Dagsarkiv: 28 augusti, 2013

Se bokstavsljuden

Lek med språk och ljud gör vi ofta på förskolan och ibland möter vi barn som behöver lite extra hjälp med ljud, ord och språk.
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner” Lpfö98 rev10
Den här appen Se bokstavsljuden har en del där man ser hur och var i munnen ljuden skapas.

20130827-200051.jpg

20130827-200104.jpg
Det är bara att trycka på en bokstav och studera människan på bilden. Det kan nog finnas barn som har användning av appen, annars så kan ni göra en lek och ljuda era egna bokstäver i namnet. Lyssna på ljudet och hitta någon sak i rummet som börjar på det ljudet.

Det finns ett spel i appen som går ut på att man ska lyssna på ett ord efter vad det börjar på och hitta rätt ljud. Rolig och lärorik app tycker jag.

20130827-200535.jpg

”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” Lpfö98 rev10