Dagsarkiv: 4 november, 2013

Att göra språkträning lite roligare och på många olika sätt

Jag har fått ett material från logopeden men när vi arbetade med det så var det inte då lockande så nu fick jag fundera några gånger hur vi kan göra. Det är viktigt att få till det på ett roligt sätt där barnen tränar men har roligt att det inte känns som träning.
Det ska vars möjligt att klara det!

Jag använde apparna om en bild, make a dice, fotomemo, bokstavspussel. Dessa appar går att anpassa utifrån egna behov och det går att lägga in bild och ljud!

20131104-222410.jpg

I appen om en bild kan vi spela in barnet för att kunna se en utveckling sedan, det är viktigt att se att det ger resultat när man arbetar med att träna språk. Ibland behöver man träna och träna för att automatisera ord och ljud och då är det viktigt att det är roligt!

Nu har jag använt mig av dessa ljud och ord som vi fått från logopeden för att det ska vara en röd tråd och så att vi arbetar med samma saker, mot samma mål!

Nu hoppas jag att det kommer bli roligt att arbeta med detta material och att det kan ske på många olika sätt. Mer om varje app kommer senare i något inlägg, måste ju först testa materialen på barnen nu!

Hur kopplar jag till läroplanen?

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårig heter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” lpfö98/10