

Make dice ute

Appen make dice är rolig att använda även ute. Idag när
vi var på utflykt passade jag på att fota olika uppdrag med iPadens kamera och sedan skapade jag tre olika tärningar av bilderna.

IMG_1721.PNG

Barnen kunde få uppdrag att hämta olika saker men vi struntade i appen och barnen fick muntliga uppdrag av mig. Det fungerar lika bra men vissa barn behöver visuellt stöd och klarar det bättre än muntligt.
Men det blir även mer utmaning genom att kunna kombinera olika tärningar och barnen kanske kan själva använda det som någon station där de får trycka på tärningen och se vad de ska hämta.

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Sko­lan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling” lgr11.

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. ” lpfö98 rev10

/Monica