Dagsarkiv: 21 november, 2013

Pedagogisk dokumentation – Gunilla Dahlberg

Igår hade vi fortbildning i Östersund, vår utvecklingsgrupp hade bjudit in Gunilla Dahlberg för att prata om pedagogisk dokumentation.

20131121-194523.jpg
Gunilla är professor i pedagogik vid Stockholms universitet och har arbetat länge med pedagogisk dokumentation. Hon berättade att det till och med är hon som skapat begreppet pedagogisk dokumentation.

Vad jag fick med mig från hennes föreläsning var att förändring tar tid och att man behöver ta små myrsteg framåt för att det ska fungera, även om jag sa och skrev det om iPaden i förskolan så behöver jag själv få höra det. Men även att som pedagog vara nyfiken på barnen och deras tankar för då blir dokumentationen levande.
Jag tror att jag många gånger krånglar till mina tankar och tappar fokuset på barnen. Att upptäcka och utforska tillsammans med barnen är det bästa jag vet, att inte ha svaren utan att få vara nyfiken och aktiv själv.

20131121-192656.jpg

Vad jag inte har tänkt på tidigare är att jag som pedagog behöver söka och forska i ämnet vi ska ha som projekt innan eller i starten för att kunna hjälpa barnen och utmana dem. Det blir något som jag får prova i nästa projekt eller jag borde börja nu! Det blir mitt myrsteg som jag börjar med.

Gunilla berättade om nätverk som de startat i sina forskningsprojekt och att dessa nätverk sedan spridit sig efter projektet. Jag tror att det behövs mer mötesplatser där man får energi och utmaningar att ta med sig. Jag tror att det behövs någon, likt en pedagogista eller coach, som är tillgänglig för förskolorna idag. Det behövs någon som har rollen att ställa utmanande och reflekterade frågor till förskollärarna, som kollega kan det vara känsligt tror jag. Någon som tar dem vidare i dokumentationer och håller kvar dem när det behövs.

Gunilla påpekade vikten av att stanna upp och stanna kvar på förskolorna, vi behöver inte skynda vidare utan reflektera och se vad som händer.

Hur kopplar jag ihop det med iPaden?
Just fördelarna med att kunna ha materialet samlat i iPaden är en del, jag behöver inte hämta flera verktyg när vi ska titta på olika dokumentationer, den rymmer flera uttryckssätt. Jag kan fota av barnens skapande för att få en samlad bild över arbetet och skriva barnens tankar. Jag kan spela in filmer vid olika aktiviteter, spela in samtal eller berättande. Jag kan sammanfatta pedagogernas tankar kring arbetet och dela det med kollegor.

/Monica