Dagsarkiv: 12 juni, 2013

Kids cross

Korsord kan vara roligt för de som utforskar ljud, bokstäver och ord.
Är man flera kan man lära varandra och komma fram till vilka ljud det är i orden.
Det finns tre nivåer i appen alltså olika svårighetsgrader. Den lättaste är enkla ord och endast de bokstäver som är i orden är mörkare så man kan få chans att lyckas.

20130610-123220.jpg
Enkelt och tydligt och kan utmana de som kommit en bit eller är nyfiken på bokstäver och ord. Den ljudar bokstäverna och sedan läser den upp hela ordet.

20130610-123228.jpg
Kan vara inspiration för att sedan skapa egna korsord kanske….
Använder ni sedan kameran på iPaden och appen pages…. Kanske ni får till det här. För att arbeta med ord som är viktiga för barnet så det blir begripligt och roligt att lära sig.

20130610-124653.jpg

”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen…..
Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper”
Lpfö98 rev 10