Dagsarkiv: 2 december, 2013

Artikel i Östersunds posten idag om mig och lärplattan

Idag kom det en artikel om mig och mitt arbete i Östersunds posten, vår lokala dagstidning.

Artikeln finns att läsa om här på deras hemsida.

 

Det är roligt att det kommer fram positiva röster om att använda iPad, lärplatta i förskolan. För mig är det viktigt att jag får fram det kreativa som går att göra med en lärplatta och att den kan underlätta för pedagogerna. Det är så många som köper in verktygen men vad, när, hur och varför ska de användas? Det är viktigt att fundera igenom det så att det inte blir ett något som strider mot läroplanen.

Hur tänker vi på förskolan? Ska barnen sitta tillsammans eller ensam vid lärplattan? Hur länge ska de använda den? Ska vi använda äggklocka, varför? Ska det vara appar som tränar färger, former, språk så kallade pedagogiska lärappar? Ska barnen få se på youtube filmer?

Många frågor är det som kommer med detta verktyg och det är frågor som man kan möta från föräldrar och det är viktigt att ha tänkt igenom vad har ni för syn på lärplattan i förskolan.

Jag själv föredrar att erbjuda barnen skapande och kreativa appar men jag ser inte att det är fel att ex någon kollega erbjuder mer styrda appar. Jag ser lärplattan som ett bra hjälpmedel och verktyg som kan göra tråkiga träningstillfällen till roliga och lustfyllda för barnen.  Jag använder inte någon äggklocka utan barnen brukar kunna lära sig samarbete och det krävs fortfarande att jag som pedagog är med i arbetet, iPaden kan inte ersätta mig på förskolan. En vuxen behöver finnas med och utmana barnen och finnas till om de behöver stöd eller utmaningar!

Lärplattan tilltalar barn i alla åldrar och det finns möjligheter att samarbeta kring den och styra den från flera håll.

/Monica

Annonser

Färger & fordon -språka mera

Jag blir verkligen imponerad över vad min yngsta son lär sig med iPaden. Hans favorit app är färger & fordon från språka mera.

Där får man hjälpa nyckelpigor att bygga bilar, hitta rätt plats till flygplanen och hitta rätt fordon som är gömda.
Han kan nu lyssna och ta fram rätt bil och har nu lärt sig hur bilen ska byggas.

20131128-222045.jpg

Appen har tre spel och de är utvecklade av logopeder står det under informationen. Där står även tips för föräldrar/pedagoger. Det är viktigt att prata mer utifrån appen och fråga mera.

20131129-203607.jpg

Det ena spelet ska man hjälpa flygplanen till rätt bana så lastas väskor och allt ut.

20131129-204551.jpg
I ett annat av spelen ska man hitta fordon som nyckelpigorna tappat bort. Min yngsta har lärt sig nu att lyssna och hitta rätt fordon direkt, jag är imponerad över hans förståelse. Det blir så tydligt när man ser dom arbeta med appen.

20131129-204816.jpg
I det sista spelet ska man hjälpa nyckelpigan att bygga klart bilen.

20131129-205158.jpg

Jag tycker att den kan vara riktigt bra i förskolan med de yngre barnen, här kommer mycket begrepp och färger in. Det blir ett till sätt att leka och lära fram färger och ord. För barn som behöver extra stöd med språk och färger behövs fler sätt att träna och lära utan att det känns som träning och jobbigt.

Hur kopplar vi till förskolans läroplan?
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring” Lpfö98/10