Dagsarkiv: 22 april, 2013

Vart börjar arbetet med IKT om grunden saknas?

Det har hänt en del i förskolans utveckling. Som tur är! Med den pedagogiska dokumentationen som idag krävs för att vi ska kunna se att vi följer vårt uppdrag, gör det vi ska med kvalitet istället för kvantitet, upptäcka våra utvecklingsområden, att vi ser barnens behov osv, krävs det att vi använder oss av den nya tekniken. ”Men när ska vi få tid till barnen då?” Genom detta! Det går fortare och ger en bättre helhetsbild. Det är något vi ska göra med barnen för det krävs av vårt uppdrag.

Det finns förmodligen i de flesta arbetslag någon eller några som nått längre och ett gäng som känner sig främmande inför det nya. Det finns ett intresse hos många men inte hos alla. Alla har dock ett uppdrag från Skolverket.

Jag kom i kontakt med dator för första gången i åk 4. Egen mobil i åk 7. Kände på en iPad för första gången för 2 år sedan. Jag kan teknik hjälpligt, vet att inget raderas (eller för den delen exploderar) om jag trycker på fel tangent. Ibland raderas det ändå men det är inte hela världen, det går att göra om snabbt. Jag kunde med iPaden första gången jag höll i den, den var helt olik upplägget i min bärbara, men jag har grunden.

Vi är många i förskoleverksamheten som har grunden, och den underlättar i vidare arbete. Men i mitt pedagogiska förhållningssätt till IKT har jag fått börjat från noll, som alla andra. Att jag har i ryggmärgen hur man ”sparar som…” hjälper mig ingenting när jag behöver forma ett förhållningssätt till barnen i samspel med digitala verktyg, när jag behöver diskutera barnens integritet i den pedagogiska dokumentationen eller när jag ska göra en pedagogisk planering till aktivitet som kretsar kring läroplanens hur vi ”ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver”. Kan verksamheten börja där? Kanske måste vi börja där? Hur vill vi arbeta med de informations- och kommunikationsteknologiska verktygen för att erbjuda den bästa möjliga verksamheten för våra barn idag?

Där har vi alla mer likvärdiga förutsättningar.

/Maria