Dagsarkiv: 19 februari, 2013

Art maker

Jag har rensat på Ipaden nu och har väldigt många appar för skapande och berättande vilket leder till att barnen nu berättar, lyssnar på böcker, filmar mycket.
Art maker är en klar favorit som de helst arbetar med. Den är lätt att använda, det går fort och det går att lägga till egna foton som bakgrund.

20130219-091359.jpg

20130219-091406.jpg

Jag har många gånger tänkt att det är synd att det inte går att dela filmerna men måste man alltid det eller räcker det med att vi ser tillsammans på Ipaden. Allt behöver inte bli publikt och delas!

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multi media och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning lpfö98 rev10