Dagsarkiv: 7 mars, 2013

Tankar om tankar

Tänk vilken resa vi är på i utvecklandet av arbetet med iPad som pedagogiskt verktyg i förskolan!

Varje samtal om verktyget, varje exempel jag får av hur andra använder det, varje gång jag själv får uttrycka och reflektera över mina egna tankar, ser jag större och större möjligheter. Från att jag i början såg användandet av varje enskild app som en enskild aktivitet, i större utsträckning, ser jag nu varje app som en del i de aktiviteter verksamheten består av, inom iPaden såväl som utanför.

Nya tankar kräver också att den metakognitiva förmågan utvecklas. Jag behöver lägga extra energi på att förstå mina egna tankar, iPaden finns ännu inte med mig naturligt så som bilderboken som verktyg gör. Min senaste upptäckt om mitt eget lärande kring iPaden är den att jag, när jag dokumenterar, inte bara använder mig av verktyget för just dokumentation, utan att jag i och med att jag tar med barnen i dokumentationen får med så många fler mål. Barnen kan få en möjlighet att få sina intressen och behov synliggjorda, kommunicera, förmedla, utforska, reflektera, förstå andras perspektiv, uppleva sitt eget värde osv osv. Detta arbetar vi med på många fler sätt, men så enkelt det blir med iPaden när det blivit en mer naturlig del, och så mycket man får in samtidigt!

Jag är så glad och tacksam för att jag får vara förskollärare 2013 och framåt!

Det är en häftig känsla att få en förståelse av sig själv kring något man redan gör, så som pedagogisk dokumentation via iPad i mitt fall. Jag har den känslan med mig i verksamheten och försöker erbjuda barnen en möjlighet att känna detsamma.

Vilken är er senaste upptäckt av ert eget arbete med, eller era egna tankar kring, iPaden?

/Maria