Dagsarkiv: 14 januari, 2014

Färger och fordon, språka mera

Det är imponerade vad jag lär mig om mitt barn genom iPaden. Nu får jag syn på hans språkförståelse när han spelar färger och fordon. Här får han uppmaning om att hitta rätt fordon och nästan alltid tar han rätt. Visst han har jobbat mycket med den och fått hjälp av vuxna och barn men nu lyssnar han och hittar rätt.

Förskolan sak sträva efter att varje barn
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
Lpfö98/10