Dagsarkiv: 20 juni, 2013

Experiment med Pic collage

Här kommer ett uppdrag som är gjort i appen Pic collage. Så enkelt att snabbt göra ett uppdrag till barnen, kollegorna, andra avdelningen eller som present!
Det går att lägg in bild och text i appen, spara till kamerarullen som en bild för att kunna skriva ut.
Här ser ni ett uppdrag i Pic collage som jag har gjort!
Var så god att prova!

20130620-104502.jpg
Bästa tycker jag är när man kan utforska tillsammans med barnen och när man behöver vara nyfiken själv och följa med istället för att kunna alla svaren och vad som är rätt och fel.
Jag har gjort flera experiment på förskolan där vi misslyckats och fått prova igen och det gör inget vi har roligt och får fundera och klura tillsammans på vid som gick fel osv.

”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.”

Lpfö98 rev10

Så här gick det för oss:

20130620-104619.jpg

Easy studio

Vill man börja med animerad film så kan man låta barnen leka med den här appen för att lära sig hur man gör och hur det kommer bli. I appen kan man göra efter färdiga mallar om man vill och göra film av.

20130613-194442.jpg
Det är tomma rutor som man ska följa med figurerna och ta en bild och sedan flytta igen.
Ska man börja kan det vara bra att börja med den här appen för att barnen ska förstå hur det kommer att bli när man gör egen animerad film.

20130613-194706.jpg
Enkel och tydlig app och det går att spara ner det till kamerarullen sedan.

Hur kopplar vi till läroplanen?
”Förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”
lpfö98rev10

/Monica