Dagsarkiv: 4 april, 2013

Tisdagspiraterna

Här får ni höra om Tisdagspiraterna, det är en bokapp. Det går att välja att få den uppläst eller läsa själv. Det finns små ljudeffekter i boken att lyssna på som finess. Nu berättar två barn om boken i filmen” tips om hu man kan arbeta vidare med boken. Viktigt att kunna förstå böcker och berätta vidare för andra.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,”
Lpfö98 rev 10