Dagsarkiv: 4 september, 2014

När man fångar barnen – glädje!

Det är verkligen underbart att se när barnen har det riktigt roligt tillsammans. Idag hade jag ett underbart tillfälle igen med gruppen. Jag hade den andra halvan av klassen idag och då gjorde jag samma sak med dom. Vi började med Bornholmslek och rimord. Barnen var helt fångade och de turades om att gå till tavlan och visa vilka ord som rimmade. Först så sa vi rimordet i grupp så ingen skulle känna sig utpekad för min tanke var att det var en gruppaktivitet och det skulle vara roligt. Känslan av att lärande är roligt är så otroligt viktigt. Att hitta sätt som barnen tycker är roliga och viktiga det är roligt att se glöden i ögonen och lusten och viljan att lära mer. Det var inget barn som under tillfället som inte satt och var med alla var aktiva och deltog hela tiden. 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.” Lgr11

Sedan tog jag fram och visade appen Story Wheel. Där skapar man sagor genom att snurra ett hjul och få hitta på kring det. Barnen delade in sig i gruppen så började de berätta och hitta på sagorna. Det var så mycket skratt och glädje och barnen berättade och sparade sina filmer. Sedan är frågan hur jag kan utmana barnen i deras berättande sedan, hur får jag in teknik, matematik, språk, värdegrund i barnens sagor? Dessa filmer blir ett riktigt bra underlag att ha för tänk vilken skillnad det kommer vara i deras berättande om ett år. Sedan hör jag i dessa inspelningar även barnens tal och språk vilket ger mig en bra bild och dokumentation för vad barnen kan behöva. 

Tänk vad viktigt det är att vi från början har et lustfyllt lärande och ser verksamheten som en helhel och inte som enskilda delar. 

”Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak­ grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” Lgr11

 

Jag har funderat en del kring detta och jag har insett att jag själv har haft väldigt bra lärare. Jag gick i en musikklass och mina lärare trodde mycket på att arbeta i projekt och ämnesövergripande istället för att se allt som enskilda delar. Tänk vad viktigt det är att med lustfyllt lärande för detta bär jag med mig ännu! 

 

/Monica 

 

Spegel eller iPad?

Varför beklaga sig över att det inte finns speglar till alla elever när vi ska rita självporträtt. Vi hade en uppsättning iPad i klassrummet så vi ställde upp dem och slog igång kameran så fick det bli en spegel för barnen. Sedan hann jag tänka att vad bra att man kan ta kort ur flera vinklar eller zooma in vissa delar om man tar kort med iPaden. Idag när vi ritade var det dock ingen som behövde mer stöd än sin spegelbild.
Men tänk vad man kan utveckla det med enkla medel!

/Monica