Dagsarkiv: 27 oktober, 2013

Flow free

En app som kräver lite funderingar kring mönster och banor. För de yngre barnen är den kanske ganska svår och det kan vara bra att samarbeta från början kring den.

20131025-211819.jpg
Hur ska vi dra mellan prickarna av samma färg? Hur kan vi göra utan att blockera för någon annan? Går det att göra på olika sätt? Kanske barnen har olika tankar… Kanske ni kan flytta ut och bygga egna i lego, pärlplattor, rita på papper eller skapa en hinderbana?
Det behövs bara några rutor och prickar att sammanfoga.

20131025-212052.jpg

Hur kopplar vi till läroplanen:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar”
Lpfö 98/10