Dagsarkiv: 20 mars, 2013

iPaden som en del i en helhet

Som ni kanske märkt i våra inlägg ser vi inte på iPaden som ett pedagogiskt verktyg som bör användas frånkopplat den övriga verksamheten. Användandet av iPaden tror vi får ett större pedagogiskt värde om det följs upp i en annan kontext, detta gäller ju för alla pedagogiska verktyg, men det kan vara bra att lyfta det.

Med tanke på de olika lärstilar vi har i en barngrupp, och det faktum att vi, när vi lär något nytt och svårt, behöver få våra behov enligt vår lärstil tillgodosedda behöver vi erbjuda lärande på olika sätt. När vi sedan ska befästa nya upptäckter och kunskaper behöver vi prova på ett annat sätt.

Så fram för mångfald i pedagogiska verktyg och fortsatt tematiskt tänk i förskolan!

/Maria

Lpfö98/10:
Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande