Dagsarkiv: 13 augusti, 2014

Språkträning med Talking Tom och Talking Ben

Detta är verkligen en app som kan vara superdålig på förskolan men även jättebra! Återigen så handlar det om pedagogens syfte, nyfikenhet och utmaningar till barnen.

Jag använder appen för språklekar, barnen lockas direkt med att prata med katten som sedan upprepar det som de sa.
Men och det är ett STORT MEN om ni ska ha appen på förskolan eller skolan så ska det ställas in så man inte kan slå katten eller hunden!!!!!

Det går nämligen att ta bort den funktionen och det är verkligen ett måste för jag kan inte se var i läroplanen det är okej att slå någon varken djur eller människa.
Det man behöver göra först är att ge appen åtkomst till mikrofonen.

IMG_1639.PNG
För att ta bort den funktionen så gör man så här:

Man trycker på den lilla smilefiguren och trycker på settings där kan man ställa in så det inte går att slå figuren.

IMG_1642.PNG

IMG_1643.PNG
Men det roliga är när barnen pratar och hör hur hunden eller katten pratar tillbaka! Det lockar fram språk och ljud från många. Tänk på att utmana barnen vidare i appen och språket!

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.
Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen
– stimuleras och utmanas i sin språk och kommunikationsutveckling, lpfö98

/Monica