Dagsarkiv: 25 maj, 2014

Vloop

Detta är en app som jag använder för att visa samma film om och om igen. Det är perfekt till föräldramötet, föräldrafika eller för att bara ha igång hela dagen så man kan gå och titta när man har tid.

Jag har gjort ett köp inuti appen för 22kr för att kunna lägga in flera filmer. Då kan jag lägga in några filmer som börjar om och om igen. Detta gör det enklare för mig än om jag skulle ha lagt över det på dator, formatera om filmformatet, spara till USB och sedan in i fotoramen.

Nu kan jag stanna kvar i barngruppen och lägga in filmerna jag vill visa.
Sedan är det viktigt att tänka på att inte lägga in för många filmer, byt hellre ofta. Det är nog inte många föräldrar som tänker så länge och titta på filmerna så korta filmer och byt hellre ofta.

Först i appen behöver man lägga in filmerna i media library i appen för att det ska fungera sedan går man till configure presentation och lägger till de man vill visa. Har man gjort en presentation tidigare med appen måste man först radera de gamla filmerna från presentations läget för de filmerna som syns i det läget kommer att visas upp.

Sedan trycker man bara på play och från startsidan så trycker man vara på play nere i vänstra hörnet.

I appen fungerar det bara med filmer men det går att lägga in dom i iMovie enkelt och spara ner som en film om man vill.

Jag har iPaden i ett skåp förskolan när jag visar filmer för att barn och föräldrar ska kunna kika på filmerna tillsammans. Det kan fungera med ett stativ på golvet så man kan mötas kring filmerna.

20140525-213801-77881136.jpg

På vårt föräldrafika hade jag igång denna app och projektorn så kunde barn och föräldrar gå in och kika på filmerna när de ville och jag behövde inte vara med att fixa utan fanns tillgänglig för annat eftersom tekniken sköter sig.

/Monica

Barnen skapar en film från sagan Ikaros fall, projekt labyrint

Vi har projekt labyrint i en grupp och då hittade jag en saga om Daidalos som heter Ikaros fall. Jag läste den sagan och den fångade barnen och det blev många funderingar kring den. Vad hände med Ikaros? Hur ser en minotaurus ut? Är det på riktigt?

När jag läste sagan spelade jag in den igen med appen dropvox för att göra den tillgänglig för barnen att lyssna på fler gånger eller lyssna på hemma.

Vi läste den igen nästa dag och barnen fortsatte fundera kring samma frågor, jag uppmanade barnen att rita det som de funderade på. Barnen började direkt att göra olika delar utifrån dessa teckningar fick jag en tanke på att kanske vi kan illustrera hela sagan….

Vi började fota av deras teckningar så vi fick dom digitalt, vi satte även upp dom i den ordningen på väggen som de kommer i filmen. Två dagar senare när vi har vår grupptid läser jag sagan igen och nu fanns många funderingar kvar men det dök även upp funderingar kring ön Kreta, den hade någon hört talas om. Var finns den?
Vi öppnade Google earth och barnen visste att vi skriver Kreta i rutan så kommer vi kunna se!
Vi reste till Kreta med Google earth och utforskade ön lite sedan funderade vi över var bor vi? Så vi utforskade vidare vår närmiljö det var väldigt spännande!
Vi tittat på sagan flera gånger och byter plats på bilder och upptäcker om vi missat något vi vill ha med. Det är olika små stationer i rummet där de diskuterar och skapar olika delar, underbart att få jobba på detta sätt.
Två av barnen började dessutom på egna sagor och började rita bilder till en annan saga/berättelse så det fortsätter vi med nästa vecka.

Från sagan så blev det en hel film med barnens skapande och musiken gjorde de i Paint music.

”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”.
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,”

/Monica