Dagsarkiv: 6 oktober, 2013

Tecken resurser på nätet

Vi sökte efter korta filmer med tecken som stöd och hittade denna sidan från ur.se.
Vi tittade på små korta filmer med Pino som barnen känner igen och tog till oss något tecken från varje film. Barnen tyckte att det var roligt och ett sätt för att få in tecken på flera olika sätt och medier.

20130928-072935.jpg

Det finns många filmer i den serien och det finns även teckenfilmerna, Drömtårtan som är lite tokig och rolig med tecken.

20130928-073041.jpg

Koppla till läroplanen?
”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.” Lpfö98 rev 10

/Monica