Dagsarkiv: 30 maj, 2013

Sagoskapande vid datorn -min uppsats från förskollärarlyftet 2011

Sammandrag:

Jag har genom att studera litteratur och aktionsforskning undersökt vilka språkliga och kommunikativa vinster och svårigheter som finns med att använda IKT (med IKT menas Information och kommunikations teknik) i förskolan. Jag har arbetat med 6 barn i åldrarna 4-5 år för att skapa sagor med hjälp av datorns skalprogram (rit-, ordbehandling- och ljudprogram) samt låtit dem kommunicera med webbkamera för att dels göra en videohälsning till föräldrar och dels för att användas som minnesanteckningar, Barnen har varit i olika utvecklingszoner och har fungerat som fiffiga kompisar (en kompis som kan lära och visa) för varandra och hjälpt varandra att lära. Allt eftersom arbetet har fortlöpt under en period har barnen kunnat gå tillbaka, reflektera och ändra i sina berättelser vilket jag inte tror hade skett om man använde sig enbart av papper och penna. Jag har utifrån min loggbok och mitt filmande av arbetstillfällena sett att barnen samspelar och samtalar mycket kring bilder som de ritar med hjälp av datorn. Jag har sett en utveckling av barnens sätt att kommunicera med webbkameran och svårigheterna vi mött har varit då tekniken ibland inte fungerat korrekt och att det varit en viss tidsbrist.

Nyckelord: IKT, förskolan, berättande, dator, webbkamera.

Blev du nyfiken kan du läsa min uppsats om Sagoskapande vid datorn så finns den här.

Den svenska forskare som återkommer då jag sökt information är Anna Klerfelt vid Göteborgs Universitet som skrivit en avhandling som heter Barns multimediala berättande. En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik (2007). I en intervju med Anna Klerfelt uppger hon:

”Det är en klart interaktionsskapande plats om man använder den, använder man den inte så är det naturligtvis inte så och då berövas den pedagogiska verksamheten på ytterligare ett verktyg, plats där det kan ske.”

Den här uppsatsen skrev jag hösten 2011 precis innan vi fick våra iPads till förskolan.

 

/Monica

UR play

På UR PLAY finns det mycket att finna, jag tips på twitter om en film som handlar om Reggio Emilia.

Där får vi åka med till Reggio och se deras miljö i förskolan och hur de arbetar.

”De är inte bara barn de är också invånare i en stad”