Dagsarkiv: 4 juni, 2014

Märkvärdiggör barnens skapande

I går och idag började min kollega skapa med barnen med ”skräp” gamla kartonger, piprensare, sugrör, plast och klisterlappar osv. Det var saker överallt och det såg så stökigt ut. Men barnen och hon var verkligen engagerade och fokuserade så idag efter lunchen så skulle jag vara med den gruppen och de var inställda på att fortsätta med skapandet så vi gjorde det.

Jag satte mig med barnen och hade med mig en iPad in när några barn började känna sig klar så frågade jag om jag fick ta kort på det och frågade om deras byggen. Oj vad barnen berättade om sina raketer det var så spännande att höra dem berätta men barnen är så fiffiga. De såg att jag satt och skrev i pages vad de sa så de säker hastigheten, pratar lugnt och tydligt så jag ska hinna skriva vad de säger och när det blir svåra ord så är de extra tydliga.

20140604-195904-71944550.jpg
Alla barnen ser detta och ingen stör oss utan de låter den som berättar få berätta klart för de vet hur viktigt det är när vi lyssnar på dom.
Detta skrev vi ut direkt och mailade hem till föräldrarna. När jag sedan hämtade min barn mötte jag ett av barnen med förälder och hen tyckte det var så roligt att få ta del av vårt arbete och barnets tankar.

Nu ska vi hänga upp raketerna och där hänger vi även upp barnens tankar så vi uppmärksammar och märkvärdiggör barnens skapande och fantasi!!

”Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.” Lpfö98rev10

/Monica